Vleeswarenindustrie (verkort)

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.

Bron: artikel 4

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is 7,2 uur. 

Bron: artikel 4

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer in opdracht van de opdrachtgever werk verricht op uren boven:

 • 9 uur per dag
 • 42 uur per week
 • een kwart van de jaarlijkse bruto arbeidsduur (Dit is in 2020 471,6 uur) per kwartaal*

*uitgezonderd zijn bedrijven met een seizoensmatig productiepatroon in verband met de rookworstcampagne. Hiervoor geldt de helft van de van de jaarlijkse bruto arbeidsduur (Dit is in 2020 943,2 uur) per halfjaar. 

Overuren worden verrekend tegen 125% van het bruto uurloon. De overuren kunnen ook worden gecompenseerd in vrije tijd (zie onderdeel tijd-voor-tijdregeling). Als de toeslag ook in tijd wordt omgezet, geldt voor de toeslag een compensatie van 25 minuten per uur.

Als de overwerktoeslag samenvalt met de onregelmatigheidstoeslag (zie onderdeel onregelmatigheidsuren) ontvangt de werknemer de hoogste toeslag.

Bron: artikel 16

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijd Percentage
Ma - vr 00.00 - 06.00 uur
18.00 - 00.00 uur
131,50%
Zaterdag   145%*
Zon- en feestdag   190%

*Voor bedrijven waarvan de werkzaamheden voornamelijk bestaan uit het slicen en verpakken van vleeswaren en de daaraan gerelateerde werkzaamheden, geldt een toeslag van 125%.

Als de onregelmatigheidstoeslag samenvalt met de overwerktoeslag (zie onderdeel overuren) ontvangt de werknemer de hoogste toeslag.

Bron: artikel 17

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een ploegentoeslag als hij werkt in een 2- of 3-ploegendienst.

Dienst Percentage
2-ploegendienst 114%
3-ploegendienst 120%


Bron: artikel 14

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft in onderstaande gevallen recht op een toeslag voor bijzondere werkzaamheden.

 • Een toeslag van € 0,15 per uur voor:
  • werkzaamheden in de zouterij en rokerij
  • het sorteren, meten, zouten en opbossen van darmen
  • het leegscheppen van rioolzuiveringsputten
  • werkzaamheden in de schoonmaakdiensten van materialen en fabrieksafdelingen
    
 • Bij permanent werken in gekoelde ruimten gelden de volgende toeslagen:
Werkruimte Toeslag
Diepvriesruimte € 0,45 per uur
Gekoelde opslagruimten van -10ºC tot +7ºC € 0,15 per uur
Gekoelde werkruimten van circa 7ºC tot 12ºC € 0,07 per uur


Als werkzaamheden overeenkomen met bovenstaande voorbeelden heeft de werknemer ook recht op de bijbehorende toeslag.

 • Als een werknemer werkt in de verse darmbewerking heeft hij recht op een toeslag van € 0,36 per uur.

Als er meerdere toeslagen van toepassing zijn, dan ontvangt de werknemer alleen de hoogste toeslag.

Bron: artikel 15

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B.

 • Standaard loontabel - loontabel voor jeugdige en volwassen werknemers
 • Aanloopschaal - loontabel voor werknemers die nieuw zijn in de vleeswarenindustrie. De werknemer kan maximaal 1 jaar in de aanloopschaal worden ingedeeld.
 • Administratief personeel - loontabel voor administratief personeel binnen de vleeswarenindustrie

Bron: artikel 13

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een trede verhoging als ze voor 30 juni van het voorgaande jaar in dienst waren.

Niet-vakvolwassen werknemers ontvangen na het behalen van een vakdiploma 1 extra salarisstap.

Bron: artikel 13 en 19

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding
  Werknemers die 10 kilometer of meer van het bedrijf wonen, hebben recht op een reiskostenvergoeding van € 0,12 per kilometer voor woon-werkverkeer tot 35 kilometer per enkele reis.

  Bron: artikel 24b
 • Consignatievergoeding
  Werknemers die beschikbaar moeten zijn voor werk, hebben per dag recht op onderstaande consignatievergoeding:
  Dag Vergoeding
  Ma - vr 90% van het bruto uurloon
  Ma - vr 180% van het bruto uurloon

  Als de geconsigneerde werknemer wordt opgeroepen buiten de normale werktijd, heeft hij recht op het geldende basis uurloon.

  Bron: artikel 18
 • Vergoeding extra opkomst
  Werknemers die onverwachts moeten werken terwijl ze geen consignatiedienst hebben, hebben recht op een toeslag van 100% van het basis uurloon bovenop het geldende basis uurloon.

  Bron: artikel 18
 • Tegemoetkoming ziektekostenverzekering
  Werknemers die een aanvullende ziektekostenverzekering hebben afgesloten met fysiotherapeutische hulpverlening, hebben recht op een bruto bijdrage van € 5,- per maand.

  Bron: artikel 22
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhoudingen:

 • Vakbondscontributie
  De werknemer die lid is van een vakorganisatie kan eenmaal per jaar de contributie in mindering brengen op het bruto loon. Dit bedrag wordt vervolgens netto uitgekeerd binnen de fiscale mogelijkheden.

  Bron: artikel 4
 • WIA-verzekering

  De opdrachtgever verzekert de werknemer voor arbeidsongeschiktheid in de categorie 35-80% volgens de door het Georganiseerd Overleg vastgestelde collectieve verzekering. Werknemers nemen verplicht deel aan de aangeboden verzekering die de arbeidsongeschiktheid van minder dan 80% verzekert.

  De premie voor deze verzekering komt 75% voor rekening van de werknemer en 25% voor rekening van de opdrachtgever.

  Bron: artikel 35

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling, maar deze kan niet gehanteerd worden voor uitzendkrachten.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)