Kinderopvang voor kindercentra en gastouderbureaus

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In de onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de uurlonen die gelden volgens de cao.

Deel C: payrollkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.

Bron: artikel 4.1

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag valt tussen 07.00 en 19.00 uur. 

Bron: artikel 4.2

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor overwerk.

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als in opdracht van de opdrachtgever op uren voor 07.00 uur of na 19.00 uur op maandag tot en met vrijdag wordt gewerkt. Of als een werknemer op zaterdag, zondag of feestdag werkt.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijdstip Percentage
Ma t/m vr 00.00 - 07.00 uur 120%
Ma t/m vr 19.00 - 24.00 uur 130%
Zaterdag 00.00 - 07.00 uur 140%
Zaterdag 07.00 - 19.00 uur 130%
Zaterdag 19.00 - 24.00 uur 140%
Zon- en feestdag 00.00 - 24.00 uur 145%


Als de werknemer op maandag t/m vrijdag werkt, krijgt de werknemer alleen de toeslag als hij voor 06.00 uur begonnen is met werken of als de dienst eindigt na 20.00 uur.

Deze regeling is niet van toepassing voor:

 • Werknemers die zijn ingeschaald in salarisschaal 11 of hoger
 • Werknemers die altijd buiten 07.00 - 19.00 uur werken in een ondersteunende functie die niet hoort bij het primaire proces

Bron: artikel 6.2

 

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In de onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

Reguliere werknemers - loontabel voor werknemers Kinderopvang
Student-werknemers - loontabel voor student-werknemers die een mbo of hbo opleiding volgen
Participatie werknemers - loontabel voor werknemers die onder de Participatiewet vallen
Stagiair - loontabel voor stagiairs

Bron: artikel 5.1, 9.6 en 9.7

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben na elk jaar werkervaring recht op een trede verhoging.

Bron: artikel 5.3

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende initiële loonsverhogingen:

Datum Percentage/bedrag
1 juli 2020 3,36%
1 januari 2021 € 12,- euro erbij op het maandsalaris


Bron: artikel 5.1

 

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskosten woon-werk
  Indien er geen ondernemingsregeling is, heeft de werknemer recht op een vergoeding voor de kilometers die hij reist naar het werk toe. In onderstaande tabel staat voor elk vervoersmiddel aangegeven op hoeveel vergoeding de werknemer recht heeft.
   
  Vervoersmiddel Vergoeding
  Eigen vervoersmiddel en reis zou ook mogelijk zijn met openbaar vervoer € 0,11 netto per kilometer
  Eigen auto en reis zou niet mogelijk zijn met openbaar vervoer € 0,19 netto per kilometer + € 0,19 bruto per kilometer
  Eigen auto en aan de reis is een sociaal veiligheidsrisico verbonden € 0,19 netto per kilometer + € 0,19 bruto per kilometer
  Taxi en reis zou niet mogelijk zijn met openbaar vervoer Volledige kosten
  Openbaar vervoer Kosten van de laagste klasse

  Bron: artikel 6.5 en bijlage 6
 • Vergoeding dienstreizen
  Indien er geen ondernemingsregeling is, heeft de werknemer recht op vergoeding voor de dienstreizen. In onderstaande tabel staat voor elk vervoersmiddel aangegeven op hoeveel vergoeding de werknemer recht heeft.
   
  Vervoersmiddel Vergoeding
  Eigen auto, motor of scooter met toestemming van de opdrachtgever Per kalenderjaar:
  • 1 t/m 5000 km - € 0,38 per km
  • 5001 t/m 10000 km -  € 0,27 per km
  • 10001 t/m 20000 km -  € 0,22 per km
  • boven 20000 km - € 0,19 per km

  Tot € 0,19 onbelast

  Eigen auto zonder toestemming van de opdrachtgever € 0,11 netto per km
  Fiets € 0,06 netto per km en minimaal € 0,73 per dag
  Bromfiets € 0,12 netto per km en minimaal € 1,99 per dag
  Openbaar vervoer Kosten van de laagste klasse

  Bron: artikel 6.6 en bijlage 6
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhoudingen:

 • PAWW-bijdrage
  Werknemers betalen een eigen bijdrage voor de Private Aanvulling op de WW (PAWW). Deze bijdrage wordt van het brutosalaris afgehaald. De Stichting PAWW laat ieder jaar weten hoe hoog de PAWW-bijdrage is. De eigen bijdrage voor 2020 is 0,4%.

