Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen referentiefuncties de werknemer wordt ingedeeld in 1 van de functiegroepen 5 t/m 80 op basis van het computerondersteunde systeem FWG VVT. 

Bron: artikel 3.1

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.

Bron: artikel 4.1

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag bedraagt maximaal 10 uur.

Bron: artikel 5.1

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een regeling voor overuren voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties.

 • Overwerk verpleeg en verzorgingshuizen
  Er is sprake van overuren als de werknemer incidenteel meer uren moet werken dan de bij de werktijdenregeling vastgestelde arbeidsduur. Om vast te stellen of er sprake is van overwerk, wordt de arbeidsduur gemeten op één kalenderjaar.

  Als de werknemer een salaris heeft die inpassingstabel nummer 48 niet overschrijdt. Dan heb je recht op onderstaande toeslagen. Als de werknemer een salaris heeft dat hoger is dan nummer 48 van de inpassingstabel dan heb je recht op onderstaande toeslagen als je meer dan zes uur gemiddeld per week overwerkt binnen de periode waarvoor de werktijdenregeling geldt.
   
  Dag Tijdstip Percentage
  Ma t/m vr 06.00 - 22.00 uur
  • eerst 5 uren: 125%
  • overige uren: 150%
  Ma t/m vr 22.00 - 06.00 uur 150%
  Zaterdag 00.00 - 18.00 uur 175%
  Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 200%
  Zondag 00.00 - 24.00 uur 200%
  Feestdag 00.00 - 24.00 uur 200%
  Vrije dag 00.00 - 24.00 uur 175%
  24 en 31 dec 18.00 - 24.00 uur 200%

  Bron: artikel 5.16
   
 • Overwerk thuiszorgorganisaties
  Er is sprake van overuren als de werknemer in opdracht van de opdrachtgever moet werken en  de geldende gemiddelde arbeidsduur per week overschrijdt, gemeten over een periode van één kalenderjaar. 

  Als de werknemer een salaris heeft lager dan FWG 65 dan ontvangt de werknemer een compensatie in vrije tijd gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd. Als de werknemer een deeltijd dienstverband heeft met een salaris volgens salarisschaal FWG
  65 of hoger en de werknemer werkt over dan ontvang hij een compensatie in vrije tijd, gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd. Deze compensatie ontvang hij als het overwerk minder is dan het verschil tussen de met de overeengekomen arbeidsduur en de arbeidsduur bij een voltijd dienstverband.

  Bij overwerk langer dan een half uur , wordt dit afgerond op een heel uur. Bij overwerk langer dan een uur, wordt deze periode naar boven afgerond op halve of hele uren

  De werknemer ontvangt geen overwerkvergoeding als deze: 
 • Niet in opdracht van de opdrachtgever overwerkt
 • Incidenteel korter dan een half uur overwerkt voorafgaand of aansluitend aan de via een rooster of andere regeling vastgestelde werktijden.
 • Een voltijd dienstverband is overeengekomen met een salaris volgens salarisschaal FWG 65 of hoger

 

Bron: artikel 5.18

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een regeling voor onregelmatige diensten en slaapdiensten.

 • Onregelmatige dienst
  Er is sprake van een onregelmatige dienst als de opdrachtgever het noodzakelijk vindt en opdraagt volgens de werktijdenregeling te werken op de uren weergegeven in onderstaande tabel. Dit is van toepassing van werknemer die zijn ingedeeld in functiegroep 65 of lager.

  In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.
Dag Tijdstip Percentage
Ma t/m vr 00.00 - 06.00 uur 144%
Ma t/m vr 06.00 - 07.00 uur 122%
Ma t/m vr 20.00 - 22.00 uur 122%
Ma t/m vr 22.00 - 24.00 uur 144%
Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 149%
Zaterdag 06.00 - 08.00 uur 138%
Zaterdag 12.00 - 22.00 uur 138%
Zaterdag 22.00 - 24.00 uur 149%
Zon- en feestdag 00.00 - 24.00 uur 160%
24 en 31 december 18.00 - 24.00 uur 160%

