Levensmiddelenbedrijf

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel B: uitzendkrachten

Deel C: payrollkrachten

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneensluitende weken.

Bron: artikel 2

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is 8 uur, maar maximaal 9 uur per dag.

Bron: artikel 4.2

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer langer werkt dan de normale arbeidsduur. Voor overuren heeft de werknemer recht op een toeslag van 135%. Bij voorkeur wordt overwerk uitgekeerd in vrije tijd (zie tijd-voor-tijdregeling).

De overurenregeling geldt niet voor werknemers in functiegroep E tot en met I.

Bron: artikel 9

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijd Percentage
Ma - za 22.00 - 06.00 uur 150%
Zondag   200%
Feestdag   300%


Voor werknemers in distributiecentra gelden de volgende onregelmatigheidstoeslagen:

Dag Tijd Percentage
Ma - vr 20.00 - 22.00 uur 125%
Ma - vr 22.00 - 06.00 uur 150%
Zaterdag 06.00 - 18.00 uur 130%
Zaterdag 18.00 - 06.00 uur 150%
Zondag   200%
Feestdag   300%


De onregelmatigheidstoeslagen worden gegeven in vrije tijd of in geld uitgekeerd.

Bron: artikel 7 en 8

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer die werkt in een distributiecentrum heeft per uur recht op een vriestoeslag van 8% als hij in een vriescel werkt. 

Bron: artikel 8

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Volwassen werknemers - loontabel voor werknemers van 21 jaar en ouder
 • Jeugdige werknemers - loontabel voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar
 • Vakantiewerkers - loontabel voor scholieren of studenten die tijdens een aaneengesloten vakantiesluiting van de onderwijsinstelling maximaal 8 weken werken
 • Participatiewet - loontabel voor werknemers die vallen onder een doelgroep uit de Participatiewet

Bron: artikel 18, 19 en 21

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Volwassen werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een trede verhoging als ze een jaar in dezelfde trede zitten. Het loon van jeugdige werknemers gaat met hun leeftijd omhoog. 

Bron: artikel 18

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen voor werknemers in distributiecentra:

 • Maaltijdvergoeding
  Chauffeurs die ‘s avonds niet in een filiaal of kantine warm kunnen eten, hebben recht op een maaltijdvergoeding van € 5,45 per dag, als de werknemer op een dag meer dan 4,5 uur werkt en na 19.00 uur doorwerkt.
 • Koffievergoeding
  Chauffeurs die niet in een filiaal of kantine kunnen koffiedrinken hebben recht op een koffievergoeding van € 1,05 per dagdeel (maximaal twee dagdelen).
 • Consignatievergoeding
  Een werknemers die beschikbaar moet zijn voor eventuele werkzaamheden, heeft recht op een consignatievergoeding. De vergoeding bedraagt:
  Dag Vergoeding
  Ma - vr € 12,16 bruto per dag
  Za - zo en feestdag € 36,50 bruto per dag

  Bron: artikel 8.10 en 8.13
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen inhoudingen.

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 19,5 adv-dagen per jaar. 
De werknemer kan de adv-dagen opnemen in vrije tijd of laten uitbetalen door een toeslag van 8,1% op het loon.

Bron: artikel 6

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De toeslagen voor werken op onregelmatige tijden (zie regeling onregelmatigheidsuren) kan de werknemer opnemen in vrije tijd of uit laten betalen in geld. De werknemer moet deze vrije tijd opnemen binnen 6 maanden, anders wordt de toeslag alsnog uitbetaald. 

Bron: artikel 7 en 8

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 19,5 adv-dagen per jaar. 
De werknemer kan de adv-dagen opnemen in vrije tijd of laten uitbetalen door een toeslag van 8,1% op het loon.

Bron: artikel 6

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, de cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

 • De toeslagen voor werken op onregelmatige tijden (zie regeling onregelmatigheidsuren) kan de werknemer opnemen in vrije tijd of uitbetalen in geld. De werknemer moet de vrije tijd opnemen binnen 6 maanden, anders wordt de toeslag alsnog uitbetaald. 