  Bron: artikel 5.13
 • Vakbondscontributie
  De werknemer kan gebruikmaken van de mogelijkheden die de werkkostenregeling biedt om de contributie van vakorganisaties en beroepsorganisaties uit het bruto maandsalaris te betalen. Over dit deel van het salaris hoeft hij geen belasting en premies af te dragen. 

  Bron: artikel 5.15

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de uurlonen die gelden volgens de cao.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen tijd-voor-tijdregeling.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime uitzendkracht heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen tijd-voor-tijdregeling.

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een onbepaalde tijd contract na 3 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 3 jaar.

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De student-werknemer die een mbo-opleiding of een duale hbo-opleiding volgt, krijgt voor de duur van de opleiding een tijdelijke leer-arbeidsovereenkomst.

Bron: artikel 9.6

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een opzegtermijn voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van twee maanden. De werknemer moet dit wel schriftelijk doen. Als de werkgever wil opzeggen, dan geldt ook een opzegtermijn van twee maanden. De werkgever moet dit ook schriftelijk doen. 

De werknemer en de werkgever moeten allebei opzeggen tegen de eerste dag van de kalendermaand. 

Werknemers die in schaal 12 of hoger zitten, kunnen een wederzijdse opzegtermijn van drie maanden afspreken met de werkgever. 

Bron: artikel 3.7

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 29,17 vakantiedagen per kalenderjaar.

Bron: artikel 7.1 en 7.3

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor extra verlofdagen.

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.
De cao kent een minimale opbouw van € 169,91 per maand bij een fulltime dienstverband.

Bron: artikel 6.1

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen als deze niet in het weekend zijn:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Als de werknemer in het belang van het werk geen verlof kan krijgen op een feestdag,  heeft de werknemer recht op vervangend verlof op een andere dag.

Als voor de werknemer één van onderstaande situaties geldt en hij op wisselende tijden werkt, dan heeft de werknemer ook recht op vervangend verlof:

 • Werknemer werkt op de feestdag
 • Werknemer is volgens het rooster vrij op een feestdag
 • Werknemer kan door arbeidsongeschiktheid niet werken op een feestdag
 • Werknemer kan door vakantie niet werken op een feestdag

Bron: artikel 7.7

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wachtdagen of andere regelingen bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Maand 1 t/m 6: 100%
 • Maand 7 t/m 12: 90%
 • Maand 13 t/m 18: 80%
 • Maand 19 t/m 24: 70%

Als de werknemer een van de volgende activiteiten verricht, dan heeft hij hrect op een aanvulling op het loon:

 • uitvoeren van op re-integratie gerichte werkzaamheden in het kader van een re-integratieplan;
 • volgen van scholing/training gericht op werkhervatting;
 • aanvaarden van een lager gesalarieerde functie (al dan niet bij de eigen opdrachtgever).

De werknemer heeft dan recht op het volgende:

 • Maand 1 t/m 6: 100%
 • Maand 7 t/m 12: 95%
 • Maand 13 t/m 18: 90%
 • Maand 19 t/m 24: 85%

Bron: artikel 5.12

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 7.8 t/m 7.10 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een eindejaarsuitkering. Dit is 2% van het salaris in de periode januari t/m december.

Bron: artikel 5.8

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) bonussen:

Jubileum gratificatie
De werknemer krijgt een gratificatie bij zijn dienstjubileum:

 • 25 jaar in dienst: half maandsalaris
 • 40 jaar in dienst: maandsalaris
 • 50 jaar in dienst: maandsalaris

Bron: artikel 6.3

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.