Sociale werkvoorziening

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De referentiefuncties worden ingedeeld op basis van het eigen functiewaarderingssysteem (het functieclassificatiesysteem van de Sociale Werkvoorziening). Dit systeem geeft op basis van bepaalde criteria punten aan een functie die daardoor in een functiegroep wordt ingedeeld. Deze groepen en de bijbehorende punten staan in de onderstaande bijlage. 

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.

Bron: artikel 4.1

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen standaard werkdag.

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer in opdracht van de opdrachtgever moet werken buiten de arbeidsduur per week. Als er per week meer dan 2,5 uur wordt overgewerkt, krijgt de werknemer een extra toeslag voor de gewerkte uren. 

De werknemer kiest in overleg met de opdrachtgever of de overuren uitbetaald worden of dat door de werknemer vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling) genomen wordt. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een toeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijdstip Percentage
Ma t/m vr 00.00 - 06.00 uur 150%
Ma t/m vr 06.00 - 19.00 uur 125%
Ma t/m vr 19.00 - 22.00 uur 135%
Ma t/m vr 22.00 - 24.00 uur 150%
Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 150%
Zaterdag 06.00 - 19.00 uur 135%
Zaterdag 19.00 - 24.00 uur 150%
Zondag 00.00 - 24.00 uur 200%


Bron: artikel 5.10

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als er gewerkt wordt doordeweeks buiten de periode 06.00 - 19.00 uur, zaterdag, zondag of op een feestdag.

De werknemer kiest in overleg met de opdrachtgever of de toeslagen voor onregelmatigheidsuren uitbetaald worden of dat door de werknemer vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling) genomen wordt. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een toeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijdstip Percentage
Ma t/m vr 00.00 - 06.00 uur 150%
Ma t/m vr 19.00 - 22.00 uur 135%
Ma t/m vr 22.00 - 24.00 uur 150%
Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 150%
Zaterdag 06.00 - 19.00 uur 135%
Zaterdag 19.00 - 24.00 uur 150%
Zondag 00.00 - 24.00 uur 200%
Feestdag 00.00 - 24.00 uur 200%


Bron: artikel 5.11

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Als er werkzaamheden worden verricht in een ploegen zal er door de opdrachtgever een toeslagregeling voor de ploegendienst worden vastgesteld. 

Bron: artikel 5.12

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De referentiefuncties worden ingedeeld op basis van het eigen functiewaarderingssysteem (het functieclassificatiesysteem van de Sociale Werkvoorziening). Dit systeem geeft op basis van bepaalde criteria punten aan een functie die daardoor in een functiegroep wordt ingedeeld. Deze groepen en de bijbehorende punten staan in de onderstaande bijlage. 

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Regulier: loontabel voor werknemers sociale werkvoorziening
 • Ontwikkelingsplan: loontabel voor werknemers die voor het eerst een baan aanvaarden binnen het kader van de wet. Deze werknemers kunnen maximaal 5 jaar beloond worden volgens het wettelijk minimumloon als zij werken met een ontwikkelingsplan.

Bron: artikel 9.2 en 12.1

 

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers in functiegroep A t/m F die 21 jaar of ouder zijn en werknemers in functiegroep G t/m I hebben na elk jaar werkervaring recht op een trede verhoging.

De jeugdige werknemer in functiegroep A t/m F heeft recht op het loon wat bij zijn leeftijd hoort. De ingangsdatum van zijn verhoging is op de eerste dag van de maand waarin hij jarig is. 

Bron: artikel 5.3 en bijlage I
 

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Vergoeding woon-werkverkeer
  De werknemer die meer dan 6 kilometer van de standplaats woont ontvangt een netto vergoeding van € 0,10 per kilometer. De werknemer heeft recht op een vergoeding tot maximaal 30 kilometer. Als er sprake is van detachering dan geldt de grens van 30 kilometer niet.

  Als de opdrachtgever een vervoersmiddel beschikbaar heeft gesteld aan de werknemer is de vergoeding woon-werkverkeer niet van toepassing.

  Bron: artikel 7.5
 • Vergoeding reis- en verblijfskosten 
  De werknemer die in opdracht van de opdrachtgever voor zijn werkzaamheden moet reizen heeft recht op een vergoeding van de noodzakelijk gemaakte kosten. 

  Bron: artikel 7.7
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhoudingen:

 • Eigen bijdrage vervoersvoorziening
  Wanneer de werkgever een vervoersvoorziening beschikbaar stelt voor woon-werk verkeer is de medewerker een eigen bijdrage verschuldigd van € 25,46 netto per maand.

  Bron: artikel 7.5a
 • Vakbondscontributie
  Op verzoek van de werknemer draagt de opdrachtgever bij in de contributie-kosten van het lidmaatschap van de vakorganisaties. De bijdrage is 50% van de betaalde contributie. Naast de bijdrage draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de vakbondscontributie van zijn werknemer fiscaal aantrekkelijk wordt.

  Bron: artikel 7.3

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling voor overuren en onregelmatigheidsuren.

