Vleessector

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen echte functies maar delen op basis van de werkzaamheden een werknemer in. In onderstaande bijlage vind je welke functiegroep bij welke werkzaamheden hoort.

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Deel C: payrollkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 36 uur per week. De arbeidsduur kan per afdeling of bedrijf worden aangepast naar 38 uur per week.

Bron: artikel 12

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag bedraagt maximaal 9,5 uur.

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als:

 • er meer dan 9,5 uur per dag gewerkt wordt bij een normale werkdag van 9 uur;
 • er meer dan 9 uur per dag gewerkt wordt bij een normale werkdag van minder dan 9 uur;
 • er meer dan 42 uur per week gewerkt wordt;
 • er meer dan 432 uur per 12 weken bij een 36-urige werkweek
 • er meer dan 456 uur per 12 weken bij een 38-urige werkweek
 • er meer dan 468 uur per 3 maanden gewerkt wordt bij een 36-urige werkweek, indien een maandloon is overeengekomen
 • er meer dan 494 uur per 3 maanden gewerkt wordt bij een 38-urige werkweek, indien een maandloon is overeengekomen

De overuren op maandag t/m zaterdag worden uitbetaald tegen 125% of er wordt later door de werknemer vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling) genomen. 

Werken op vrije dag
De werknemer die op zijn vrije dag moet werken krijgt hiervoor zijn loon plus een toeslag. Voor de eerste 2 uren krijgt de werknemer 135% van zijn brutoloon. Voor de overige uren krijgt de werknemer 180% van zijn brutoloon. Het is ook mogelijk om de werknemer later vrijaf te laten nemen (zie tijd-voor-tijdregeling).

Bron: artikel 28
 

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijdstip Percentage
Maandag t/m vrijdag 00.00 - 04.00 uur 135%
Maandag t/m vrijdag 04.00 - 06.00 uur 117%
Maandag t/m vrijdag 19.00 - 22.00 uur 117%
Maandag t/m vrijdag 22.00 - 24.00 uur 135%
Zaterdag 00.00 - 24.00 uur 137,5%
Zondag 00.00 - 24.00 uur 180%
Feestdag 00.00 - 24.00 uur 180%


Bron: artikel 25

 

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een ploegentoeslag als hij werkt in een 2- of 3-ploegendienst

Ploegendienst Percentage
2-ploegendienst 119%
3-ploegendienst 115%


Als zaterdag onderdeel is van het ploegenrooster dan wordt er een percentage gehanteerd wat het gemiddelde is van de ongunstige uren toeslag.

Bron: artikel 23

 

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent afspraken voor werknemers die bepaalde werkzaamheden uitvoeren of in ruimtes werken met lage temperaturen.

Op basis van werkzaamheden

 • De werknemer die werkzaamheden verricht in de productieafdelingen:
  afsnijderij, uitbenerij, vrieshuis, expeditie of zouterij ontvangt een toeslag van € 1,13 per gewerkte dag.
 • De werknemer die werkzaamheden verricht in de productieafdelingen:
  slachterij of in de stal ontvangt een toeslag van € 1,92 per gewerkte dag.
 • De werknemer die werkzaamheden verricht in de darmbewerking ontvangt een toeslag van € 3,05 per gewerkte dag.

Op basis van temperatuur

 • De werknemer die per dag minimaal 4 uur werkt in ruimten waar de temperatuur lager is dan 7°C ontvangt een toeslag van € 0,77 per gewerkte dag.
 • De werknemer die per dag minimaal 4 uur werkt in ruimten waar de temperatuur lager is dan 0°C ontvangt een toeslag van € 1,52 per gewerkte dag.

Bron: artikel 24

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen echte functies maar delen op basis van de werkzaamheden een werknemer in. In onderstaande bijlage vind je welke functiegroep bij welke werkzaamheden hoort.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent 1 loontabel waarin de jeugdige- en volwassen werknemers worden ingeschaald.

Bron: bijlage II

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Volwassen werknemers (22 jaar en ouder) hebben op 1 januari recht op een trede verhoging als zij voor 30 juni van het vorige kalenderjaar in dienst waren.

