Margarine- en Spijsvetindustrie (verkort)

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week. Voor werknemers in 4-ploegendienst is de standaard arbeidsduur 42 uur per week en voor werknemers in 5-ploegendienst is dit 33,6 uur per week. 

Bron: artikel 5.1.1 & bijlage VII

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag valt tussen 06.00 en 18.00 uur. Werknemers in ploegendienst werken, afhankelijk van het aantal diensten, een ochtenddienst, middagdienst of nachtdienst.

Bron: artikel 5.2

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer meer werkt dan de normale arbeidsduur van 40 uur per week en die boven het vastgestelde dienstrooster uitgaan. De overuren worden tegen onderstaande percentages van het bruto uurloon verrekend:

Dag Tijd Percentage
Ma - vr   150%
Zaterdag 00.00 - 13.00 uur 150%
Zaterdag 13.00 - 24.00 uur 200%
Zondag   200%
Feestdag   300%


Als de werknemer in een 4- of 5-ploegendienst werkt, en hij moet overwerken op een roostervrije dag, dan gelden de volgende percentages van het bruto uurloon:

Dag  Percentage
Ma - vr 200%
Za - zo 300%
Feestdag 400%


Over deze overuren wordt geen ploegentoeslag voor een 4- of 5-ploegendienst gegeven.

Bron: artikel 7.3 en bijlage VII

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers in 4/5-ploegendienst die volgens dienstrooster op een feestdag moeten werken, ontvangen 150% van hun bruto uurloon.

Bron: bijlage VII

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van ploegenuren als de werknemer in een 2- of 3-ploegendienst werkt. De ploegenuren worden tegen onderstaande percentages van het bruto uurloon verrekend:

Moment Percentage Dienst
Ma 06.00 - vr 24.00 uur 113% Ochtend- en middagdienst
Ma 06.00 - vr 24.00 uur 129% Avonddienst
Zaterdag 00.00 - 13.00 uur 150%  
Za 13.00 - ma 06.00 uur 200%  


De toeslag voor werken in 4/5-ploegendienst bedraagt 129,5% voor alle uren van de week.

Bron: artikel 7.2 en bijlage VII

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van verschoven uren als de werknemer werkt op tijden die afwijken van het voor de werknemer geldende ploegendienstrooster, zonder dat daardoor de normale dagelijkse arbeidsduur volgens het dienstrooster wordt overschreden. Verschoven uren worden volgens onderstaande percentages van het bruto uurloon verrekend:

Dag Percentage
Ma - za 150%
Zondag 200%
Feestdag 300%


Bron: artikel 7.4

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen:

  • Standaard loontabel - loontabel voor werknemers die over de vaardigheden en ervaring beschikken die voor de vervulling van een bepaalde functie zijn vereist.
  • Inloopschaal - loontabel voor werknemers die bij zijn indiensttreding of plaatsing in een hogere functie nog niet over de vaardigheden en ervaring beschikken die nodig zijn voor de nieuwe functie. De inloopschaal kan maximaal 3 maanden worden toegepast. Bij uitzondering kan deze termijn met 3 maanden worden verlengd.
  • Vakantiewerkers - loontabel voor jeugdige vakantiewerkers die alleen werken in de landelijk erkende vakantieperioden.
  • Garantiebaan - loontabel voor werknemers die vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn om met voltijdse arbeid 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen.

Bron: artikel 6.2, 6.3 en 11.1

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een trede verhoging als ze voor 1 juli in dienst waren en nog in dezelfde trede zitten.

Als een werknemer aantoonbaar disfunctioneert, kan de jaarlijkse trede verhoging met maximaal 6 maanden worden uitgesteld met een optie tot 1x verlenging met 6 maanden.

Bron: artikel 6.2

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
01-05-2021 Loonsverhoging 0,50% Bron: bijlage II

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer in een dag, 2- of 3-ploegenrooster heeft recht op 11,5 adv-dagen per jaar. Deze dagen kunnen worden opgenomen in geld of vrije tijd.

Werknemers in de 4/5-ploegendienst kennen geen arbeidsduurverkorting.

Bron: artikel 5.1 en bijlage VII

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)