Slagersbedrijf

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Deel C: payrollkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week.

Bron: artikel 21 en 22

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag valt tussen 06.00 en 22.00 uur. 

Bron: artikel 22

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer boven de 9 uur per dag werkt. Als de werknemer gemiddeld meer dan 38 uur per week werkt (gerekend over 4 weken), geldt dit ook als overwerk. Voor overwerk gelden de volgende toeslagen:

Overwerk Percentage
Eerste 2 overuren per week 125%
Overige overuren per week 150%
Eerste 2 overuren op een vrije dag 150%
Overige overuren op een vrije dag 200%


De overuren inclusief toeslag kunnen ook in vrije tijd gecompenseerd worden (zie tijd-voor-tijdregeling).

Voor werknemers die een 38-urige werkweek hebben en 4 dagen per week werken, gelden de uren boven 9,5 uur per dag als overwerk.

Als er zowel een overwerk- als nachttoeslag (zie onregelmatigheidsuren) van toepassing is, dan geldt het hoogste toeslagpercentage. 

Bron: artikel 1 en 14 

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijd Percentage Opmerking
Ma - za 20.00 - 22.00 uur 130%  
Ma - za 22.00 - 06.00 uur 150%  
Zondag   180% Voor winkelpersoneel
Feestdag   200%* Voor winkelpersoneel
Zon- en feestdag   200% Voor overige bedrijven

*Als Koningsdag op zondag valt, dan geldt op die dag een percentage van 180%.

Als er zowel een nacht- als overwerktoeslag (zie overuren) van toepassing is, dan geldt het hoogste toeslagpercentage. 

Bron: artikel 14 en 21

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van ploegenuren als de diensten van de werknemer elkaar volgens rooster afwisselend opvolgen, waarbij de werknemer alle voorkomende diensten in het tweeploegenrooster draait. Minimaal 1 van de wisselende diensten begint of eindigt buiten het dagvenster van 06.00 uur tot 18.00 uur.

Voor het werken in een tweeploegendienst ontvangt de werknemer 115% van het bruto uurloon. De werknemer heeft geen recht op een nacht- of overwerktoeslag als hij al een ploegentoeslag ontvangt.

Bron: artikel 20

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een koudetoeslag als hij, in verband met de voorbewerking en verpakking van vlees, voornamelijk werkzaam is in ruimtes onder de 12 graden Celsius. De koudetoeslag bedraagt bruto € 9,80 per week.

Bron: artikel 14

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Voor ambulante werknemers* geldt het gedeelte van de reistijd boven de 60 minuten per dag als werktijd. Voor werknemers die incidenteel ambulant zijn, geldt de reistijd die meer bedraagt dan de normale reistijd als werktijd.

*Een ambulante werknemer is een werknemer die door zijn functie regelmatig in verschillende vestigingen van de onderneming werkzaam is. 

Bron: artikel 1 en 23 

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Reguliere werknemers - loontabel voor jeugdige en volwassen werknemers.
 • Ambulante werknemers - loontabel voor werknemers die door hun functie regelmatig in verschillende vestigingen van de onderneming werkzaam zijn en daarom zijn aangesteld. Zij ontvangen het loon dat hoort bij de leeftijd of de trede van de naast gelegen hogere salarisschaal.
 • Participatiewet - loontabel voor werknemers die door een arbeidsbeperking met volledige arbeid niet in staat zijn 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen. De werknemer behoort tot de doelgroep van de Participatiewet. Deze werknemers worden ingedeeld in functiegroep 1.

Bron: artikel 10, 12, 13 en bijlage 2

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben na elk jaar werkervaring recht op een trede verhoging. De jeugdige werknemer heeft recht op het loon wat bij zijn leeftijd hoort en dit gaat in op de nieuwe loonperiode na zijn verjaardag.

Als de werknemer de erkende branchetitel ‘Meesterslager’ heeft behaald, krijgt hij een vaste toeslag van 2% op het schaalmaximum van zijn loongroep. De extra periodiek gaat in op de nieuwe loonperiode.

