Hoveniersbedrijf

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 37 uur per week.

Bron: artikel 18

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag valt tussen 06.00 uur en 19.00 uur. 

Bron: artikel 17

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer meer dan 9,5 uur per dag (inclusief reistijd) werkt. Deze uren tellen niet mee voor de jaarurennorm (1930 werkzame uren op jaarbasis bij fulltime dienstverband).

Voor deeltijdwerkers die binnen de normale bedrijfstijd werken, gelden de volgende situaties:

 • bij een vastgesteld arbeidspatroon van 22,8 uur of minder per week, geldt een overuur vanaf het vierde uur per week dat buiten dit patroon wordt gewerkt;
 • bij een vastgesteld arbeidspatroon van meer dan 22,8 uur per week, geldt een overuur vanaf het zevende uur per week dat buiten dit patroon wordt gewerkt.

In alle bovenstaande gevallen worden de uren verrekend tegen 130% van het bruto uurloon.  

Voor meeruren boven de jaarurennorm (1930 uur op jaarbasis bij fte) geldt dat:

 • de eerste 120 uur worden verrekend tegen 100% van het bruto uurloon;
 • de uren boven de 120 meeruren worden verrekend tegen 130% van het bruto uurloon.

Het jaarlijkse afrekenmoment ligt op 31 maart.

Voor alle toeslagen en overwerkvergoedingen geldt dat zij niet beide toegepast worden, maar dat alleen de hoogst geldende toeslag van toepassing is.

Bron: artikel 19 en 34

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag(en) Tijd Percentage
Zaterdag   150%
Zon- en feestdagen*   200%
Alle dagen 19.00 - 22.00 uur 130%
Alle dagen 22.00 - 06.00 uur 150%


Voor alle toeslagen en overwerkvergoedingen geldt dat zij niet beide toegepast worden, maar dat alleen de hoogst geldende toeslag van toepassing is.

*voor 5 mei (Bevrijdingsdag) wordt i.p.v. een feestdagtoeslag een vervangende vrije dag gegeven.

Bron: artikel 15 en 35

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Bij reizen van de eigen woning rechtstreeks naar de plaats waar gewerkt wordt en terug, geldt 30 minuten per dag als eigen tijd van de werknemer. De reistijd boven deze 30 minuten telt mee in de jaarurennorm.

Indien de werknemer reist vanaf de vestiging vanaf de werkgever of een aangewezen opstappunt, dan telt de gehele reistijd mee voor de jaarurennorm.

Voor werknemers die in opdracht van de werkgever een voertuig besturen waarvoor een C-rijbewijs vereist is, geldt geen eigen tijd.

Bron: artikel 38

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Reguliere loontabel - loontabel voor vakvolwassen werknemers. Dit zijn werknemers van 21 jaar en ouder;
 • Jeugdige werknemers - werknemers t/m 20 jaar worden beloond aan de hand van de jeugdpercentages van de aanlooptrede of de laagste periodiek van de betreffende functieschaal;
 • Jeugdige bbl-leerlingen - loontabel voor werknemers t/m 20 jaar die een bbl-opleiding volgen, worden beloond volgens aanlooptrede A;
 • Hulpkrachten - loontabel voor scholieren en studenten die geen opleiding volgen in de hovenierssector en/of personen die uitsluitend werken op vrijdag/zaterdag of zaterdag/zondag;
 • Instromers - loontabel voor werknemers die niet eerder gewerkt hebben in de Hoveniers cao en voor uitzendkrachten. Instromers worden beloond volgens aanlooptrede B;
 • Werknemers met een arbeidsbeperking - loontabel voor werknemers die onder de Participatiewet vallen en van wie het UWV heeft vastgesteld dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
 • Jeugdige met kinderen - jeugdige werknemers met kind(eren), die als enige van het gezin een inkomen heeft, hebben recht op het loon volgens onderstaande tabel:       
Leeftijd werknemer Verloond volgens leeftijd
17 jaar 19 jaar
18 jaar 20 jaar
19 en 20 jaar 21 jaar

 

Bron: artikel 6 en 24-27

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ieder jaar op 1 januari heeft de werknemer recht op een periodieke verhoging. De werknemer moet dan 6 maanden of langer in dienst zijn.

Bron: artikel 24

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende initiële loonsverhoging:

 • 1 maart 2021 - De feitelijke lonen worden verhoogd met 1%.

