Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen standaard arbeidsduur per week. 

Bron: artikel 3.1

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag voor werknemers in dagdienst bedraagt maximaal 12 uur.

Bron: artikel 3.4

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer meer werkt dan de volledige standaard arbeidsduur per week, zoals deze is afgesproken bij de opdrachtgever. Voor werknemers in functiegroep 1 tot en met 8 gelden voor overuren de volgende percentages van het bruto uurloon:

Dag Tijd Percentage
Ma - vr 00.00 - 06.00 uur 150%
Ma - vr 06.00 - 20.00 uur 125%
Ma - vr 20.00 - 24.00 uur 150%
Zaterdag 00.00 - 14.00 uur 150%
Zaterdag 14.00 - 24.00 uur 200%
Zon- en feestdag   200%


Voor ploegendienstwerknemers gelden de volgende regelingen:

  • Voor werknemers in een standaard ploegendienst is er sprake van overuren als de werktijd per werkweek (zoals in de standaard ploegendienstregeling is afgesproken) wordt overschreden.
  • Voor werknemers in een afwijkende ploegendienst is er sprake van overuren als de gemiddelde werktijd per werkweek (zoals in de afwijkende ploegendienst is afgesproken) wordt overschreden.
  • Er is sprake van overwerk als de werknemer in een ploegendienst werkt die afwijkt van de ploegendienst die is meegedeeld en niet onder de definitie van verschoven uren valt.

Voor ploegendienstwerknemers in functiegroep 1 tot en met 8 gelden voor overuren de volgende percentages van het bruto uurloon inclusief ploegentoeslag:

Dag Tijd Percentage
Ma - vr   125%
Zaterdag 00.00 - 14.00 uur 150%
Zaterdag 14.00 - 24.00 uur 200%
Zon- en feestdag   200%


Bron: artikel 3.15, 3.34 en 3.35

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Opmerking Percentage
Zaterdag Als deze deel uit maakt van de 5-daagse  125%
Zondag Als deze deel uit maakt van de 5-daagse  200%
Feestdag Op een doordeweekse dag 200%*
Feestdag Op een zaterdag of zondag 300%*


*Werknemers in een 5-ploegendienst met een contract van 38 uur ontvangen voor het werken op een feestdag volgens rooster alleen een feestdagentoeslag van 179,17% en werknemers met een contract van 36 uur ontvangen alleen een feestdagentoeslag van 200%. 

Bron: artikel 3.9 en 3.29

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van verschoven uren als de werknemer op andere momenten moet werken dan de voor hem geldende werktijden, en er is geen sprake van meeruren of overuren. Als de verschoven uren buiten het dagvenster vallen en de werknemer zit in functiegroep 1 tot en met 8, dan heeft hij recht op de volgende percentages van het bruto uurloon:

Dag Tijd Percentage
Ma - vr 00.00 - 06.00 uur 150%
Ma - vr 06.00 uur - begin dagvenster 125%
Ma - vr Einde dagvenster - 20.00 uur 125%
Ma - vr 20.00 - 24.00 uur 150%


Er is sprake van verschoven uren voor werknemers in ploegendienst als ze buiten hun werkrooster moeten werken en er geen sprake is van meeruren of overuren. Voor de werknemers in functiegroep 1 tot en met 8 gelden de volgende percentages van het bruto uurloon inclusief ploegentoeslag:

Dag Tijd Percentage
Ma - vr   125%
Zaterdag 00.00 - 14.00 uur 150%
Zaterdag 14.00 - 24.00 uur 200%


Bron: artikel 3.10, 3.11 en 3.31

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen:

  • Standaard loontabel - loontabel voor jeugdige en volwassen werknemers. Jeugdige werknemers met een afgeronde vmbo-opleiding hebben minimaal recht op functiegroep 3 inclusief 2 extra leeftijdsjaren. Voor een afgeronde mbo-opleiding geldt minimaal functiegroep 4 met 3 extra leeftijdsjaren.
  • Aanloopschaal - loontabel voor werknemers die bij indiensttreding nog niet over voldoende ervaring beschikken die nodig is om de functie uit te oefenen. De aanloopschaal kan maximaal 2 jaar toegepast worden.
  • Participatieschaal - loontabel voor werknemers met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen en tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet behoren.

Bron: artikel 4.5 - 4.12

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een periodieke verhoging als ze voor 1 juli van het voorgaande jaar in dienst waren, tot het maximum van de schaal is bereikt.

Bron: artikel 4.6

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)