 • Overuren
  Dag Tijdstip Opbouw Uitbetalen
  Ma t/m vr 00.00 - 06.00 uur 50% 100%
  Ma t/m vr 06.00 - 19.00 uur 25% 100%
  Ma t/m vr 19.00 - 22.00 uur 35% 100%
  Ma t/m vr 22.00 - 24.00 uur 50% 100%
  Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 50% 100%
  Zaterdag 06.00 - 19.00 uur 35% 100%
  Zaterdag 19.00 - 24.00 uur 50% 100%
  Zondag 00.00 - 24.00 uur 100% 100%

  Bron: artikel 5.10
 • Onregelmatigheidsuren
  Dag Tijdstip Opbouw Uitbetalen
  Ma t/m vr 00.00 - 06.00 uur 50% 100%
  Ma t/m vr 19.00 - 22.00 uur 35% 100%
  Ma t/m vr 22.00 - 24.00 uur 50% 100%
  Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 50% 100%
  Zaterdag 06.00 - 19.00 uur 35% 100%
  Zaterdag 19.00 - 24.00 uur 50% 100%

  Bron: artikel 5.11
   

 

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime uitzendkracht heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling voor overuren en onregelmatigheidsuren.

 • Overwerk
  De cao kent 3 mogelijkheden om tijd-voor-tijd op te bouwen:
  1. Het overuur als tijd-voor-tijd en het toeslagdeel laten uitbetalen
  Dag Tijdstip Opbouwen Uitbetalen
  Ma t/m vr 00.00 - 06.00 uur 100% 50%
  Ma t/m vr 06.00 - 19.00 uur 100% 25%
  Ma t/m vr 19.00 - 22.00 uur 100% 35%
  Ma t/m vr 22.00 - 24.00 uur 100% 50%
  Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 100% 50%
  Zaterdag 06.00 - 19.00 uur 100% 35%
  Zaterdag 19.00 - 24.00 uur 100% 50%
  Zondag 00.00 - 24.00 uur 100% 100%

  2. Het overuur laten uitbetalen en het toeslagdeel als tijd-voor-tijd
  Dag Tijdstip Opbouwen Uitbetalen
  Ma t/m vr 00.00 - 06.00 uur 50% 100%
  Ma t/m vr 06.00 - 19.00 uur 25% 100%
  Ma t/m vr 19.00 - 22.00 uur 35% 100%
  Ma t/m vr 22.00 - 24.00 uur 50% 100%
  Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 50% 100%
  Zaterdag 06.00 - 19.00 uur 35% 100%
  Zaterdag 19.00 - 24.00 uur 50% 100%
  Zondag 00.00 - 24.00 uur 100% 100%

  3. Het overuur + toeslagdeel als tijd-voor-tijd
  Dag Tijdstip Opbouwen Uitbetalen
  Ma t/m vr 00.00 - 06.00 uur 150% 0%
  Ma t/m vr 06.00 - 19.00 uur 125% 0%
  Ma t/m vr 19.00 - 22.00 uur 135% 0%
  Ma t/m vr 22.00 - 24.00 uur 150% 0%
  Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 150% 0%
  Zaterdag 06.00 - 19.00 uur 135% 0%
  Zaterdag 19.00 - 24.00 uur 150% 0%
  Zondag 00.00 - 24.00 uur 200% 0%

  Bron: artikel 5.10
 • Onregelmatigheidsuren
  Dag Tijdstip Opbouwen Uitbetalen
  Ma t/m vr 00.00 - 06.00 uur 50% 100%
  Ma t/m vr 19.00 - 22.00 uur 35% 100%
  Ma t/m vr 22.00 - 24.00 uur 50% 100%
  Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 50% 100%
  Zaterdag 06.00 - 19.00 uur 35% 100%
  Zaterdag 19.00 - 24.00 uur 50% 100%

  Bron: artikel 5.11
   

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen opzegtermijn. In dit geval gelden voor de werkgever en voor de werknemer de wettelijke opzegtermijnen. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Wanneer de werknemer of de werkgever wil opzeggen, moet dit schriftelijk gebeuren met daarbij de reden van opzeggen en de dag waarop het contract eindigt. 

Bron: artikel 3.5.8 & artikel 7:672 BW

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft op basis van zijn leeftijd recht op vakantiedagen per kalenderjaar. In onderstaande schema hoeveel vakantiedagen er bij welke leeftijd horen.

Leeftijd Vakantiedagen
Jonger dan 18 26,09
18 jaar 24,98
19 jaar 24
20 t/m 65 23,03


Bron: artikel 6.1

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor extra verlofdagen.

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 5.6

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 5.2 en 4.4

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wachtdagen of andere regelingen bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1 t/m 52: 100%
 • Week 53 t/m 104: 70% doorbetaling

Bron: artikel 8.1

 

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 6.3 en 6.4 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een eindejaarsuitkering. Dit is 3,75% van het loon over het betreffende jaar. De uitkering bedraagt minimaal € 540,- euro bij een fulltime dienstverband. De uitbetaling van de eindejaarsuitkering vind plaats in december

Bron: artikel 5.7

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) bonus:

Gratificatie
De werknemer die 25 jaar in dienst is krijgt een half maandloon als gratificatie. De werknemer die 40 jaar in dienst is krijgt een volledig maandloon.

Bron: artikel 5.8

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.