Onderwijsadviesbureaus

terug

Kies welke onderdelen jij in de pdf wilt opnemen en klik vervolgens op "Download PDF".
Standaard staan alle onderdelen aangevinkt.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Wat is het aantal uur in een standaard werkweek?

De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.

Bron: artikel 30

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag?

De cao kent geen standaard werkdag. De opdrachtgever dient zelf een werktijdenregeling op te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de Arbeidstijdenwet.

Bron: artikel 32

Overwerk en toeslagen

Welke afspraken zijn er voor overuren?

Afspraken over meerwerk worden in een regeling overeengekomen tussen de opdrachtgever en de ondernemingsraad.

Bron: artikel 31

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren?

De cao kent geen afspraken voor onregelmatigheidsuren.

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren?

De cao kent geen afspraken voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren?

De cao kent geen afspraken voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden?

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren?

De opdrachtgever en ondernemingsraad komen zelf een regeling voor reistijd overeen.

Bron: artikel 62

Inschaling

Welke referentiefuncties kent de cao?

In onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao?

De cao kent de onderstaande loontabel. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B.

 • Standaard loontabel - loontabel voor werknemers in de cao Onderwijsadviesbureaus

Bron: artikel 53 en Bijlage 7

Wanneer is er een individuele loonsverhoging?

Jaarlijks wordt op basis van een beoordelingsgesprek vastgesteld of de werknemer recht heeft op een periodieke tredeverhoging. Als er geen beoordelingsgesprek heeft plaatsgevonden, dan krijgt de werknemer automatisch een tredeverhoging tot het einde van de salarisschaal is bereikt.

Bron: artikel 46

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen?

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Vergoedingen

Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao?

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Vergoeding  reiskosten, reistijd en dienstreizen
  De opdrachtgever en ondernemingsraad komen zelf een regeling voor reiskosten, reistijd en dienstreizen​ overeen.

  Bron: artikel 62
 • BHV-vergoeding
  De werknemer die door de opdrachtgever wordt belast met de bedrijfshulpverlening, ontvangt daarvoor € 12,50 per maand.

  Bron: artikel 65
   
Welke inhoudingen kent de cao?

De cao kent de volgende inhoudingen:

 • Vakbondscontributie - de werknemer kan ervoor kiezen om de vakbondscontributie van zijn bruto salaris, bruto vakantietoeslag of andere inkomensbestanddelen te laten inhouden.

Bron: artikel 29

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Wat zijn de uurlonen volgens de cao?

In onderstaande bijlagen vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Kent de cao een adv-regeling?

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling?

De cao kent geen tijd-voor-tijdregeling.

Fasesysteem en pensioen

Bouwt een uitzendkracht pensioen op?

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem?

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht?

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op?

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte?

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag?

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)