Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf (verkort)

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.

Bron: artikel 7

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag valt tussen 07.00 en 19.00 uur of tussen 06.00 en 18.00 uur. Dit is niet van toepassing op chauffeurs, bijrijders en bewakingspersoneel.

Bron: artikel 7.2

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer de normale arbeidsduur volgens het dienstrooster overschrijdt. Voor een deeltijdwerker is er eerst sprake van overwerk als hij meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster en wanneer de normale arbeidsduur van een werknemer met een voltijd dienstverband wordt overschreden. Voor overwerk gelden de volgende percentages van het bruto uurloon:

Dag  Tijd  Percentage
Ma - vr 06.00 - 20.00 uur 125%
Zaterdag  00.00 - 13.00 uur 150%
Zaterdag  13.00 - 24.00 uur 200%
Zon- en feestdag   200%
Overige Overige 150%


Werknemers in de ploegendiensten die op zaterdag direct na hun normale ploegendienst moeten overwerken, krijgen zowel de overwerktoeslag als de ploegendiensttoeslag.

Bron: artikel 9

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Als werknemers in de onderhoudsdiensten volgens rooster moeten werken op zaterdag, dan ontvangen zij hiervoor 150% van het bruto uurloon. 

Bron: artikel 9

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van ploegenuren als de werknemer in een 2- of 3-ploegendienst werkt. In onderstaande tabel staat aangegeven op welk percentage van het bruto uurloon de werknemer recht heeft in een ploegendienst.

Ploeg Percentage
2-ploegendienst 116%
3-ploegendienst 120%
Nachtploeg 124,5%


Bron: artikel 9

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen:

  • Standaard loontabel - loontabel voor jeugdige en volwassen werknemers
  • Aanloopschaal - loontabel voor nieuwe werknemers en uitzendkrachten. De loontabel mag maximaal 6 maanden toegepast worden.
  • Participatieschaal - loontabel voor werknemers van wie is vastgesteld dat zij niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon en die behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet.

Bron: artikel 8 en bijlage II

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Volwassen werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een trede verhoging als ze voor 1  juli in dienst waren of de volwassen leeftijd hebben bereikt. Jeugdige werknemers gaan met hun leeftijd omhoog. 

De volwassen leeftijd verschilt per functiegroep:

Functiegroep Volwassen leeftijd
1 - 3 21 jaar en ouder
4 - 5  22 jaar en ouder
6 - 8 23 jaar en ouder


Bron: artikel 8

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)