Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel C: payrollkrachten

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week.

Bron: artikel 11

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag bedraagt minimaal 4 uur en maximaal 9 uur.

Bron: artikel 12

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overwerk als er meer dan 9 uur per dag wordt gewerkt of er meer uren worden gemaakt volgens onderstaand overzicht:

Loonperiode Overwerk
Per 4 weken na 152 uur
Per maand op basis van gemiddelde 21,667 werkdagen per maand  na 164,67 uur
Per maand op basis van wisselend aantal werkdagen (20 werkdagen) na 152 uur
Per maand op basis van wisselend aantal werkdagen (21 werkdagen) na 159,6 uur
Per maand op basis van wisselend aantal werkdagen (22 werkdagen) na 167,2 uur
Per maand op basis van wisselend aantal werkdagen (23 werkdagen) na 174,8 uur


Alle overwerkuren worden uitbetaald tegen 125% van het brutoloon. Als er ook gewerkt wordt op onregelmatige uren, heeft de werknemer recht op beide toeslagen.

Bron: artikel 20 en 21

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als werknemers 's avonds, 's nachts, in het weekend of op een feestdag moeten werken.

In onderstaande tabellen staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

 •  Deel A,B en C
  Dag Tijdstip Percentage
  Maandag 00.00 - 06.00 uur 150%
  Di t/m vr 00.00 - 06.00 uur 130%
  Ma t/m do 21.30 - 24.00 uur 130%
  Vrijdag 21.30 - 24.00 uur 150%
  Zaterdag 00.00 - 24.00 uur 150%
  Zondag 00.00 - 24.00 uur 150%
  Feestdag 00.00 - 24.00 uur 250%
 • Deel D
  Dag Tijdstip Percentage
  Maandag 00.00 - 06.00 uur 150%
  Di t/m vr 00.00 - 06.00 uur 130%
  Ma t/m do 21.30 - 24.00 uur 130%
  Vrijdag 21.30 - 24.00 uur 150%
  Zaterdag 00.00 - 24.00 uur 150%
  Zondag 00.00 - 24.00 uur 150%
  Feestdag 00.00 - 24.00 uur 150%

Bron: artikel 18 en D-deel artikel 2

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Wanneer de werknemer van deel A, C of D aansluitend werkzaam is op meerdere locaties, wordt de reistijd tussen de locaties vergoed op basis van het bruto uurloon. Deze regeling geldt ook voor werknemers die op hetzelfde locatie werken maar op verschillende tijdstippen.

Voor werknemers onder het B-deel geldt dat er sprake is van reisuren als de reistijd per dag meer is dan 1,5 uur. De reistijd wordt vergoed op basis van het bruto uurloon.

Bron: artikel 34 en B-deel artikel 7

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Reguliere werknemers -  loontabel voor volwassen- en jeugdige werknemers van A- en B-deel;
 • Administratieve, ondersteunde en leidinggevende werknemers - loontabel voor volwassen- en jeugdige werknemers van C-deel;
 • Vakantiekrachten - loontabel voor werknemers die vakantiekracht zijn;
 • Participatiewet - loontabel voor werknemers die in aanmerking komen voor loonkostensubsidie o.b.v. de Participatiewet en Wajongers.

Bron: artikel 9, 13, 14, C-deel artikel 1 en D-deel artikel 13

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers vanaf 21 jaar hebben na elk jaar werkervaring recht op een trede verhoging. De ingangsdatum van zijn loon is op de eerste dag van de betalingsperiode.

De jeugdige werknemer tot 21 jaar heeft recht op het loon wat bij zijn leeftijd hoort. De ingangsdatum van zijn loon is op zijn verjaardag.

Bron: artikel 14

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
01-06-2021 Loonsverhoging 1,50% (bij 4-wekelijkse verloning geldt ingangsdatum 24-05-2021) Bron: artikel 15
Bekijk alle wijzigingen

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding
  De werknemer die per dag meer dan 60 kilometer moet reizen tussen het huisadres en werkadres heeft recht op een reiskostenvergoeding. De werknemer die met de auto reist heeft recht op een vergoeding van alle kilometers op basis van de maximaal fiscaal toegestane onbelaste vergoeding. De werknemer die met het openbaar vervoer reist heeft recht op vergoeding van de gemaakte reiskosten. 

  Bron: artikel 34
 • Reiskostenvergoeding Schiphol
  Deze regeling  geldt alleen voor werknemers voor zover die werkzaam zijn op de Schiphol-Luchthaven, Schiphol-Oost en/of Schiphol-Zuid. De werknemer heeft recht op een vergoeding van € 0,11 per kilometer.

  De reiskosten worden niet vergoed als:
  • De afstand van een enkele reis 5 kilometer of minder is;
  • De opdrachtgever zorgt voor vervoer;
  • De werknemer 4 of meer weken arbeidsongeschikt is.

      Bron: artikel 35

 • Bedrijfshulpverlener
  De werknemer die is aangewezen als bedrijfshulpverlener heeft recht op een vergoeding van € 10,00 bruto per week.

  Bron: artikel 22
 • Reisuren opkomstvergoeding
  Als de werknemer niet aansluitend op 2 of meer locaties werkt en de tijd tussen de locaties minder is dan 5 uur, heeft de werknemer recht op een vergoeding van € 1,50 bruto per opkomst.

  Bron: artikel 34
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhouding:

Vakbondscontributie
De werknemer kan bij de opdrachtgever een verzoek indienen om zijn vakbondscontributie met zijn brutoloon van december te laten verrekenen. Het brutoloon wordt dan lager en de werknemer krijgt een kostenvergoeding gelijk aan de vakbondscontributie. 

Bron: artikel 43

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen tijd-voor-tijdregeling.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen tijd-voor-tijdregeling.

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een onbepaalde tijd contract na 3 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 2 jaar.

Bron: artikel 9

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 9

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband: 

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Wanneer de werknemer door de huidige werkgever is overgenomen van de vorige werkgever (een contractwisseling), moeten de dienstjaren bij de vorige werkgever ook worden meegeteld in het berekenen van de opzegtermijn. 

Bron: artikel 10 

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 26 vakantiedagen per kalenderjaar. 

Bron: artikel 26

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft vanaf 1 januari 2020 elk jaar recht op 1 extra vakantiedag die opgenomen kan worden op 1 mei of op zijn verjaardag.

Bron: artikel 29

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 24

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen indien het bedrijf gesloten is:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 18 en 19

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Korter dan 6 maanden in dienst - 70% en minimaal wettelijk minimumloon;
 • Tussen 6 maanden en twee jaar in dienst - 90%;
 • Langer dan 2 jaar in dienst - 100%

Bron: artikel 31

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in bijlage XIIV van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een eindejaarsuitkering. Dit is 3,2% voor werknemers die in december 2020 minimaal zes maanden in dienst zijn. De eindejaarsuitkering van 2021 is 4,2%.

Bron: artikel 16

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.