Timmerindustrie

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Deel B: uitzendkrachten

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 37,5 uur per week. De opdrachtgever kan kiezen voor een afwijkende arbeidsduur van 36 tot en met 40 uur per week.

Bron: artikel 17

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is 7,5 uur. De begintijd ligt tussen 07.00 - 09.00 uur en de eindtijd tussen 15.00 - 17.00 uur.

Bij een ploegendienst kan de arbeidstijd afwijken, maar de normale arbeidstijd moet liggen tussen maandag 00.00 - vrijdag 24.00 uur.

Bij een afwijkende arbeidsduur per week is de lengte van de werkdagen als volgt:

Werkweek Werkdag
40 uur 8 uur 
38,75 uur  7,75 uur 
36 uur (4 dagen) 9 uur 


Bron: artikel  16 en 17

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer buiten de grenzen van de normale arbeidsduur per dag of per week werkt (zie 'standaard werkweek' en 'standaard werkdag'). Voor overwerk ontvangt de werknemer een vergoeding in vrije tijd (zie 'tijd-voor-tijdregeling') óf uitbetaling van het bruto uurloon tegen 150%.

Deeltijdwerkers ontvangen 110% van het bruto uurloon voor de uren die ze meer werken dan overeengekomen in hun arbeidsovereenkomst, tot maximaal 40 uur per week.

Bron: artikel 18, 32 en bijlage II

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Moment Percentage
Za 21.00 - ma 05.00 uur 200%
Koningsdag en Hemelvaartsdag 200%
Beide kerst-, paas- en pinksterdagen 300%


Voor werknemers die de functie vervullen van voorman en leiding geven aan tenminste twee werknemers, wordt het bruto uurloon verrekend tegen minimaal 112,5% en maximaal 120%.

Voor de voorman 'allround monteur bouwplaats' die optreedt bij de spantenmontage en houtmontage, én die leiding geeft aan tenminste twee werknemers, wordt het bruto uurloon verrekend tegen minimaal 112,5% en maximaal 125%.

Bron: artikel 18, 31, 32 en bijlage II

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van ploegenuren als in roulerende ploegen wordt gewerkt. Voor uren tussen 06.00 - 22.00 uur krijgt de werknemer 112% van het bruto uurloon. De uren tussen 22.00 - 06.00 uur worden tegen 122% van het bruto uurloon verrekend. 

Bron: artikel 31 en bijlage II

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van verschoven uren als de werknemer moet werken buiten de grenzen van de reguliere werktijden (begintijd 07.00 - 09.00 uur en eindtijd 15.00 - 17.00 uur), maar binnen de normale arbeidsduur. Voor de uren die buiten de reguliere werktijden vallen krijgt de werknemer 125% van het bruto uurloon.

Bron: artikel 16, 31 en bijlage II

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een gevarentoeslag als hij montagespanten en houtbouw moet opstellen en monteren. De toeslag bedraagt:

Werkhoogte Percentage
4-6 meter 102%
6-8 meter 103%
8-10 meter 104%
Hoger dan 10 meter 105%


Bron: artikel 31 en bijlage II

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Wanneer de werknemer moet werken in een andere gemeente (of deel van de gemeente) dan waarvoor hij is aangenomen, krijgt hij met uitzondering van de eerste 60 minuten per dag de reisuren tussen de woning en werk doorbetaald.

Bron: artikel 33

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Reguliere loontabel - loontabel voor vakvolwassen werknemers van 21 jaar en ouder
 • Jeugd zonder vakopleiding - loontabel voor jeugdige werknemers tot en met 20 jaar die geen vakopleiding hebben gevolgd. Deze werknemers worden minimaal in schaal A-D ingeschaald.
 • Jeugd die een vakopleiding of bbl-opleiding volgen/jeugd met een vakopleiding - loontabel voor werknemers tot en met 20 jaar die een bbl-opleiding niveau 1,2 of 3 volgen of al een diploma niveau 2 hebben.
 • Volwassenen die een vakopleiding volgen - loontabel voor vakvolwassen werknemers van 21 jaar en ouder die een bbl-opleiding niveau 3 volgen of al een diploma niveau 2 hebben. Deze werknemers worden minimaal in schaal A-I ingeschaald.

Bron: artikel 20, 26 en bijlage I

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De opdrachtgever houdt elk jaar een functioneringsgesprek met de werknemer. Werknemers in de ervaringstreden van de loonschaal krijgen ieder jaar automatisch een tredeverhoging (ook wanneer een gesprek uitblijft). Maar werknemers die de hoogste ervaringstrede van de loonschaal hebben bereikt, kunnen alleen doorgroeien in de extra treden wanneer er sprake is van een extra goede prestatie.

Als er geen gesprek met de werknemer wordt gevoerd, dan betekent dit dat de werknemer naar volle tevredenheid functioneert. De werknemer krijgt dan automatisch jaarlijks een tredeverhoging. Als de werknemer in de extra treden van de schaal zit, dan krijgt hij elke twee jaar een tredeverhoging.

