Zoetwarenindustrie

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.

Bron: artikel 8

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag bedraagt maximaal 9 uur. Het dagvenster is van maandag tot en met vrijdag tussen 06.30 - 18.00 uur.

Bron: artikel 1 en 8

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer boven de uren van het werkrooster werkt. Voor deeltijdwerknemers zijn overuren de uren boven het werkrooster van een voltijdwerknemer met dezelfde functie. Overuren worden uitbetaald tegen 135% van het bruto uurloon. Op zaterdag tussen 07.00 - 15.00 uur geldt voor overuren een percentage van 140%.

Werknemers die een werkrooster hebben met uren die buiten het dagvenster (zie onderdeel 'Standaard werkdag') vallen, krijgen bovenop de overuurtoeslag de roostertoeslag (zie onderdeel 'Onregelmatigheidstoeslag')

Als de werknemer voor het verrichten van overwerk een extra gang naar het bedrijf moet maken, krijgt hij ten minste 2 uren als overwerk uitbetaald. Als het overwerk in combinatie met een extra gang naar het bedrijf langer duurt dan 2 uur, wordt alleen het daadwerkelijk aantal uren als overwerk uitbetaald. 

Bron: artikel 10, 23 en 26

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijd       Percentage
Ma - vr 00.00 - 03.00 uur 138%
Ma - vr 18.00 - 24.00 uur 138%
Ma - vr 03.00 - 06.30 uur 139%
Zaterdag 00.00 - 03.00 uur 138%
Zaterdag 03.00 - 07.30 uur 139%
Zaterdag 07.30 - 15.00 uur 150%
Zaterdag 15.00 - 22.00 uur 183%
Zaterdag 22.00 - 24.00 uur 210%
Zondag 00.00 - 22.00 uur 210%
Zondag 22.00 - 24.00 uur 138%
Feestdag         200%


Werknemers die een werkrooster hebben met uren die buiten het dagvenster (zie onderdeel 'Standaard werkdag') vallen, krijgen een roostertoeslag over alle gewerkte uren in plaats van de onregelmatigheidstoeslag. De roostertoeslag is te berekenen door alle onregelmatigheidstoeslagen waar de werknemer recht op heeft bij elkaar op te tellen (enkel de toeslaggedeeltes) en die te delen door het totaal aantal aanwezigheidsuren (de betaalde en onbetaalde uren tussen het begin en het einde van de dienst van de werknemer).

Bron: artikel 19, 20 en 28

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers die in ploegendienst werken en daardoor buiten het dagvenster werken, hebben recht op een roostertoeslag (zie onderdeel 'Onregelmatigheidsuren').

Bron: artikel 20

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van verschoven uren als de begin- en eindtijd van een dienst worden gewijzigd, terwijl de dienstlengte niet verandert en de twee diensten elkaar meer dan een half uur overlappen. Per verschuiving ontvangt de werknemer een toeslag van een half uurloon.

Er is sprake van spring uren als een dienst wordt gewijzigd in 1 of meer andere achtereenvolgende diensten en de 2 diensten elkaar minder dan een half uur overlappen. Bij springen ontvangt de werknemer een toeslag van 1 uurloon.

Bron: artikel 11 en 25

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een vriesceltoeslag als hij regelmatig in vriescellen werkt. De toeslag bedraagt € 7,01 bruto per week.

Bron: artikel 30

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B.

 • Standaard loontabel - loontabel voor werknemers in de Zoetwarenindustrie.
 • Aanloopschaal - loontabel voor werknemers die nog niet over de kennis, vaardigheid en/of ervaring beschikken die voor de vervulling van de functie vereist is. Maximaal 12 maanden mag de werknemer in de aanloopschaal ingeschaald worden.
 • A-periodiek - Werknemers die in dienst treden of als uitzendkracht werken in functiegroep 2, mogen maximaal 26 weken ingedeeld worden in de A-periodiek.
 • Participatiewet - loontabel voor werknemers van wie is vastgesteld dat ze met fulltime werk niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en behoren tot de Participatiewet.
 • Vakantiewerkers - loontabel voor werknemers die alleen tijdens de schoolvakantie of studieverlof werken in een aaneengesloten periode van maximaal 1 maand. 

Bron: artikel 15 en Bijlage II

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een trede verhoging als het dienstverband minimaal 22 weken bestaat.

Bron: artikel 16

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Vakbondscontributie
  De werknemer heeft recht op een vergoeding voor de kosten van de vakbondscontributie, wanneer de werknemer een bewijs van betaling aanlevert. De vergoeding wordt uit de vrije ruimte van de werkkostenregeling gehaald en bedraagt netto € 100,-. Als dit niet mogelijk is, dan geldt een bruto vergoeding van € 100,- per jaar. 

  Bron: artikel 2
 • Consignatievergoeding 
  De werknemer die buiten werktijd bereikbaar moet zijn voor een oproep, heeft recht op een consignatievergoeding. De vergoeding bedraagt 2 uurlonen per etmaal consignatiedienst op maandag tot en met vrijdag. Voor consignatiedienst op zaterdag, zondag en feestdagen bedraagt de vergoeding 5 uurlonen per etmaal.

  Als de werknemer wordt opgeroepen tijdens een consignatiedienst, dan geldt de overwerkvergoeding voor een extra gang naar het werk zoals die is genoemd bij onderdeel 'afspraken voor overuren'.

  Bron: artikel 27
 • Chauffeursvergoedingen
  Een chauffeur heeft recht op een netto koffievergoeding van € 2,19 per etmaal. Daarnaast kan de chauffeur zijn maaltijden declareren. Hiervoor geldt voor een broodmaaltijd maximaal een netto vergoeding van € 5,48 en voor een warme maaltijd (bij terugkomst na 20.00 uur) een maximale netto vergoeding van € 8,11.

  Bron: artikel 29
 • Reiskostenvergoeding
  Elke opdrachtgever in de Zoetwarenindustrie moet een reiskostenregeling voor woon-werkverkeer hebben. De cao stelt verder geen eisen aan de inhoud van deze regeling.

  Bron: artikel 32
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen inhoudingen.

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In overleg met de opdrachtgever kan de toeslag voor overwerk opgenomen worden in vrije tijd. De toeslagen staan bij onderdeel 'Afspraken voor overuren'.

Bron: artikel 10

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime uitzendkracht heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)