Bron: artikel 25

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding
  De werknemer ontvangt voor het reizen met eigen vervoer een vergoeding voor de reiskosten van zijn woning naar de vestiging/opstappunt. De hoogte van de vergoeding is weergeven in onderstaande tabel:
   
  Aantal gereden km per dag Vergoeding Maximum vergoeding per dag
  1-10 km heen en terug   € 0,19 per km € 1,25
  11-20 km heen en terug € 0,19 per km € 1,75
  vanaf 21 km heen en terug € 0,19 per km € 2,00

  Indien de werknemer direct reist naar de plaats van de werkzaamheden (niet de hoofd- of nevenvestiging), dan bedraagt de reiskostenvergoeding € 0,27 per km voor alle kilometers boven de 30 km.

  Als de werknemer tijdens werktijd gebruik moet maken van een eigen vervoermiddel, dan bedraagt de reiskostenvergoeding € 0,27 per km.

  Bron: artikel 39
   
 • Werkkledingvergoeding
  De werknemer heeft recht op een werkkledingvergoeding van € 2,33 per week als er geen werkkleding wordt verstrekt.

  Bron: artikel 40
   
 • Maaltijdvergoeding
  Indien de werknemer na 18.00 uur zijn werk nog verricht, zal de werkgever hem een warme maaltijd vergoeden.

  Bron: artikel 41
   
 • Indien er een sprake is van een consignatiedienst wordt, naast de ingezette uren, een bruto vergoeding van minimaal € 7,50 per etmaal uitgekeerd.

  Bron: artikel 36
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen inhoudingen.

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling, maar deze kan niet gehanteerd worden voor uitzendkrachten.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer kan kiezen om de eerste 74 uur boven het jaarurenmodel jaarlijks bij te schrijven op de verlofkaart. De uren worden als bovenwettelijke verlofuren beschouwd en het eventuele restant wordt uitbetaald.

Wanneer de werknemer op 5 mei (Bevrijdingsdag) werkt, dan krijgt de werknemer een vervangende vrije dag of er wordt 7,4 uur verlof op de verlofkaart bijgeboekt als bovenwettelijk verlof.

Bron: artikel 15 en 19

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een onbepaalde tijd contract na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 2 jaar.

Bron: artikel 9

 

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 9

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Voor seizoenskrachten (functies in groep 1 t/m 3, m.u.v. servicemedewerker, telefonist(e) en receptionist(e), met een seizoensmatig karakter) geldt dat er sprake is van een onbepaalde tijd contract na 3 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 3 jaar.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling voor seizoenskrachten opnieuw.

Bron: artikel 9

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsovereenkomsten aangegaan in het kader van een bbl-opleiding gelden niet in de ketenregeling.

Bron: artikel 9 en 28

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband: 

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Bij werknemers van 50 jaar en ouder, moet de werkgever minimaal drie maanden van tevoren opzeggen. 

Bron: artikel 10

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer met een volledige werkweek heeft recht op 25 vakantiedagen.

Bron: artikel 44

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers die 10 jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgever ontvangen 7,4 extra vakantie-uren. Bij een dienstverband van 25 jaar zijn dit 14,8 vakantie-uren.

Bron: artikel 47

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 46

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag 
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Wanneer de werknemer op 5 mei (Bevrijdingsdag) moet werken, dan krijgt de werknemer een vervangende vrije dag of 7,4 uur verlof op de verlofkaart bijgeboekt als bovenwettelijk verlof.

Bron: artikel 15

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1 t/m 26: 100% loondoorbetaling
 • Week 27 t/m 52: 90% loondoorbetaling
 • 2e jaar arbeidsongeschiktheid: de werknemer ontvangt, boven de wettelijke loondoorbetaling (70%), een aanvulling tot 75% van het naar tijdruimte vastgestelde loon. Indien de werknemer voldoende medewerking verleent aan de re-integratieverplichtingen volgens de WVP wordt de aanvulling verhoogd tot 85% van het naar tijdruimte vastgestelde loon.

Bron: artikel 56

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 49 en 50 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) bonussen: 

 • 12,5-jarig dienstjubileum: 1/4 maandloon bruto uitbetaald
 • 25-jarig dienstjubileum: 1 bruto maandloon netto uitbetaald
 • 40-jarig dienstjubileum: 1 bruto maandloon netto uitbetaald

De werknemer ontvangt ook een eenmalige vergoeding van € 100,- bruto wanneer hij het maximum van zijn loonschaal heeft bereikt en uitstekend presteert.

Bron: artikel 37 en bijlage XVI

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.