Openbare Bibliotheken

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De functies worden gewaardeerd op basis van het Functiewaarderings-instrument (FUWA) voor Openbare Bibliotheken. Op basis van een advies van een opgeleide FUWA-expert stelt de opdrachtgever een waardering vast. De functiebeschrijving is voor de werknemer op aanvraag bij de opdrachtgever zichtbaar.

Bron: bijlage A

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel C: payrollkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.

Bron: artikel 21

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag bedraagt maximaal 10 uur.

Bron: artikel 21

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Onderstaande overurenregeling geldt voor werknemers met een functie in schaal 1 t/m 10.
Er is sprake van overwerk als de werktijd met meer dan 30 minuten wordt overschreden en er is sprake van een toeslag voor overuren als de fulltime werkweek wordt overschreden.

De opdrachtgever kiest of de overuren uitbetaald worden of dat door de werknemer vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling) genomen wordt. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een toeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijdstip Percentage
Maandag t/m zaterdag 00.00 - 24.00 uur 150%
Zondag en feestdagen 00.00 - 24.00 uur 200%
Dag volgend op feestdag 00.00 - 06.00 uur 200%

 

Bron: bijlage B

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De regeling voor onregelmatigheidsuren geldt voor werknemers met een functie in schaal 1 t/m 10.
Er is sprake van onregelmatigheidsuren als er op zon- en feestdagen wordt gewerkt.
De gewerkte uren worden tegen 170% van het bruto uurloon betaald.

Bron: artikel 12

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De functies worden gewaardeerd op basis van het Functiewaarderings-instrument (FUWA) voor Openbare Bibliotheken. Op basis van een advies van een opgeleide FUWA-expert stelt de opdrachtgever een waardering vast. De functiebeschrijving is voor de werknemer op aanvraag bij de opdrachtgever zichtbaar.

Bron: bijlage A

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Reguliere werknemers -  loontabel voor volwassen- en jeugdige werknemers;
 • Hulp- en vakantiekrachten - loontabel voor werknemers die hulp- of vakantiekracht zijn;
 • Inloop -  loontabel voor werknemers die bij indiensttreding nog niet aan de functie-eisen voldoet.

Bron: bijlage A

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers van 22 jaar of ouder hebben na elk dienstjaar recht op een trede verhoging.
Deze verhoging gaat in op de eerste dag van de maand waarin de werknemer recht heeft op de verhoging.

Werknemers jonger dan 22 jaar hebben recht op het loon wat bij hun leeftijd hoort.

Bron: bijlage A

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding woon- werkverkeer
  De werknemer heeft recht op een vergoeding voor reiskosten tussen zijn woning en zijn werk. 
  De werknemer krijgt hier € 0,19 per kilometer voor. De eerste tien kilometer van de reis worden niet vergoed. 

  Bron: bijlage J
 • Reiskostenvergoedingen reizen tussen vestigingen
  De werknemer die op dezelfde dag werkzaamheden verricht bij verschillende vestigingen heeft recht op een vergoeding van € 0,28 per kilometer. Tussen het eind en de aanvang van de werkzaamheden in de beide vestigingen moet minder dan 3,5 uur liggen en de afstand tussen beide vestigingen is minimaal 1 kilometer

  Bron: artikel 60
 • Reis- en verblijfkostenvergoeding
  De werknemer die dienstreizen moet maken heeft recht op een vergoeding van € 0,28 per kilometer.

  Bron: artikel 60
 • Mobiliteitstoeslag
  Om werknemers te stimuleren voor loonbaan, scholing of toekomstige functievervulling kan de opdrachtgever een individuele mobiliteitstoeslag toekennen.

  Bron: artikel 19
 • Arbeidsmarkttoeslag
  Om werknemers aan te trekken voor moeilijk vervulbare vacatures kan de opdrachtgever een individuele arbeidsmarkttoeslag toekennen.

  Bron: artikel 20 
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen inhoudingen.

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling maar deze kan niet gehanteerd worden voor uitzendkrachten.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:


Bron: bijlage B

 • Overuren boven de fulltime werkweek:
  ​Moment Tijdstip Opbouw Uitbetalen
  Maandag t/m zaterdag 00.00 - 24.00 uur 100% 50%
  Zon- en feestdag 00.00 - 24.00 uur 100% 100%
  Dag volgend op feestdag 00.00 - 06.00 uur 100% 100%
 • Overuren onder de fulltime werkweek:
  Moment Tijdstip Opbouw Uitbetalen
  Maandag t/m zaterdag 00.00 - 24.00 uur 100% 0%
  Zon- en feestdag 00.00 - 24.00 uur 100% 0%
  Dag volgend op feestdag 00.00 - 06.00 uur 100% 0%

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een onbepaalde tijd contract na drie bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van drie jaar.

Bron: artikel 4

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste zes maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 4

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een opzegtermijn. Wanneer de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van twee maanden. De werknemer moet dit schriftelijk doen met daarbij de reden van opzeggen. 

Wanneer de werkgever wil opzeggen, geldt ook een opzegtermijn van twee maanden. Echter, wanneer de werknemer 10 jaar of langer in dienst is, geldt het volgende:

 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden. 

Wanneer de werkgever wil opzeggen, moet dit ook schriftelijk gebeuren met daarbij de reden van opzeggen. 

Bron: artikel 70.3

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben recht op 25 vakantiedagen per kalenderjaar.

Bron: artikel 27

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor extra verlofdagen.

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk op 31 mei uitgekeerd.

Bron: artikel 32

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Hemelvaart
 • Tweede pinksterdag
 • Koningsdag
 • Eerste en tweede kerstdag
 • Bevrijdingsdag (indien dit in een jubileumjaar is)

Bron: artikel 33

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • In het eerste ziektejaar, de eerste 6 maanden : 100%;
 • In het eerste ziektejaar, de tweede 6 maanden: 90%;
 • In het tweede ziektejaar, de eerste 6 maanden: 80%;
 • In het tweede ziektejaar, de laatste 6 maanden: 70%.

Bron: artikel 39

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 35 en 36 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een eindejaarsuitkering. Dit is 3,25% over het verdiende bruto jaarsalaris + 8% vakantiegeld.

Bron: artikel 76

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) uitkering

Jubileumgratificatie
De werknemer krijgt een gratificatie bij zijn dienstjubileum:

 • 25 jaar in dienst - 0,5 maandsalaris
 • 40 jaar in dienst - 1 maandsalaris
 • 50 jaar in dienst - 1 maandsalaris

     Bron: artikel 62

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.