Bron: artikel 12 en 18

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding
  Werknemers die voor hun woon-werkverkeer geen gebruik maken van een auto van de opdrachtgever hebben recht op een reiskostenvergoeding van € 0,15 per kilometer. Over de eerste 10 kilometer enkele reis krijgt de werknemer geen vergoeding. De werknemer krijgt maximaal € 8,25 enkele reis vergoed.

  Bron: artikel 16
 • Reiskostenvergoeding ambulante werknemers
  Werknemers die in opdracht van de opdrachtgever regelmatig in verschillende filialen werken en een eigen auto gebruiken, hebben recht op een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer.

  Bron: artikel 16
 • Maaltijdvergoeding

  Werknemers die 7,6 uur of meer per dag werken en die werken voor 17.00 uur en na 19.00 uur hebben recht op een maaltijdvergoeding. De vergoeding is maximaal € 11,90 tenzij de opdrachtgever een gelijkwaardige maaltijd verstrekt.

  Werknemers die tenminste 10 uur of meer per dag werken (na aftrek van de duur van alle pauzes) hebben ook recht op deze maaltijdvergoeding.

  Bron: artikel 26

 • Vakbondscontributie
  De opdrachtgever vergoedt op verzoek van de werknemer eenmaal per jaar de vakbondscontributie. De werknemer heeft recht op een netto vergoeding van 100% van de door hem betaalde contributie.

  Bron: artikel 53

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhouding:

 • De opdrachtgever moet voor zijn werknemers een verzekering afsluiten ter reparatie van het WGA-hiaat en voor een eenmalige IVA-uitkering. Maximaal 0,49% van de premie voor de verzekering mag op het brutoloon van de werknemer worden ingehouden.

  Bron: artikel 41

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling, maar deze kan niet gehanteerd worden voor uitzendkrachten.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, de cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

 • In overleg tussen de opdrachtgever en werknemer kunnen de overuren en de
  daarbij behorende toeslag (zie overurenregeling) geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd in vrije tijd.
  Deze vrije tijd moet binnen dertig dagen worden opgenomen.

Bron: artikel 1, 14 en 25

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 7:668a lid 1 BW

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 7:668a lid 1 BW

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband: 

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Wanneer de werknemer of de werkgever wil opzeggen, moet dit gebeuren tegen de eerste dag van de maand. 

Bron: artikel 47

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 25 vakantiedagen.

Bij de tweede ziekmelding van de werknemer in één vakantiejaar (1 mei tot 1 mei) wordt er 1 vakantiedag ingehouden.

Bron: artikel 28

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Wanneer de werknemer minimaal 1 jaar in dienst is en 50 jaar of ouder is, heeft hij recht op het volgende aantal extra vakantiedagen:

Leeftijd Extra vakantiedagen
50 tot en met 54 jaar 1 dag
55 tot en met 57 jaar 4 dagen
58 tot en met 59 jaar 5 dagen
60 jaar en ouder 6 dagen


Bron: artikel 28

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 29

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen als het een standaard werkdag van de werknemer is:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 1 en 24

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Als de werknemer meer dan twee keer in een kalenderjaar arbeidsongeschikt is, wordt vanaf de derde ziekmelding over de eerste dag van arbeidsongeschiktheid geen loon betaald. Tenzij de arbeidsongeschiktheid 10 werkdagen of langer duurt.

Bron: artikel 38

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1 - 26: 100% loondoorbetaling
 • Week 27 - 52: 90% loondoorbetaling, maar minimaal het wettelijk minimumloon
 • 2e jaar: 80% loondoorbetaling

Bij de tweede ziekmelding van de werknemer in één vakantiejaar (1 mei tot 1 mei) wordt er 1 vakantiedag ingehouden.

Bron: artikel 28 en 38

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 30 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) bonussen:

 • Aan werknemers mag een onbelaste korting op een product uit het eigen bedrijf worden gegeven van maximaal 20% van de waarde in het economische verkeer. De onbelaste korting bedraagt in 2019 maximaal € 500,-.

Bron: artikel 15

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.