Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel C: payrollkrachten

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38, 39 of 40 uur per week. De opdrachtgever kan 8 piekweken per jaar aanwijzen. De arbeidsduur in een piekweek is 43 uur.

Bron: artikel 20 en 22

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is 8 uur. De maximale arbeidstijd per dag is: 

Per dienst 10 uur
Per 4 weken 200 uur (gemiddeld 50 uur per week)
Per 13 weken 585 uur (gemiddeld 45 uur per week)
Per nachtdienst 9 uur


Bron: artikel 20

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als in opdracht van de opdrachtgever per week langer wordt gewerkt dan:

40 uur bij roosters met 13 adv-dagen 
39 uur bij roosters met 6,5 adv-dagen
38 uur bij roosters zonder adv-dagen 
43 uur bij piekweken


Voor overuren gelden de volgende percentages:

Dag Percentage
Maandag t/m vrijdag 150%
Zater-, zon- en feestdag 200%


De overuren inclusief toeslag worden gecompenseerd in vrije tijd. In overleg tussen de opdrachtgever en werknemer kunnen de overuren inclusief toeslag ook worden uitbetaald.

Bron: artikel 16

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Voor werk op een zon- of feestdag heeft de werknemer recht op 100% van het bruto uurloon en 100% tijd-voor-tijd opbouw.

Bron: artikel 21

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Van ploegendienst is sprake als het dienstrooster van de werknemer buiten de dagvensters van 06.00 – 18.00 uur of van 07.00 – 19.00 uur gaat.

De werknemer in een 2-ploegendienst ontvangt ten minste 112% van het bruto uurloon. Voor een 3-ploegendienst ontvangt hij ten minste 117% van het bruto uurloon. 

Bron: artikel 17 

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer krijgt tijdens de reis van woning naar werk doorbetaald, met uitzondering van de eerste 60 minuten per reis. Als de werknemer een auto met inzittenden bestuurt, worden ook de eerste 60 minuten vergoed. 

Voor de bepaling van de reisduur met eigen vervoer of door de opdrachtgever ter beschikking gesteld vervoer wordt uitgegaan van volgende snelheden:

Vervoersmiddel Snelheid
Fiets 15 km/uur
Fiets met hulpmotor 25 km/uur
Twee- of driewielig voertuig 40 km/uur
Auto 50 km/uur


Bron: artikel 19

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.
Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Volwassen werknemers - loontabel voor werknemers van 21 jaar en ouder
 • Jeugdige werknemers - loontabel voor werknemers van 16 tot en met 20 jaar
 • Nieuw intredende jeugdigen - loontabel voor jeugdige werknemers die nieuw intreden. Maximaal 1 jaar kunnen deze werknemers tegen 75% van het loon in de jeugdtabel verloond worden, waarbij minimaal altijd het wettelijk minimumloon gehanteerd wordt. 

Bron: artikel 13

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een trede verhoging.

Bron: artikel 13

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
01-09-2021 Loonsverhoging 1,00% Bron: artikel 13
Bekijk alle wijzigingen

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
  De werknemer heeft recht op een reiskostenvergoeding voor de afstand tussen de woning en het werk, als deze afstand langs de kortste weg meer dan 10 kilometer is. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de reiskosten met het openbaar vervoer in de laagste klasse.

  Bron: artikel 19
 • Bedrijfskledingvergoeding
  De werknemer krijgt een bedrijfskledingvergoeding voor de aanschaf-, onderhouds- en reinigingskosten van werkkleding en schoeisel als de opdrachtgever geen bedrijfskleding en schoeisel verstrekt. De vergoeding is maximaal € 26,22 per maand.

  Deze regeling geldt niet voor administratief personeel.

  Bron: artikel 19
 • Toeslag nieuwbouw
  De werknemer heeft recht op een toeslag van 2% van het basisloon voor 0 functiejaren voor het plaatsen van glas in de nieuwbouw. De toeslag wordt alleen gegeven over de uren dat daadwerkelijk deze werkzaamheden plaatsvinden. 

  Bron: artikel 13
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Op verzoek van de werknemer mag de werkgever de vakbond-jaarcontributie eenmaal per jaar verrekenen met het loon.

Bron: artikel 10

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Afhankelijk van de arbeidsduur per week heeft de werknemer heeft recht op een aantal adv-dagen per jaar:

Arbeidsduur per week Aantal adv-dagen per jaar
40 uur 13 adv-dagen
39 uur 6,5 adv-dagen
38 uur 0 adv-dagen


Deze dagen kunnen worden opgenomen in geld of vrije tijd.

