Retail Non-Food

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deze cao maakt gebruik van een functie-indeling op basis van het systeem FUWAM. Op basis van de moeilijkheidsgraad worden functies ingedeeld in een functiegroep. Dit systeem kan geraadpleegd worden via www.functiewijzer.nl.

Bron: artikel 6

Deel B: uitzendkrachten

Deel C: payrollkrachten

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao Retail Non-Food bestaat uit meerdere modules, namelijk:

 • Module Schoenendetailhandel
 • Module Tuincentra
 • Module Woondetailhandel
 • Module Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) (vervalt per 1 januari 2021)

Module Schoenendetailhandel, Tuincentra en VGT
De standaard arbeidsduur is 38 uur per week. De opdrachtgever en werknemer kunnen een arbeidsuur van 40 uur per week overeenkomen als de medewerker hiermee instemt.

Bron: artikel 2 en 5

Module  Woondetailhandel
De standaard arbeidsduur is 37 uur per week. De opdrachtgever en werknemer kunnen een arbeidsuur van 40 uur per week overeenkomen als de medewerker hiermee instemt.

Bron: artikel 2 en 5

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Module Schoenendetailhandel, Tuincentra en VGT
De normale arbeidstijden zijn de tijden waarop de onderneming op grond van de Winkeltijdenwet geopend mag zijn (tussen 06.00-22.00 uur). Gemiddeld bedraagt een werkdag 7,6 uur.

Bron: artikel 5 en 8

Module  Woondetailhandel
De normale arbeidstijden zijn de tijden waarop de onderneming op grond van de Winkeltijdenwet geopend mag zijn. De normale werkdag is gemiddeld 7,4 uur, maar maximaal 9 uur.

Bron: artikel 5, 8 en 2 (Woondetailhandel)

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als:

 • de werknemer meer dan 10 uur per dag werkt. De uren worden verrekend tegen 125% van het bruto uurloon
 • de werknemer meer dan 40 uur per week werkt, berekend over een periode van 4 aaneensluitende weken. De uren worden verrekend tegen 150% van het bruto uurloon

Een werknemer in volledige dienst met een brutoloon dat per maand hoger is dan tweemaal het wettelijk minimumloon per maand (voor medewerkers van 21 jaar en ouder), komt niet in aanmerking voor overwerktoeslag.

Bron: artikel 5 en 7

Module Tuincentra
Er is sprake van overuren als:

 • de fulltime werknemer in de functiegroepen 0 tot en met IV meer dan 9 uur per dag werkt 
 • de fulltime werknemer in de functiegroepen 0 tot en met IV meer dan 40 uur per week werkt

De overwerkuren worden op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 24.00 uur en op zaterdag van 07.00 tot 18.00 uur verrekend tegen 133,33% van het bruto uurloon.

De overwerkuren worden tussen 24.00 en 07.00 uur voor werknemers die structureel ’s nachts werken verrekend tegen 200% van het bruto uurloon.

De overwerktoeslagen gelden niet voor:

 • leidinggevenden
 • werknemers die in de cao’s tuincentra die golden vóór 1 september 2016 waren ingedeeld in functiegroep V of VI
 • werknemers die na 1 september 2016 in cao Fashion, Sport & Lifestyle zijn ingedeeld in de functiegroepen F, G, H en I

Bron: artikel 4 (Tuincentra)

Module VGT (deze regeling vervalt per 1 januari 2021)
Er is sprake van overuren als:

 • de werknemer meer dan 9 uur per dag werkt
 • de werknemer meer dan 5 dagen per week werkt
 • de werknemer meer dan 160 uur per 4 weken werkt

De overuren worden verrekend tegen 150% van het bruto uurloon.

Bron: artikel 3 (VGT)

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijd Percentage
Ma t/m za 00.00 - 07.00 uur 150%
Ma t/m za 22.00 - 24.00 uur 150%*
Zondag   150%
Feestdag   200%


*Deze toeslag geldt niet voor werknemers die werkzaam zijn bij e-commercebedrijven en bij bedrijven waar e-commerce-activiteiten worden verricht.

Als meerdere toeslagen tegelijk van toepassing zijn, dan geldt alleen de hoogste toeslag.

Bron: artikel 7

Module Woondetailhandel
Voor de functiefamilie Logistiek in de Woondetailhandel gelden de onderstaande onregelmatigheidstoeslagen:

Dag Tijd Percentage
Ma t/m za 21.00 - 06.00 uur 150%
Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 150%
Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 200%
Zondag   150%
Feestdag   200%


Bron: artikel 4 (Woondetailhandel)

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Module Woondetailhandel
Voor buitendienstwerknemers gelden de eerste 30 minuten (enkele reis) van de reis van woning naar werkplek als eigen tijd. Voor de overige werknemers geldt het het eerste uur als eigen tijd.

