Groothandel in bloemen en planten (verkort)

terug

Kies welke onderdelen jij in de pdf wilt opnemen en klik vervolgens op "Download PDF".
Standaard staan alle onderdelen aangevinkt.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Wat is het aantal uur in een standaard werkweek?

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week.

Bron: artikel 12

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag?

De standaard werkdag bedraagt minimaal 3 uur en maximaal 10 uur.

Bron: artikel 14A

Overwerk en toeslagen

Welke afspraken zijn er voor overuren?

Er is sprake van overuren als de werknemer moet werken boven de 40 uur per week of 10 uur per dag. Voor overwerk gelden de volgende percentages van het bruto uurloon:

Dag Percentage
Ma - za 126%
Op een 6e werkdag 150%
Zon- en feestdag 200%


Bron: artikel 14B

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren?

De werknemer die in opdracht van de opdrachtgever tenminste 3 uur werkt tussen 23.00 en 06.00 uur, heeft recht op een nachttoeslag. De gewerkte uren tussen 23.00 uur en 06.00 uur worden vergoed tegen 126% van het bruto uurloon.

Voor het werken op zon- en feestdagen ontvangt de werknemer een vergoeding van 200% van het bruto uurloon. Als de feestdag op een normale werkdag valt, dan geldt een percentage van 300%

Bron: artikel 15 en 16

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren?

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren?

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor reisuren?

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Welke referentiefuncties kent de cao?

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao?

De cao kent de onderstaande loontabel:

  • Standaard loontabel - loontabel voor jeugdige en volwassenwerknemers

Bron: artikel 26

Wanneer is er een individuele loonsverhoging?

Werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een loonsverhoging als ze minimaal 4 maanden in dienst zijn. De verhoging is gebaseerd op beoordeling. Voor 2020 en 2021 gelden de volgende verhogingspercentages bij de verschillende beoordelingen:

  • Normaal functioneren - 1% van het maandsalaris
  • Goed functioneren - 2% van het maandsalaris
  • Onder de maat functioneren - 0% van het maandsalaris

Als er geen beoordeling heeft plaatsgevonden, geldt automatisch een verhoging van 1% van het maandsalaris.

Jeugdige werknemers tot 21 jaar gaan jaarlijks omhoog met hun leeftijd.

Bron: artikel 26

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen?

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Kent de cao een adv-regeling?

De cao kent geen adv-regeling.

Fasesysteem en pensioen

Bouwt een uitzendkracht pensioen op?

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem?

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht?

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op?

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte?

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag?

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)