De jeugdige werknemer (jonger dan 22 jaar) heeft recht op het loon wat bij zijn leeftijd hoort. De ingangsdatum van zijn loon is op de 1e dag van de betalingsperiode volgend op zijn verjaardag.

Bron: artikel 15 en 17

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • EHBO-diploma
  Werknemers die een EHBO-diploma hebben en deel uitmaken van de BHV krijgen hiervoor € 113 per jaar.

  Bron: artikel 30
 • Extra opkomst vergoeding
  Werknemers die onverwacht moeten werken buiten de normale werktijd krijgen per extra opkomst een vergoeding van € 1,59.

  Bron: artikel 29
   
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhouding:

 • Vakbondscontributie
  De werknemer kan bij de opdrachtgever een verzoek indienen om zijn vakbondscontributie met zijn brutoloon te laten verrekenen. Het brutoloon wordt dan lager en de werknemer krijgt een kostenvergoeding gelijk aan de vakbondscontributie.

  Bron: bijlage VII

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling voor de overuren en het werken op een vrije dag. 

Situatie Opbouwen Uitbetalen
Overuur - maandag t/m zaterdag 25% 100%
Vrije dag - eerste 2 uur 35% 100%
Vrije dag - overige uren 80% 100%


Bron: artikel 28

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling voor de overuren en het werken op een vrije dag. Er zijn 3 verschillende manier om tijd-voor-tijd op te bouwen:

 1. Het overuur opbouwen en het toeslagdeel uitbetalen
  Situatie Opbouwen Uitbetalen
  Overuur - maandag t/m zaterdag 100% 25%
  Vrije dag - eerste 2 uur 100% 35%
  Vrije dag - overige uren 100% 80%
 2. Het overuur en het toeslagdeel opbouwen
  Situatie Opbouwen Uitbetalen
  Overuur - maandag t/m zaterdag 125% 0%
  Vrije dag - eerste 2 uur 135% 0%
  Vrije dag - overige uren 180% 0%
 3. Het overuur uitbetalen en het toeslagdeel opbouwen
  Situatie Opbouwen Uitbetalen
  Overuur - maandag t/m zaterdag 25% 100%
  Vrije dag - eerste 2 uur 35% 100%
  Vrije dag - overige uren 80% 100%

Bron: artikel 28

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband: 

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Wanneer de werknemer of de werkgever wil opzeggen, dan moet dit zo gebeuren dat het contract eindigt aan het einde van een betalingsperiode.  

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 24 vakantiedagen. De werknemer die op 1 mei nog geen 18 jaar is heeft recht op 27 vakantiedagen.

Bron: artikel 40

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er gelden extra vakantiedagen voor oudere werknemers en voor werknemers die langer in dienst zijn. De regeling die de meeste extra vakantiedagen oplevert is van toepassing. 

Extra vakantiedagen op basis van leeftijd

Leeftijd die in het lopende jaar bereikt wordt Extra vakantiedagen
50 jaar of ouder 2 extra vakantiedagen
55 jaar of ouder 5 extra vakantiedagen
57,5 tot 60 jaar 7 extra vakantiedagen


Extra vakantiedagen op basis van dienstjaren

Dienstjaren Extra vakantiedagen
20 t/m 24 jaar 3 extra vakantiedagen
25 jaar of langer 5 extra vakantiedagen


Bron: artikel 41

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in juni uitgekeerd.

Bron: artikel 31

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 13

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf de 3e ziekmelding in 1 kalenderjaar mag er 1 wachtdag ingehouden worden.

Dit is niet van toepassing als de ziekmeldingen door bedrijfsongevallen die niet de schuld zijn van de werknemer en ziekmeldingen voor werknemers waarvan bekend is dat zijn chronisch ziek zijn.

Bron: artikel 52

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • 1e jaar: 100%
 • 2e jaar: 90%

Bron: artikel 48

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 39 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering is voor werknemers die langer dan 2 maanden in dienst zijn. De hoogte van de eindejaarsuitkering is 2% van het jaarloon en wordt in december uitgekeerd.

Bron: artikel 27

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Jubileumgratificatie

De werknemer krijgt een gratificatie van 1 maandsalaris bij zijn 25-jarig dienstjubileum

Bron: artikel 26

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.