Primair onderwijs

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage(n) vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel B: uitzendkrachten

Deel C: payrollkrachten

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week.

Bron: artikel 6.1

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen standaard werkdag.

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als er door of namens de opdrachtgever opgedragen arbeid buiten
de met de werknemer afgesproken werktijd valt, voor zover deze werktijd met een half uur of meer wordt overschreden.

Overwerk wordt in principe gecompenseerd in tijd. Indien compensatie in tijd aantoonbaar niet mogelijk is, kan in overleg met de werknemer besloten worden tot uitbetaling.

Voor onderwijs ondersteunend personeel zonder lesgebonden en/of behandeltaken in functiegroep 1 t/m 20. Werkend bij een school die valt onder de WEC, WPO of een Centrale Dienst, gelden de volgende overwerkpercentages:

Dag Tijdstip Percentage
Maandag 00.00 - 06.00 uur 200%
Maandag 06.00 - 20.00 uur 125%*
Maandag 20.00 - 24.00 uur 150%
Dinsdag t/m vrijdag 00.00 - 06.00 uur 150%
Dinsdag t/m vrijdag 06.00 - 20.00 uur 125%*
Dinsdag t/m vrijdag 20.00 - 24.00 uur 150%
Zaterdag 00.00 - 18.00 uur 150%
Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 175%
Zondag 00.00 - 24.00 uur 200%
Feestdag 00.00 - 24.00 uur 200%
Dag volgens op feestdag 00.00 - 06.00 uur 200%

*Voor zover op maandag t/m vrijdag tussen 6.00 en 20.00 uur langer dan 2 uur overwerk is verricht, wordt het percentage 150%.

Bron: artikel 6.24
 

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als onderwijsondersteunend personeel ingedeeld in de salarisschalen 1 t/m 10 werken op andere tijden dan op de dagen maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijdstip Percentage
Ma t/m vr 00.00 - 06.00 uur 140%
Ma t/m vr 06.00 - 08.00 uur 120%*
Ma t/m vr 18.00 - 22.00 uur 120%*
Ma t/m vr 22.00 - 24.00 uur 140%
Zaterdag 00.00 - 24.00 uur 145%
Zondag 00.00 - 24.00 uur 170%
Feestdag 00.00 - 24.00 uur 200%

* indien de dienst is begonnen vóór 07.00 uur dan wel is beëindigd na 19.00 uur

Bron: artikel 6.22

 

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage(n) vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Leraren: loontabel voor leraren
 • Onderwijsondersteunend personeel: loontabel voor onderwijsondersteunend personeel
 • Participatiebanen: loontabel voor werknemers die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen
 • Directeuren: loontabel voor directeuren
 • Adjunct-directeuren: loontabel voor adjunct-directeuren

Bron: artikel 5.1

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben op 1  augustus recht op een trede verhoging als ze 1 jaar in dienst zijn en de opdrachtgever heeft geen P(G)MR beloningsbeleid met periodieke afspraken. 

Voor werknemers die bij een opdrachtgever werken die wel een P(G)MR beloningsbeleid kent, gelden de afspraken vanuit het beloningsbeleid.

Bron: artikel 6.1

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Vergoeding woon-werkverkeer
  De werknemer heeft recht op een vergoeding voor het reizen tussen de woning en de werkplaats. De hoogte van de vergoedingen is in de bijlagen te vinden. Voor vervangers is er nog een aanvullende bijlage.
   

  Werknemers die vallen onder de functiecategorieën directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel met lesgevende en/of behandeltaken hebben recht op de vergoeding voor reiskosten over maximaal 10 kalendermaanden per schooljaar. De vergoeding wordt niet uitbetaald in de maanden juli en augustus.

  Werknemers die vallen onder de functiecategorie onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden en/of behandeltaken hebben recht op de vergoeding voor reiskosten over maximaal 11 kalendermaanden per schooljaar. De vergoeding wordt niet uitbetaald in de maand juli.

  Bron: artikel 7.2

 • Vergoeding verhuiskosten
  Per 1 augustus 2020 moet de opdrachtgever een eigen vergoedingsregeling hebben vastgesteld.

  Bron: artikel 7.1

 • Vergoeding reis- en verblijfskosten
  Per 1 augustus 2020 moet de opdrachtgever een eigen vergoedingsregeling hebben vastgesteld.

  Bron: artikel 7.3
   

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhouding:

Vakbondscontributie
De opdrachtgever biedt de werknemer de mogelijkheid om voor het voldoen van de vakbondscontributie de structurele eindejaarsuitkering en/of de eindejaarsuitkering OOP in te zetten

Bron: artikel 7.4
 

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling, maar deze kan niet gehanteerd worden voor uitzendkrachten.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

Overwerk
De cao kent aparte regelingen voor werknemers werkend bij een school die valt onder de WEC of een Centrale Dienst en werknemers werkend bij een school die valt onder de WPO.