Wanneer de werknemer in een andere gemeente moet werken dan gebruikelijk, dan krijgt hij de meerdere reistijd met het normale bruto uurloon vergoed.

Deze regeling geldt niet voor chauffeurs en bijrijders, omdat reizen hun werk is.

Bron: artikel 6 (Woondetailhandel)

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deze cao maakt gebruik van een functie-indeling op basis van het systeem FUWAM. Op basis van de moeilijkheidsgraad worden functies ingedeeld in een functiegroep. Dit systeem kan geraadpleegd worden via www.functiewijzer.nl.

Bron: artikel 6

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent voor elke module een aparte loontabel. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Module Schoenendetailhandel - loontabel sport en schoenen
 • Module Tuincentra - loontabel tuincentra
 • Module Woondetailhandel - loontabel wonen
 • Module VGT - loontabel mode, juweliers, parfumerieën en woninginrichting

De loontabellen bevatten jeugdlonen (15 t/m 20 jaar) en volwassen lonen (21 jaar en ouder).

Bron: bijlage 1

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De jeugdige werknemer heeft recht op het loon wat bij zijn leeftijd hoort. Volwassen werknemers hebben na elk jaar werkervaring recht op een trede verhoging. Als de opdrachtgever voor volwassen werknemers een beoordelingsmodel hanteert dan wordt de werknemer op een vast moment beoordeeld indien hij minimaal 6 maanden in dienst is. 

De ingangsdatum van het nieuwe loon is op de eerste dag van de betalingsperiode waarin de werknemer jarig is of een jaar ervaring in de functie heeft.

Bron: artikel 6

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
01-07-2021 Loonsverhoging gelijk aan de percentuele verhoging van het wettelijk minimumloon Bron: artikel 6
01-01-2022 Loonsverhoging gelijk aan de percentuele verhoging van het wettelijk minimumloon Bron: artikel 6
Bekijk alle wijzigingen

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Maaltijdvergoeding
  De werknemer heeft recht op verstrekking of vergoeding van een avondmaaltijd als hij zijn werk begint vóór 13.30 uur en op die dag doorwerkt tot minimaal 20.00 uur en niet thuis eet. De vergoeding bedraagt minimaal € 4,30 en maximaal € 8,80 (met bon) als de maaltijd niet wordt verstrekt. 

  Bron: artikel 10


Module Schoenendetailhandel

 • Diplomavergoeding
  De werknemer krijgt een diplomavergoeding als hij een diploma heeft in een van de volgende opleidingen/cursussen:
     
  Opleiding/Cursus Vergoeding
  Gezond lopen adviseur (Cursus Adviseur Pasvormschoenen of een daaraan gelijkwaardige opleiding) € 33,70 per maand
  Gezond Lopen Specialist (Landelijk erkend diploma Schoenconsulent of een daaraan gelijkwaardige opleiding) € 46,70 per maand

  Bron: artikel 1 (Schoenendetailhandel)


Module Tuincentra 

 • BHV-vergoeding
  Werknemers die op verzoek van de opdrachtgever naast hun werkzaamheden ook bedrijfshulpverlener (BHV-er) zijn, krijgen hiervoor een vergoeding van maximaal € 75,- per jaar bij het behalen of het verlengen van het certificaat.

  Bron: artikel 8 (Tuincentra)


Module Woondetailhandel

 • Kilometervergoeding
  Als een werknemer in opdracht van de opdrachtgever zijn eigen vervoermiddel gebruikt, krijgt hij een vergoeding van € 0,19 per kilometer.

  Bron: artikel 6 (Woondetailhandel)
 • Kledingvergoeding
  Als een werknemer beschermende kleding en schoenen nodig heeft, wordt dat door de opdrachtgever gratis ter beschikking gesteld.

  Bron: artikel 6 (Woondetailhandel)
 • Gereedschapsvergoeding
  Als de opdrachtgever geen gereedschap verstrekt, dan ontvangt de werknemer een vergoeding van € 2,70 per week voor de aanschaf en het onderhoud.

  Bron: artikel 6 (Woondetailhandel)
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De opdrachtgever werkt op verzoek van de werknemer mee aan fiscale verrekening van de door de werknemer betaalde vakbondscontributie.