  Bron: artikel 7 en 8
 • De werknemer die in 1 werkweek 6 dagen heeft gewerkt, heeft recht op compensatie van deze dag binnen 2 periodes (van 4 weken of 1 maand).

  Bron: 5.5
 • De werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft voor minder dan de normale arbeidsduur maar meer uren werkt dan de arbeidsovereenkomst aangeeft, krijgt deze extra uren gecompenseerd in vrije tijd of uitbetaald in geld.

  Bron: artikel 4.12
 • Overwerk wordt bij voorkeur uitgekeerd in vrije tijd (135%). Deze vrije tijd dient binnen vier weken na het overwerken te worden opgenomen. Deze regel geldt niet voor werknemers in functiegroep E tot en met I.

  Bron: artikel 9

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 7:668a BW

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 7:668a BW

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen opzegtermijn. In dit geval gelden voor de werkgever en voor de werknemer de wettelijke opzegtermijnen. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

De bovenstaande termijnen veranderen naar vier-wekelijkse periodes, wanneer dit de betalingsperiode is die door de werkgever wordt gehanteerd. 

Bron: artikel 17 & artikel 7:672 BW

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 24 vakantiedagen. Werknemers in de volgende leeftijden hebben recht op extra vakantiedagen:

Leeftijd Extra vakantiedagen
50 - 54 jaar 1 dag
55 - 59 jaar 2 dagen
60 jaar en ouder 4 dagen


Deze extra vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van dienstjaren (zie 'Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen?') kunnen niet bij elkaar opgeteld worden. Het hoogste aantal extra dagen geldt. 

Bron: artikel 5.6 en 13

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op extra vakantiedagen als hij 25 of 40 jaar in dienst is:

Aantal jaren in dienst Extra vakantiedagen
25 jaar 3 dagen
40 jaar 5 dagen


Deze extra vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd (zie 'Hoeveel vakantiedagen kent de cao?') kunnen niet bij elkaar opgeteld worden. Het hoogste aantal extra dagen geldt. 

Bron: artikel 5.6

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 14

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de onderstaande feestdagen als hij op minimaal 6 van de voorafgaande 12 weken op die werkdag stond ingeroosterd. De werknemer heeft op de feestdag recht op het gemiddeld aantal uren wat hij normaal op deze dag zou werken. 

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 2 en 7

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Tijdens een wachtdag heeft een payrollkracht geen recht op ziekengeld. Vanaf de tweede ziekmelding per kalenderjaar geldt een wachtdag per ziekmelding. Er wordt geen wachtdag ingehouden als de werknemer ziek is als gevolg van een zwangerschap of bevalling, overval, bedrijfsongeval of chronische ziekte. 

Bron: artikel 10

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1 - 26: 100% loondoorbetaling
 • Week 27 - 52: 90% loondoorbetaling
 • Jaar 2: 80% loondoorbetaling met een aanvulling naar 90% als de werknemer zich voldoende inzet om zijn restverdiencapaciteit te benutten.

Bron: artikel 10

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 16 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) bonussen:

 • Goed rijgedrag chauffeur
  De chauffeur met een normale wekelijkse arbeidsduur van 40 uur heeft recht op een bonus van maximaal € 765,00 bruto per kalenderjaar als hij goed rijgedrag vertoont. 
 • Schadevrij rijden chauffeur
  De chauffeur met een normale wekelijkse arbeidsduur van 40 uur heeft recht op een bonus van maximaal € 765,00 bruto per kalenderjaar als hij schadevrij rijdt.
 • Pensioencursus verlof
  In de periode van 5 jaar voorafgaande aan zijn pensionering heeft de werknemer recht op maximaal 5 dagen verlof met behoud van loon voor het bijwonen van een cursus ter voorbereiding op zijn pensionering. 

Bron: artikel 5.7 en 8.11

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.