Technische Groothandel

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In de onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel C: payrollkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week.

Bron: artikel 34

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag bedraagt maximaal 9 uur.

Bron: artikel 34 t/m 39

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren wanneer er meer dan een half uur overschrijding is van de dagelijkse arbeidsduur.

De opdrachtgever kiest of de overuren uitbetaald worden of dat door de werknemer vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling) genomen wordt. De eerste twee overuren worden verrekend tegen 125% van zijn bruto uurloon. Daarna worden de uren verrekend tegen 150% van zijn bruto uurloon.

Deze regeling is niet van toepassing voor:

 • handelsvertegenwoordigers;
 • werknemers die bewakingsdiensten verrichten;
 • werknemers die op grond van hun functie niet zijn ingedeeld in functiegroep 0 t/m VI.

Bron: artikel 42

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als er op uren gewerkt wordt buiten de werktijdregeling.

In onderstaande tabellen staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Cao-regeling A  07.00 - 18.00 uur

Dag Tijdstip Percentage
Maandag 00.00 - 05.00 uur 200%
Maandag 05.00 - 07.00 uur 150%
Ma t/m do 18.00 - 24.00 uur 150%
Di t/m vr 00.00 - 07.00 uur 150%
Vrijdag 18.00 - 24.00 uur 150%
Zaterdag 00.00 - 17.00 uur 150%
Zaterdag 00.00 - 17.00 uur 200%
Zondag 00.00 - 24.00 uur 200%
Feestdag 00.00 - 24.00 uur 200% + extra verlofdag

 

Cao-regeling B  06.00 - 20.00 uur

Dag Tijdstip Percentage
Ma t/m vr 00.00 - 05.00 uur 150%
Ma t/m vr 05.00 - 06.00 uur 125%
Ma t/m vr 20.00 - 23.00 uur 125%
Ma t/m vr 23.00 - 24.00 uur 150%
Zaterdag 00.00 - 09.00 uur 150%
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur 125%
Zaterdag 17.00 - 24.00 uur 200%
Zondag 00.00 - 24.00 uur 200%
Feestdag 00.00 - 24.00 uur 200% + extra verlofdag

 

Cao-regeling D Ondernemingsregeling

Bij hantering van regeling D moeten de percentages en tijdstippen die door de opdrachtgever zijn vastgelegd gehanteerd worden.

Deze regelingen zijn niet van toepassing voor:

 • handelsvertegenwoordigers;
 • werknemers die bewakingsdiensten verrichten;
 • werknemers die op grond van hun functie niet zijn ingedeeld in functiegroep 0 t/m VI.

Bron: artikel 36 t/m 41

 

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een ploegentoeslag als hij werkt in een ploegendienst.

Situatie Percentage
Tweeploegendienst 112,5%
Drieploegendienst 122,5%


Deze regeling is niet van toepassing voor:

 • handelsvertegenwoordigers;
 • werknemers die bewakingsdiensten verrichten;
 • werknemers die op grond van hun functie niet zijn ingedeeld in functiegroep 0 t/m VI.

Bron: artikel 38

 

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In de onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Reguliere werknemers - loontabel voor werknemers ingeschaald in functiegroep 0 t/m VI
 • Leerling - loontabel voor instroom leerlingen die een BBL opleiding volgen.

Bron: artikel 26 en 66

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers die 21 jaar of ouder zijn, hebben op 1 april recht op een trede verhoging als zij voor 1 oktober in dienst zijn gekomen en de 21-jarige leeftijd voor 1 oktober hebben bereikt.

De jeugdige werknemer heeft recht op het loon wat bij zijn leeftijd hoort. De ingangsdatum van zijn loon is op de begindatum van de betalingsperiode.

De werknemer die ingeschaald is in functiegroep 0 heeft na maximaal 18 maanden recht op een inschaling in een hogere functiegroep.

De instroom leerling heeft na 1 jaar recht op een inschaling in functiegroep 0 t/m VI

Bron: artikel 26, 28 en 44

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
01-10-2021 Loonsverhoging 1,50% Bron: artikel 32
01-01-2022 Loonsverhoging 2,00% Bron: artikel 32
01-07-2022 Loonsverhoging 1,00% Bron: artikel 32
Bekijk alle wijzigingen

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Alle noodzakelijke onkosten die de werknemer in zijn of haar functie moet maken, worden door de werkgever vergoed.

Bron: artikel 22

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhouding:

Vakbondscontributie
De werknemer kan bij de opdrachtgever een verzoek indienen om zijn vakbondscontributie met zijn brutoloon te laten verrekenen. 

Bron: artikel 69

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

Feestdagen
Als de werknemer werkt op een feestdag dan heeft hij recht op een brutoloon van 200% + een extra vrije dag.

Bron: artikel 41
 

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregelingen:

 • Feestdagen
  Als de werknemer werkt op een feestdag heeft hij recht op een brutoloon van 200% + een extra vrije dag.

  Bron: artikel 41
 • Overwerk
  Als de werknemer overwerkt en als er afgesproken wordt dat de uren binnen een redelijke termijn worden gecompenseerd, worden de uren als tijd-voor-tijd uren opgebouwd.

  Bron: artikel 42

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een onbepaalde tijd contract na drie bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van drie jaar.

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste zes maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De leerling bbl’er kan worden aangesteld op basis van een leer- en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Na succesvolle beëindiging van de opleiding kan deze worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bron: artikel 66

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen opzegtermijn. In dit geval gelden voor de werkgever en voor de werknemer de wettelijke opzegtermijnen. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Bron: artikel 7:672 BW

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben recht op 25 vakantiedagen per kalenderjaar. Handelsvertegenwoordigers hebben recht op 28 vakantiedagen per kalenderjaar

Bron: artikel 46

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben recht op extra vakantiedagen per kalenderjaar op basis van hun AOW-gerechtigde leeftijd. In onderstaande tabel zijn de verschillende situaties uitgewerkt.

Situatie Extra vakantiedag
15 tot 11 jaar vóór de AOW-gerechtigde leeftijd 1 dag per jaar
10 tot 6 jaar vóór de AOW-gerechtigde leeftijd 3 dagen per jaar
Vanaf 5 jaar vóór de AOW-gerechtigde leeftijd 5 dagen per jaar


Bron: artikel 46

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld.

Bron: artikel 47

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag;
 • Eerste en tweede paasdag;
 • Hemelvaartsdag;
 • Eerste en tweede pinksterdag;
 • Eerste en tweede kerstdag;
 • Koningsdag;
 • Bevrijdingsdag in lustrumjaren (lustrumjaren zijn de jaren die eindigen met een 0 of 5).

Bron: artikel 41

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Maand 1 t/m 12: 100%
 • Maand 13 t/m 24: 70%

Bron: artikel 49

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in bijlage 3-B van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.