Kappersbedrijf

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In de onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de uurlonen die gelden volgens de cao.

Deel C: payrollkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de uurlonen die gelden volgens de cao.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week. In overleg kan de standaard arbeidsduur aangepast worden naar maximaal 45 uur per week.

Bron: artikel 3.1

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag valt tussen 07.00 en 21.00 uur. 

Bron: artikel 3.1

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor overwerk.

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als er op zondag of op een feestdag wordt gewerkt. 

De opdrachtgever en werknemer overleggen of de onregelmatigheidsuren uitbetaald worden of dat door de werknemer vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling) genomen wordt. De werknemer die werkt op een zon- of feestdag krijgt 125% van zijn brutoloon.

Bron: artikel 5.2

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In de onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Loongebouw A: loontabel voor werknemers die ingeschaald worden op basis van het functiehandboek en werkzaam bij een opdrachtgever die loongebouw A hanteert.
 • Loongebouw B: loontabel voor werknemers die ingeschaald worden op basis van het functiehandboek en de opdrachtgever hanteert loongebouw B. Loongebouw B kan gekozen worden als de opdrachtgever dit schriftelijk heeft gemeld bij Branche Platform Kappers. Loongebouw B is 98% van het loon van loongebouw A. Boven het loon komt wel een variabele provisie op basis van behaalde omzet.
 • Bol-korting: loontabel voor werknemers die met succes de bol-opleiding hebben afgerond en nu voor het eerst een arbeidsovereenkomst aangaan met een kappersbedrijf. De opdrachtgever mag voor maximaal 3 maanden een loon hanteren wat maximaal 10% van het brutoloon is.
 • Stagiair: loontabel voor stagiairs. De cao kent een vaste vergoeding voor stagiairs

Bron: artikel 4.2, 4.8 en 5.12

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben vanaf 21 jaar na elk jaar werkervaring recht op een trede verhoging. De ingangsdatum van de verhoging is afhankelijk van de datum van indiensttreding en de verloningsfrequentie.

 • Wekelijkse loonbetaling: ingangsdatum is begin van de week
 • 4-wekelijkse loonbetaling: ingangsdatum is begin van de 4 weken periode als de werknemer in de eerste 2 weken van een 4 weken periode in dienst is gekomen. Als dit niet zo is dan is de ingangsdatum het begin van de volgende 4 weken periode.
 • Maandelijkse loonbetaling: ingangsdatum is begin van de maand als de werknemer voor of op de 15e van de maand in dienst is gekomen. Als dit niet zo is dan is de ingangsdatum het begin van de volgende maand.

Werknemers t/m 21 jaar hebben op basis van hun leeftijd recht op een loonsverhoging. De ingangsdatum is gebaseerd op de regeling die hierboven beschreven staat. Alleen gaat het dan niet om datum van indiensttreding maar om de datum waarop de werknemer jarig is.

Bron: artikel 4.5 en 4.6

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding
  Voor openbaar vervoer worden de werkelijke kosten vergoed. Bij een ander vervoersmiddel ontvangt de werknemer € 0,19 netto per kilometer met een maximum per maand (bij 4 dagen reizen per week, anders in verhouding): 
   
  Afstand enkele reis  Maximum per maand
  0 - 10 km  € 0,00
  10 - 15 km  € 66,30
  15 - 20 km  € 92,82
  20 km of meer  € 132,60

  Bron: artikel 5.9
 • Diplomatoeslag
  Voor werknemers tot en met 22 jaar die het vakdiploma hebben behaald, ontvangen een brutotoeslag van € 14,28 per maand. Deze toeslag geldt wanneer de werknemer voldoet aan de functievereisten van de functie haarstylist en een vakdiploma heeft, genoemd in bijlage 2.a van de cao. Of als de werknemer voldoet aan de functievereisten van de functie topstylist en een vakdiploma heeft, genoemd in bijlage 2.b van de cao.

  De werknemer kan maximaal 1 diplomatoeslag tegelijk ontvangen

  Bron: artikel 5.4
 • Deelcertificaattoeslag
  Werknemers tot en met 22 jaar die een deelcertificaat hebben behaald, hebben recht op een deelcertificaattoeslag van € 9,54 bruto per maand. Deze toeslag geldt als de werknemer voldoet aan de functievereisten van haarstylist allround en een deelcertificaat heeft, zoals genoemd in bijlage 2 van de cao.

  De werknemer kan maximaal 1 deelcertificaattoeslag tegelijk ontvangen

  Bron: artikel 5.5
 • Branchediplomatoeslag
  Voor werknemers tot en met 22 jaar met een behaald branchediploma geldt een toeslag van € 25,- bruto per maand.

  De werknemer kan maximaal één toeslag tegelijk ontvangen. Bij het ontvangen van de branchediplomatoeslag vervalt de diplomatoeslag of de deelcertificatentoeslag.

  Bron: artikel 5.6
 • Trainingsvergoeding
  De werknemer heeft recht op een vergoeding voor de extra reiskosten die de werknemer moet maken om deel te nemen aan een training. 

  Wanneer een werknemer een training moet verzorgen krijgt de werknemer daar een bruto vergoeding voor van € 36,72 per training. Als de bedrijfsleider een training moet verzorgen dan worden de eerste 17 avonden niet vergoed.