       
     Bron: artikel 5.19

 • Slaapdienst
  Er zijn 2 regelingen voor slaapdienst. Een regeling voor werknemers die werken voor een thuiszorgorganisatie en een regeling voor werknemers die werken voor een verpleeg- of verzorgingshuis.
  • Thuiszorgorganisatie: er is sprake van een slaapdienst als de werknemer ’s avonds en/of ’s nachts in opdracht van de opdrachtgever in de nabijheid van de cliënt slaapt om in voorkomende acute situaties hulp te kunnen bieden. De in de slaapdienst gemaakte uren worden vergoed tegen 130% van het bruto loon.
  • Verpleeg- en verzorgingshuis: de werknemer die een salaris heeft onder salarisnummer 48 krijgt per slaapdienst een bedrag van € 19,- en voor elk uur dat hij in de slaapdienst heeft een kwart uur aan vrije tijd. 

      Bron: artikel 5.10 en 5.11

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een verschoven uren regeling voor verpleeg- en verzorgingshuizen.

Er is sprake van verschoven uren als een aantal aaneengesloten uren, waarop je werkzaam zou zijn volgens de voor jou vastgestelde werktijden, worden verplaatst naar een moment waarop je niet werkzaam zou zijn. Mocht de werknemer uitgaven gedaan hebben voor vrijetijdsbesteding dan krijgt hij hier een schadevergoeding voor.

Als er door de mededeling van de opdrachtgever binnen 24 uur een verschuiving van de eerder vastgestelde werktijdenregeling plaatsvindt, ontvang je het uurloon plus een extra toeslag. In onderstaande tabel staat aangegeven hoe hoog het loon is op welk moment.

Dag Tijdstip Percentage
Ma t/m vr 06.00 - 22.00 uur 125% voor eerste 5 uur
150% voor overige uren
Ma t/m vr 22.00 - 06.00 uur 150%
Vrije dag 00.00 - 24.00 uur 175%
Zaterdag 00.00 - 18.00 uur 175%
Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 200%
Zon- en feestdag 00.00 - 24.00 uur 200%
24 en 31 december 18.00 - 24.00 uur 200%


Bron: artikel 5.15

 

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen referentiefuncties de werknemer wordt ingedeeld in 1 van de functiegroepen 5 t/m 80 op basis van het computerondersteunde systeem FWG VVT. 

Bron: artikel 3.1

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Regulie: loontabel voor werknemers verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg
 • Aanloop: loontabel voor werknemers in de aanloopperiodieken
 • Leerlingen: loontabel voor leerlingen die een bbl-opleiding of hbo-duaal opleiding volgen
 • Participatie: loontabel voor werknemers die vallen onder de Participatiewet
 • Huishoudhulp: loontabel voor werknemers in de functie hulp bij het huishouden
 • Stagiair: loontabel voor stagiairs van het mbo/hbo die een stage lopen van tenminste 144 uur per studiejaar

Bron: artikel 3.1, 3.2A, 3.4, 3.17a en 3.19

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Als de opdrachtgever geen personeelsbeoordelingssysteem heeft, hebben de werknemers na elk jaar werkervaring recht op een trede verhoging. Als de opdrachtgever wel een personeelsbeoordelingssysteem heeft, hebben de werknemers volgens dat systeem recht op een verhoging.

Bron: artikel 3,6 en tabel 1 t/m 6

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
01-07-2021 Loonsverhoging 3,00% (bij 4-wekelijkse verloning geldt ingangsdatum 21-06-2021) Bron: artikel 3.2A

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Vergoeding woon-werkverkeer
  De werknemer die werkzaam is op een vaste werklocatie ontvangt een vergoeding voor de reiskosten die gemaakt worden woon-werkverkeer. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de kosten die gemaakt worden om eenmaal per werkdag van huis naar werk te reizen en weer terug. De kosten worden gebaseerd op de kosten volgens de laagste klasse van het openbaar vervoer en de kosten komend uit het gebruik van brug, tunnel of veer. 