 • Werkend bij een school die valt onder de WEC of een Centrale Dienst
  Dag Tijdstip Opbouwen Uitbetalen
  Maandag 00.00 - 06.00 uur 200% 0%
  Maandag 06.00 - 20.00 uur 125%* 0%
  Maandag 20.00 - 24.00 uur 150% 0%
  Dinsdag t/m vrijdag 00.00 - 06.00 uur 150% 0%
  Dinsdag t/m vrijdag 06.00 - 20.00 uur 125%* 0%
  Dinsdag t/m vrijdag 20.00 - 24.00 uur 150% 0%
  Zaterdag 00.00 - 18.00 uur 150% 0%
  Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 175% 0%
  Zondag 00.00 - 24.00 uur 200% 0%
  Feestdag 00.00 - 24.00 uur 200% 0%
  Dag volgend op feestdag 00.00 - 06.00 uur 200% 0%
  *Voor zover op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 20.00 uur langer dan 2 uur overwerk is verricht, dan is er 150% van toepassing
 • Werkend bij een school die valt onder de WPO
  Dag Tijdstip Opbouwen Uitbetalen
  Maandag 00.00 - 06.00 uur 100% 100%
  Maandag 06.00 - 20.00 uur 100% 25%*
  Maandag 20.00 - 24.00 uur 100% 50%
  Dinsdag t/m vrijdag 00.00 - 06.00 uur 100% 50%
  Dinsdag t/m vrijdag 06.00 - 20.00 uur 100% 25%*
  Dinsdag t/m vrijdag 20.00 - 24.00 uur 100% 50%
  Zaterdag 00.00 - 18.00 uur 100% 50%
  Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 100% 75%
  Zondag 00.00 - 24.00 uur 100% 100%
  Feestdag 00.00 - 24.00 uur 100% 100%
  Dag volgend op feestdag 00.00 - 06.00 uur 100% 100%
  *Voor zover op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 20.00 uur langer dan 2 uur overwerk is verricht, dan is er 50% van toepassing

Bron: artikel 6.24

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent meerdere regelingen:

 • Indien er sprake is van vervangingswerkzaamheden: de werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 6 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.
 • Indien er sprake is van werkzaamheden van tijdelijke aard: de werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.
 • Indien er werkzaamheden worden aangegaan die geen vervangingswerkzaamheden zijn of voor tijdelijke aard: de werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 1 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 1 jaar

Bron: artikel 3.1

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 3.1

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een opzegtermijn voor de werknemer en voor de werkgever. Wanneer de werknemer korter dan 12 maanden in dienst is en wil opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. Wanneer de werknemer langer dan 12 maanden in dienst is en wil opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van minimaal twee maanden. Wil de werknemer opzeggen, dan moet dit schriftelijk met daarbij de reden van opzeggen. 

Wanneer de werkgever wil opzeggen, gelden de volgende opzegtermijnen:

 • Is de werknemer 12 maanden of korter in dienst, dan geldt een termijn van minimaal één maand
 • Is de werknemer tussen de 12 maanden en 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van minimaal twee maanden
 • Is de werknemer langer dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van minimaal drie maanden.
 • Heeft de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, dan geldt een termijn van één maand. 

Wanneer de werknemer of de werkgever wil opzeggen, moet dit tegen het einde van de maand gebeuren. 

Bron: artikel 3.5 & artikel 3.9

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 53,5 vakantiedagen per kalenderjaar.  

Bron: artikel 3.31

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Voor onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden en/of behandeltaken en voor werknemers in de categorie participatiebanen wordt afhankelijk van de leeftijd extra vakantiedag toegekend.

Leeftijd Extra vakantiedagen
18 jaar en jonger 3 extra vakantiedagen
19 jaar 2 extra vakantiedagen
20 jaar 1 extra vakantiedag
30 t/m 39 jaar 1 extra vakantiedag
40 t/m 44 jaar 2 extra vakantiedagen
45 t/m 49 jaar 3 extra vakantiedagen
50 t/m 54 jaar 4 extra vakantiedagen
55 t/m 59 jaar 5 extra vakantiedagen
60 jaar en ouder 6 extra vakantiedagen


Voor onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden en/of behandeltaken wordt

1 extra vakantiedag toegekend als de werknemer een salaris ontvangt dat gelijk is aan of hoger dan het maximum van salarisschaal 8.

Bron: artikel 3.31 en 8.3

 

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 6.12 en bijlage A9

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer zet een vakantiedag in op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 1.1 en 8.1

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Maand 1 t/m 12: 100%
 • Maand 13 t/m 24: 70%, als het UWV bepaald dat de werknemer recht heeft op bezoldiging dan krijgt de werknemer 80%.

Bron: ZAPO artikel 4

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 8.6 en 8.7 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende eindejaarsuitkeringen.

 • Structurele eindejaarsuitkering
  De werknemer ontvangt in december een eindejaarsuitkering van 6,3%. 
 • Eindejaarsuitkering OOP
  Onderwijsondersteunend personeel krijgt naast de structurele eindejaarsuitkering nog een eindejaarsuitkering OOP. Voor elke maand in dienst krijgt de werknemer een bedrag:
  - Functieschaal 1 t/m 5: € 101,61
  - Functieschaal 6 t/m 8: € 97,34

Bij ontslag vind de berekening plaats over het tijdvak dat de werknemer in dienst is geweest.

Bron: bijlage A7

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) bonus:

Jubileumuitkering
De werknemer die 25 jaar in dienst is heeft recht op een half bruto maandloon. De werknemer die 40 of 50 jaar in dienst is heeft recht op een heel bruto maandloon.

Bron: artikel 6.14

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) uitkering:

Dag van de leraar
De werknemer krijgt jaarlijks in oktober een uitkering ter gelegenheid van de Dag van de Leraar.  De vergoeding is € 200 bij een fulltime arbeidsduur.

Bron: bijlage A7