Houthandel (verkort)

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week.

Bron: artikel 1.3

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag bedraagt maximaal 9 uur.

Bron: artikel 29.6

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer meer dan de normale arbeidsduur van 40 uur per week werkt. Als de werknemer volgens een vast werkrooster van minder dan 40 uur per week werkt, dan is er sprake van overwerk al hij buiten de grenzen van het vast weekrooster werkt.

Voor overwerk gelden de volgende percentages van het bruto uurloon:

Moment Percentage
Maandag - vrijdag 125%
Zaterdag tot 20.00 uur 150%
Zaterdag 20.00 uur - zondag 24.00 uur 200%
Dag voor Koningsdag 20.00 uur - Koningsdag 24.00 uur 200%
Feestdag (m.u.v. Koningsdag) 225%


Deeltijdwerkers die meer werken dan de overeengekomen uren, krijgen tot de standaard arbeidsduur van 40 uur per week een vergoeding voor meerwerk van 115% van het bruto uurloon.

Bron: artikel 27 en 27a

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Moment Percentage
Zaterdag 20.00 uur - zondag 24.00 uur 200%
Dag voor Koningsdag 20.00 uur - Koningsdag 24.00 uur 200%
Feestdag (m.u.v. Koningsdag) 225%


Bron: artikel 27

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van ploegenuren als een werknemer roulerend in twee of meer ploegen werkt. Voor ploegendienst bestaan de volgende toeslagen:

Ploegendienst Percentage
2-ploegendienst met een morgen- en middagploeg, vallende tussen 05.00 - 23.00 uur (zaterdag tussen 05.00 - 18.00 uur). 115%
2-ploegendienst met een dagploeg en een avondploeg. Geldt alleen voor de avondploeg. 125%
2-ploegendienst met een dagploeg en een ochtendploeg. Geldt alleen voor de ochtendploeg. 125%
3-ploegendienst. Geldt alleen voor de morgen- en middagploeg 115%
3-ploegendienst. Geldt alleen voor de avondploeg 125%
Voor de ploeg die na 23.00 uur komt 130%


Bron: artikel 28

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een vuilwerktoeslag als hij belast is met de houtverduurzaming. De toeslag is een percentage op het salaris.

Bron: artikel 22

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers die buiten de gemeente moeten werken waar ze normaal gesproken arbeid verrichten, hebben recht op doorbetaling van het salaris tijdens de heen en terugreis naar de werkplek.

Werknemers die bosarbeid verrichten op wisselende plaatsen buiten het werkterrein, hebben recht op doorbetaling van het salaris, met uitzondering van het eerste uur van de heen en van de terugreis samen,

Bovenstaande regelingen zijn niet van toepassing op chauffeurs en bijrijders.

Bron: artikel 25

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen.

  • Standaard loontabel - loontabel voor werknemers die door ervaring en/of opleiding aan het functieprofiel voldoen
  • Toetreders - loontabel voor werknemers van 22 jaar en ouder die niet eerder in de houthandel hebben gewerkt
  • Instroomschaal jeugd - loontabel voor werknemers tot en met 21 jaar die nog niet aan het functieprofiel voldoen
  • Aanloopschaal - een werknemer die bij indiensttreding nog niet aan het functieprofiel voldoet, kan een functiegroep lager worden ingedeeld voor een overeengekomen ervaringsperiode. Wanneer de werknemer jonger dan 30 jaar is en voor een functie uit functiegroep 6-8 is aangenomen, kan 2 functiegroepen lager ingedeeld worden voor een overeengekomen ervaringsperiode (maximaal 2 jaar).
  • Z-functie - loontabel voor werknemers die direct voorafgaande aan de indiensttreding tenminste 1 jaar werkloos zijn geweest.  Dit geldt ook voor werknemers die bij indiensttreding jonger zijn dan 21 jaar en niet over een startkwalificatie beschikken, voor herintreders en voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Bron: artikel 18 en 21a

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers van 21 jaar en ouder worden elk jaar beoordeeld. Bij een voldoende/goed beoordeling krijgt de werknemer 1 periodieke verhoging. Bij een zeer goed/uitstekend beoordeling krijgt de werknemer 2 periodieke verhogingen. De verhogingen gaan in per 1 januari van elk jaar. 

De jeugdige werknemer heeft recht op het loon wat bij zijn leeftijd hoort.

Bron: artikel 19

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer met een standaard arbeidsduur van 40 uur per week heeft recht op 23 adv-dagen per jaar. Deze dagen kunnen worden opgenomen in geld of vrije tijd. Bij werknemers met een 36-urige werkweek zijn de adv-dagen in het brutoloon verrekend.

Bron: artikel 1 en 29

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)