  Als je met eigen vervoer van je huisadres naar je werklocatie reist en weer terug ontvang je een tegemoetkoming in de kosten, die gelijk is aan de kosten die je zou maken als je met de trein, in de laagste klasse. De maximumvergoeding is € 142,60 per maand minus de eigen bedrage van € 67,73 per maand. 

  Bron: artikel 9.1
 • Vergoeding voor reizen van huis naar cliënten in de wijk
  Als de werknemer werkzaam is bij cliënten in de wijk en rechtstreeks vanaf zijn woning naar de cliënt(en) reist, ontvang hij een tegemoetkoming in verband met de reiskosten naar de cliënt(en).
  De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het vervoersmiddel en bedraagt:
   
  Vervoersmiddel Hoogte vergoeding
  Auto of motor € 0,15 netto voor de eerste 10 km
  € 0,27 netto voor de overige kilometers
  Bromfiets, scooter of snorfiets € 2,04 netto per werkdag
  Fiets € 1,18 netto per werkdag
  Openbaar vervoer Werkelijke kosten laagste vervoersklasse

  Als niet aan de fiscale voorschriften voor een vergoeding van de werkelijke kosten wordt voldaan, bijvoorbeeld als de werknemer met de auto of motor reist terwijl dit niet als uitgangspunt is afgesproken voor de vergoeding, ontvang de werknemer een bedrag op basis van de volgende tabel:
   
  Enkele reisafstand 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen of meer per week
  10 t/m 15 km € 4,02 per week € 8,06 per week € 12,07 per week € 16,10 per week
  15 t/m 20 km € 5,65 per week € 11,26 per week € 16,91 per week € 22,53 per week
  20+ km € 8,06 per week € 16,10 per week € 24,14 per week € 32,20 per week

  Bron: artikel 9.2
 • Vergoeding voor reizen vanaf de vaste locatie naar andere locaties of cliënten
  Als de werkzaam is op een vaste locatie en van daaruit naar cliënten thuis of naar een andere door de opdrachtgever aangewezen locatie reist om daar werkzaamheden te verrichten. Dan krijgt de werknemer hier een vergoeding voor. Om de hoogte van de vergoeding te bepalen wordt er gebruik gemaakt van de regeling vergoeding voor reizen van huis naar cliënten in de wijk. De afwijking hierop is dat voor reizen met auto of motor alle kilometers vergoed worden tegen € 0,27 netto.

  Bron: artikel 9.3
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen inhoudingen.

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 2.2

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 2.2

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen opzegtermijn. In dit geval gelden voor de werkgever en voor de werknemer de wettelijke opzegtermijnen. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Wanneer de werknemer of de werkgever wil opzeggen, dan moet dit schriftelijk gebeuren op de eerste dag van de maand. 

Bron: artikel 2.3 & artikel 7:672 BW

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 32,98 vakantiedagen per kalenderjaar.

Bron: artikel 6.1

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor extra verlofdagen.

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Als de werknemer vrij wilt op 1 van de onderstaande feestdagen dan moet de werknemer een vakantiedag inleveren.

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 6.6 en 1.1

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1 t/m 52: 100%
 • Week 53 t/m 104: 70% en minimaal het wettelijk minimumloon

Bron: artikel 8.1

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 6.7 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een eindejaarsuitkering. Dit is 8,33% van het loon inclusief meerwerk maar exclusief vakantiebijslag en alle overige toeslagen en vergoedingen. De uitbetaling van de eindejaarsuitkering is in november.

Bron: artikel 3.9

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) bonussen:

 • Gratificatie specifiek voor verpleeg- en verzorgingshuizen
  Wanneer Hoogte vergoeding
  12,5-jarig dienstjubileum kwart bruto maandloon
  25-jarig dienstjubileum half bruto maandloon
  40-jarig dienstjubileum bruto maandloon
  Bereiken AOW-leeftijd half bruto maandloon

  Bron: artikel 3.13
 • Gratificatie specifiek voor thuiszorgorganisaties
  Wanneer Hoogte vergoeding
  25-jarig dienstjubileum half bruto maandloon
  40-jarig dienstjubileum bruto maandloon
  50-jarig dienstjubileum bruto maandloon

  Bron: artikel 3.14
Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.