  Bron: artikel 5.7
 • Verplichte evenementen buiten werktijd
  Voor verplichte korte cursussen, shows, demonstraties en introductiebijeenkomsten geldt dat de werknemer 50% van de uren van zijn gebruikelijke werktijd gecompenseerd krijgt in vrije tijd. Indien de werknemer moet meewerken aan dit evenement, gelden de bestede uren als werkuren.

  Alle kosten die de werknemer hiervoor moet maken, worden vergoed inclusief de reiskosten.

  Bron: artikel 5.8
 • Bedrijfskleding
  Wanneer de bedrijfskleding wordt voorgeschreven door de opdrachtgever, dienen de kosten hiervan vergoed te worden.

  Bron: artikel 5.10
 • Maaltijdvergoeding
  Wanneer de werknemer langer dan 8 uur op een dag werkt, zal op de kosten van de opdrachtgever een eenvoudige maaltijd worden verstrekt.

  Bron: artikel 3.1
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhoudingen:

 • WGA-premie
  De helft van de totale WGA-premie zal niet bij de werknemer in rekening gebracht worden. Als de WGA-premie meer dan 0,59% bedraagt, mag de helft van het meerdere bij de werknemer in rekening worden gebracht.

  Bron: artikel 4.12
 • Vakbondscontributie
  De werknemer kan bij de werkgever een verzoek tot vergoeding van de lidmaatschapskosten van een werknemersorganisatie indienen. Het brutoloon van de werknemer wordt dan verlaagd. De werknemer krijgt in ruil hiervoor een netto onkostenvergoeding die gelijk is aan het ingehouden bruto bedrag.

  Bron: artikel 4.11

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de uurlonen die gelden volgens de cao.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

Onregelmatigheidsuren
De werknemer die werkt op een zon- of feestdag krijgt 100% van zijn brutoloon uitbetaald en bouwt 25% op als tijd-voor-tijd.

Bron: artikel 5.2


 

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime uitzendkracht heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de uurlonen die gelden volgens de cao.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

Onregelmatigheidsuren
De werknemer die werkt op een zon- of feestdag krijgt 100% van zijn brutoloon uitbetaald en bouwt 25% op als tijd-voor-tijd.

Bron: artikel 5.2

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 2.2

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 2.2

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband: 

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand. 
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

De opzegtermijn gaat in op de eerste werkdag van de volgende betalingsperiode na het moment van opzeggen.

Bron: artikel 2.4

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben recht op 25 vakantiedagen per kalenderjaar. 

Bron: artikel 7.1

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent extra vakantiedagen toe op basis van de leeftijd van de werknemer of op basis van dienstjaren. De regeling die de meeste dagen oplevert is van toepassing. De regeling is als volgt:

Regeling leeftijd

 • 30-40 jaar: 1 extra dag
 • 40-45 jaar: 2 extra dagen
 • 45-50 jaar: 3 extra dagen
 • 50-55 jaar: 4 extra dagen
 • 55-60 jaar: 5 extra dagen
 • 60+: 10 extra dagen

Regeling dienstjaren

 • 5-10 jaar in dienst: 1 extra dag
 • 10-15 jaar in dienst: 2 extra dagen
 • 15 jaar+: 3 extra dagen

De ingangsdatum van de extra dagen is gebaseerd op het moment van indiensttreding of het moment waarop de werknemer jarig is. 

Datum verjaardag of in dienst treden Moment van toekenning extra dag(en)
voor of op de 15e dag van een kalendermaand  de 1e dag van die maand 
na de 15e dag van de kalendermaand  de 1e dag van de volgende kalendermaand 


Bron: artikel 7.1

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 5.1

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen indien deze niet op zondag vallen. Als de werknemer standaard op zondag werkt heeft de werknemer wel recht op doorbetaling van loon.

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag 
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 7.10 en bijlage 1

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Bij de eerste ziekmelding levert de werknemer 1 vakantiedag in. Bij iedere volgende ziekmelding in dat jaar vervallen steeds 2 vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen dat wordt ingehouden is nooit meer dan het aantal ziektedagen. Het aantal dagen die ingeleverd mogen worden is maximaal 4 per jaar.

De werknemer die in de periode 1 januari tot 1 juli niet ziek is geweest, heeft recht op 1 extra vakantiedag. De werknemer die in de periode 1 juli tot 1 januari niet ziek is geweest, heeft recht op 1 extra vakantiedag.

Bron: artikel 8.3

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling. Tijdens de eerste 2 jaar ontvangt de werknemer 100% van het loon.

Bron: artikel 8.2

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 7,12 t/m 7,14 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een provisieregeling wanneer er wordt gekozen voor loongebouw B.

Per werknemer wordt er een normomzet vastgesteld die afhankelijk is van leeftijd en salarisschaal. Dit vormt de ondergrens voor toekenning van de variabele beloning. 

De normomzet wordt als volgt vastgesteld:

 • 15 t/m 19 jaar: 4,3125 x cao maandsalaris loongebouw B
 • 20 jaar: 3,7375 x cao maandsalaris loongebouw B
 • 21 jaar: 3,4500 x cao maandsalaris loongebouw B 
 • 22 jaar: 3,1625 x cao maandsalaris loongebouw B
 • 23 jaar en ouder: 2,8175 x cao maandsalaris loongebouw B

Als een persoonlijke omzet boven de vastgestelde normomzet uitkomt ontvangt de werknemer een maandprovisie van 11% van de gerealiseerde meeromzet. De provisie wordt in de maand er na uitbetaald.

Bron: artikel 4.2

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.