Bron: artikel 14

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Module Tuincentra
De werknemer heeft recht op 13 adv-dagen per jaar als zijn standaard arbeidsduur 40 uur per week is. De werknemer kan de adv-dagen opnemen in geld of vrije tijd.

Bron: artikel 6 (Tuincentra)

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregelingen: 

In overleg met de opdrachtgever kan de werknemer de verschillende toeslagen (zie regeling overuren en onregelmatigheidsuren) uitkeren in geld of in vrije tijd. 

Bron: artikel 7

Module VGT (deze regeling vervalt per 1 januari 2021)
Overwerk inclusief toeslag wordt zoveel mogelijk gecompenseerd in vrije tijd. De werknemer moet de vrije tijd binnen een maand nadat het overwerk is verricht opnemen, anders wordt de toeslag uitbetaald.

Bron: artikel 3 (VGT)

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Module Tuincentra
De werknemer heeft recht op 13 adv-dagen per jaar als zijn standaard arbeidsduur 40 uur per week is. De werknemer kan de adv-dagen opnemen in vrije tijd.

Bron: artikel 6 (Tuincentra)

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregelingen: 

In overleg met de opdrachtgever kan de werknemer de verschillende toeslagen (zie overuren en onregelmatigheidsuren) uitkeren in geld of in vrije tijd. 

Bron: artikel 7

Module VGT (deze regeling vervalt per 1 januari 2021)
De overwerkvergoeding vindt zoveel mogelijk plaats in extra vrije tijd, die overeenkomt met het loon dat voor die periode zou zijn betaald. De werknemer moet de vrije tijd binnen een maand nadat het overwerk is verricht opnemen, anders wordt de toeslag uitbetaald.

Bron: artikel 3 (VGT)

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 4

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 4

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Module Tuincentra
De functies van werknemers die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden een seizoensmatig karakter hebben en daardoor maximaal 9 maanden per jaar door de werknemer kunnen worden uitgeoefend, hebben een onderbrekingstermijn van 3 maanden. 

Bron: artikel 3 (Tuincentra)

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen opzegtermijn. In dit geval gelden voor de werkgever en voor de werknemer de wettelijke opzegtermijnen. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Bron: artikel 7:672 BW

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Module Schoenendetailhandel en VGT
De werknemer heeft recht op 24 vakantiedagen per jaar.  

Bron: artikel 8

Module Tuincentra
De werknemer heeft recht op 25 vakantiedagen per jaar.  

Bron: artikel 8 en 5 (Tuincentra)

Module Woondetailhandel
De werknemer heeft recht op 25 vakantiedagen per jaar.  

Een bbl-leerling die op 1 mei van het jaar 18 of 19 jaar oud is en binnen werktijd regelmatig vakonderwijs volgt, krijgt per vakantiejaar 5 extra vakantiedagen, als het vakonderwijs direct betrekking heeft op zijn functie.

Bron: artikel 8 en 3 (Woondetailhandel)
 

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Module Woondetailhandel
Een bbl-leerling die op 1 mei van het jaar 18 of 19 jaar oud is en binnen werktijd regelmatig vakonderwijs volgt, krijgt per vakantiejaar 5 extra vakantiedagen, als het vakonderwijs direct betrekking heeft op zijn functie.

Bron: artikel 3 (Woondetailhandel)

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in juni uitgekeerd.

Bron: artikel 8

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen als hij normaal gesproken op die dag gewerkt zou hebben:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bij een onregelmatig arbeidspatroon heeft de werknemer recht op doorbetaling van het loon als hij in de voorgaande 13 weken tenminste 8 weken op de bewuste dag heeft gewerkt.

Bron: artikel 2 en 6

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Bij ziekte wordt per keer 1 wachtdag ingehouden. Als de werknemer binnen een periode van 4 weken vaker ziek is, dan telt dit als 1 ziektegeval. Er gelden maximaal 4 wachtdagen per jaar. Tijdens een wachtdag heeft een werknemer geen recht op ziekengeld.

Bron: artikel 11

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1 t/m 26: 100% loondoorbetaling
 • Week 27 t/m 52: 90% loondoorbetaling maar minimaal het wettelijk minimumloon
 • Week 53 t/m 78: 80% loondoorbetaling
 • Week 79 t/m 104: 70% loondoorbetaling

Bron: artikel 11

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 9 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Module Woondetailhandel
De cao kent de volgende (eenmalige) bonussen:

 • 25-jarig dienstjubileum: 1 bruto maandloon
 • 40-jarig dienstjubileum: 1 bruto maandloon

Bron: artikel 6 (Woondetailhandel)

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.