Bron: artikel 20

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, voor werk op een zon- of feestdag heeft de werknemer recht op 100% van het bruto uurloon en 100% tijd-voor-tijd opbouw.

De cao kent nog meer tijd-voor-tijdregelingen, maar deze kunnen niet gehanteerd worden voor uitzendkrachten.

Bron: artikel 21

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Afhankelijk van de arbeidsduur per week heeft de werknemer heeft recht op een aantal adv-dagen per jaar:

Arbeidsduur per week Aantal adv-dagen per jaar
40 uur 13 adv-dagen
39 uur 6,5 adv-dagen
38 uur 0 adv-dagen

 
Deze dagen kunnen worden opgenomen in vrije tijd.

Bron: artikel 20

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregelingen: 

 • De overuren inclusief overurentoeslag worden gecompenseerd in vrije tijd. In overleg tussen de opdrachtgever en werknemer kunnen de overuren inclusief overurentoeslag ook worden uitbetaald.

  Bron: artikel 16
 • Als in de periode januari tot en met juni of juli tot en met december meer wordt gewerkt dan 26 maal de gemiddelde arbeidstijd per week (26 x 38 uur = 988 uur), dan wordt de meer gewerkte tijd gecompenseerd in vrije tijd tot maximaal 52 uur.

  Bron: artikel 20
 • Voor werk op een zon- of feestdag heeft de werknemer recht op 100% van het bruto uurloon en 100% tijd-voor-tijd opbouw.

  Bron: artikel 21
 • De opdrachtgever kan 8 piekweken per jaar aanwijzen (maximaal 2 weken per maand). In piekweken wordt 43 uur per week gewerkt. De uren boven de standaard arbeidsduur per week worden gecompenseerd in vrije tijd. De tijd-voor-tijd uren worden verrekend tegen de volgende percentages:
  Dagen Percentage
  Ma-vr 117,5%
  Zaterdag  133,33%

  Om gebruik te maken van de tijd-voor-tijd regeling moet de inroostering altijd 5 werkdagen van tevoren bekend zijn gemaakt. Als er geen sprake is van inroostering geldt de overwerkregeling.

  Bron: artikel 22

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 8

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 8

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen opzegtermijn. In dit geval gelden voor de werkgever en voor de werknemer de wettelijke opzegtermijnen. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij dit in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.

Bron: artikel 8.11 & artikel 7:672 BW

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 25 vakantiedagen. Werknemers met onderstaande leeftijden (peildatum 30 april) hebben recht op extra vakantiedagen:

Leeftijd Extra vakantiedagen
<18 jaar 5 dagen
52-57 jaar 2 dagen
58 jaar 4 dagen
59 jaar 5 dagen
60 jaar 6 dagen
61 jaar 7 dagen
62-64 jaar 9 dagen
65 jaar 10 dagen
66 jaar 11 dagen


Voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn op 30 april 2017, geldt de volgende tabel:

Leeftijd Extra vakantiedagen
50-55 jaar 2 dagen
56 jaar 4 dagen
57 jaar 5 dagen
58 jaar 6 dagen
59 jaar 7 dagen
60-62 jaar 9 dagen
63 jaar 10 dagen
64-66 jaar 11 dagen


Bron: artikel 23

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op extra verlofdagen bij een onafgebroken dienstverband bij de opdrachtgever:

Dienstverband Extra verlofdagen
15 - 24 jaren 1 dag
25 - 34 jaren 2 dagen
35 jaar of meer 3 dagen


Bron: artikel 23

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 18

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Wanneer de werknemer op een feestdag moet werken, heeft de werknemer recht op 100% van het bruto uurloon en 100% tijd-voor-tijd opbouw.

Bron: artikel 16 en 21

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1-52: 100% loondoorbetaling
 • Week 53-104: 90% loondoorbetaling

Bron: artikel 25

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 24 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) bonussen:

 • Bij een 25-jarig dienstjubileum: 1 maandloon
 • Bij een 40-jarig dienstjubileum: 1 maandloon

Bron: artikel 13

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer die op 1 december 2020 in dienst is, ontvangt in december 2020 een eenmalige bruto uitkering van €350,-. De werknemer ontvangt deze uitkering naar rato van het dienstverband en naar rato van de periode dat hij in 2020 in dienst was.

De opdrachtgever kan de werknemer een winstuitkering van ten minste 3 procent van het jaarloon geven. De werknemer moet wel het hele boekjaar in dienst zijn geweest. De duur van de dienstbetrekking van de werknemer in dat boekjaar bepaalt de hoogte van de uitkering.

Bron: artikel 13 en 15