Bron: artikel 15 en Handboek gesprekkensysteem Timmerindustrie

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
01-07-2021 Loonsverhoging € 35,- per maand (op fulltime basis) Bron: artikel 29
Bekijk alle wijzigingen

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
  De werknemer heeft recht op een vergoeding voor het woon-werkverkeer. De vergoeding bedraagt:
  Afstand enkele reis Vergoeding per dag
  0 t/m 10 km € 1,-
  > 10 t/m 15 km € 3,80
  > 15 t/m 20 km € 5,70
  > 20 t/m 25 km € 7,60
  > 25 km € 9,50

  Bron: artikel 36
 • Reiskostenvergoeding werk-werkverkeer
  De werknemer heeft recht op een vergoeding voor het werk-werkverkeer als hij gebruikmaakt van een eigen vervoersmiddel. De vergoeding bedraagt:
  Vervoersmiddel Vergoeding per km
  Motor of auto € 0,37
  Bromfiets € 0,11
  Fiets € 0,05

  Bron: artikel 36 en bijlage II
 • Verblijfkostenvergoeding
  De werknemer heeft recht op een vergoeding voor behoorlijke voeding en verblijf als de werknemer na het werk niet naar huis kan, omdat de plaats van de werkzaamheden te ver van huis is. 

  Bron: artikel 37
 • Gereedschapsvergoeding
  De productiewerknemer heeft recht op een vergoeding van € 0,58 per dag als hij gebruik moet maken van eigen gereedschap.

  Bron: artikel 34 en bijlage II
 • Vergoeding BHV
  De werknemer met een geldig BHV-diploma en die is aangesteld als BHV-er, heeft recht op een vergoeding van € 6,00 per dag.

  Bron: artikel 35 en bijlage II
 • Vergoeding aanvullende ziektekostenverzekering
  De werknemer met een aanvullende ziektekostenverzekering met fysiotherapie, heeft recht op een vergoeding van 50% van de premie van de aanvullende ziektekostenverzekering (maar maximaal € 8,- per maand).

  Bron: artikel 56
 • Vergoeding vakbondscontributie 
  De werknemer heeft recht op een vergoeding voor de kosten van de vakbondscontributie, wanneer de werknemer een bewijs van betaling aanlevert. De vergoeding wordt uit de vrije ruimte van de werkkostenregeling gehaald. Als dit niet mogelijk is, dan geldt een netto vergoeding van € 75,- per jaar. 

  Bron: artikel 22
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Voor de bedrijfstakeigen regelingen voor de Timmerindustrie is er in de cao een overzicht van premies opgenomen in bijlage V. 

Bron: artikel 38, 39 en bijlage V

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het aantal adv-dagen waar de werknemer recht op heeft, hangt af van de standaard werkweek van de opdrachtgever.

Standaard werkweek aantal adv-dagen per jaar
37,5 uur 7 dagen
38,75 uur 14,2 dagen
40 uur 20,9 dagen


De werknemer kan de adv-dagen opnemen in geld of vrije tijd.

Bron: artikel 48

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling, maar deze kan niet gehanteerd worden voor uitzendkrachten.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het aantal adv-dagen waar de werknemer recht op heeft, hangt af van de standaard werkweek van de opdrachtgever.

Standaard werkweek Aantal adv-dagen per jaar
37,5 uur 7 dagen
38,75 uur 14,2 dagen
40 uur 20,9 dagen


De werknemer kan de adv-dagen opnemen in vrije tijd. Daarnaast mag de werknemer maximaal 5 adv-dagen per jaar inleveren in ruil voor een persoonlijk loopbaanontwikkelingsbudget en maximaal 115 adv-uren verkopen tegen 125%.  

Bron: artikel 48

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, de cao kent de volgende tijd-voor-tijdregelingen:

 • De vergoeding voor overwerk mag de werknemer opnemen in vrije tijd. De vrije tijd is gelijk aan de duur van het overwerk.
 • Werkt de werknemer in een ploegendienst op een feestdag, dan krijgt hij ter compensatie op een andere dag vrij.

Bron: artikel 32 en 45

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 14

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 14

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De ketenregeling is niet van toepassing op bbl-ers.

Bron: artikel 14

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband: 

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

De termijnen die hierboven staan veranderen naar vier-wekelijkse periodes, wanneer dit de betalingsperiode is die door de werkgever wordt gehanteerd. Wanneer de werknemer of de werkgever wil opzeggen, dan moet dit schriftelijk gebeuren. Het schriftelijk opzeggen moet zo gebeuren, dat het einde van de opzegtermijn samen met het einde van een betalingsperiode valt. 

Bron: artikel 14

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers van 18 jaar en ouder hebben recht op 25 vakantiedagen per jaar. Werknemers jonger dan 18 jaar bouwen 29 vakantiedagen per jaar op.

Voor de jeugdige werknemer die leerplichtig is geldt een uitzondering. Is de werknemer 2 dagen per week leerplichtig, dan heeft hij recht op 18 vakantiedagen. De werknemer die 1 dag leerplichtig is, krijgt 24 vakantiedagen per jaar.

Bron: artikel 19 en 45

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Als een opdrachtgever in overleg met de werknemers besluit tot een collectieve wintersluiting (de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar) en deze wintersluiting kost 5 verlofdagen, dan heeft de werknemer recht op 1 extra verlofdag.

Bron: artikel 45

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8,25% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 47

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Een werknemer uit de ploegendienst die werkt op een feestdag, krijgt een andere dag vrij (zie tijd-voor-tijdregeling payrollkrachten).

Bron: artikel 45 en 47

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van een wachtdag vanaf de 3e ziekmelding binnen een kalenderjaar. Tijdens een wachtdag heeft een payrollkracht geen recht op ziekengeld.

Bron: artikel 41

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Eerste 52 weken: 100% loondoorbetaling
 • Tweede jaar: 70% loondoorbetaling. Werknemers met een levensbedreigende of terminale ziekte hebben recht op een aanvulling tot 100%.

Bron: artikel 41

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 49 en 50 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.