Groen, Grond en Infrastructuur (voorheen Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen)

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel C: payrollkrachten

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week. In overleg met de werknemer kan een 40 urige werkweek worden afgesproken. 

Bron: artikel 22

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is 7 uur en 36 minuten bij een 38 urige werkweek. Bij een 40 urige werkweek is de standaard werkdag 8 uur.

Bron: artikel 22

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer van 18 jaar en ouder buiten de normale arbeidstijd op maandag tot en met vrijdag en op zaterdagmorgen/middag werkt. Overwerk op zaterdagmiddag is van toepassing als het dringend noodzakelijke zaai-, verplegings- en oogstwerkzaamheden zijn. 

Onder bijzondere omstandigheden is het toegestaan dat een werknemer in de leeftijd van 18 tot en met 49 jaar op zondag en feestdagen zaai-, verplegings- en oogstwerkzaamheden doet. De werknemer kan hiertoe niet worden verplicht.

De opdrachtgever kiest of de overuren uitbetaald worden of dat door de werknemer vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling) neemt. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een toeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijdstip Percentage
Maandag t/m zaterdag 22.00 - 06.00 uur 150%
Maandag t/m zaterdag 06.00 - 22.00 uur 130%
Zon- en feestdag 00.00 - 24.00 uur 200%


Bron: artikel 28 en 48

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als de werknemer moet werken buiten de tijdstippen van aanvang en einde van de arbeidsdag en dit werk niet kan worden aangemerkt als overwerk.

De onregelmatigheidsuren worden uitbetaald tegen 130% van het brutoloon.

Als er sprake is van een deeltijd arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, heeft de werknemer recht op toeslag op de volgende momenten:

 • vanaf het 4e uur bij een vastgelegd arbeidspatroon van 22,8 uren of minder per week. Vanaf het moment dat buiten dit patroon wordt gewerkt
 • vanaf het 7e uur bij een vastgelegd arbeidspatroon van meer dan 22,8 uren per week. Vanaf het moment dat buiten dit patroon wordt gewerkt
 • als het aantal per week gewerkte uren, het aantal per week overeengekomen uren met 50% overschrijdt

Bron: artikel 22 en 49

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van ploegenuren als de werknemer in een 2- of 3-ploegendienst werkt. De werknemer heeft over alle uren in de ploegendienst recht op zijn brutoloon en een toeslag. 

Ploegendienst Percentage
2-ploegendienst 112,5%
3-ploegendienst 115%


Bij werknemers in ploegendienst worden de percentages voor overwerk berekend over het uurloon, verhoogd met de toeslag.

Bron: artikel 47

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een regeling voor de reistijdenvergoeding. De reistijd boven het eerste halfuur (heen- en terugreis) wordt vergoed tegen het brutoloon. Van de heenreis en terugreis wordt telkens maximaal een uur aangemerkt als reistijd. De extra benodigde reistijd wordt gerekend tot de arbeidstijd. 

Bron: artikel 53

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.
Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Regulier: loontabel voor jeugdige- en volwassen werknemers
 • Zaterdaghulp/student/scholier/uitkeringsgerechtigde/gelegenheidsarbeider: loontabel voor werknemer die alleen op zaterdag werkt (zaterdaghulp), scholieren/studenten, gelegenheidsarbeider (huisvrouw/-man, asielzoeker of een zelfstandige boer) en een uitkeringsgerechtigde
 • Bbl: loontabel voor werknemers die een bbl-opleiding volgen in het kader van de beroepspraktijk-vorming
 • Participatie: loontabel voor werknemers die behoren tot de doelgroep Participatiewet

Bron: artikel 35 en 43

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben vanaf 21 jaar op 1 januari recht op een trede verhoging als ze aan de voorwaarden voldoen. De werknemer heeft in het afgelopen jaar minimaal 6 een arbeidsovereenkomst gehad en hij was regelmatig terugkerend op het bedrijf werkzaam.

Werknemers t/m 20 jaar hebben recht op het loon wat bij hun leeftijd hoort.

Bron: artikel 1 en 34

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
01-07-2021 Loonsverhoging 0,50% (bij 4-wekelijkse verloning geldt de ingangsdatum 19-07-2021) Bron: artikel 35
Bekijk alle wijzigingen

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een reiskostenvergoeding.

 • Deze bedraagt bij eigen vervoersmiddel:
  • 5-10 km: € 1,70 per dag
  • 11-15 kilometer: € 2,25 per dag
 • Eigen gemotoriseerd voertuig:
  • 16 km of meer: € 0,17 per kilometer

De cao kent verder een vergoeding van € 0,33 per kilometer voor de extra kilometers naar de werklocatie (in eigen vervoer).

Bron: artikel 52

De cao kent een vergoeding voor bereikbaarheid. De vergoeding bedraagt € 12,80 per etmaal. Dit geldt tot functiegroep G.

Bron: artikel 55

De cao kent daarnaast een vergoeding voor werkkleding. Dit bedraagt € 3,70 per week indien de werknemer zijn werkkleding zelf aanschaft.

Bron: artikel 56

Ook kent de cao een telefoonvergoeding. Dit betreft de gemaakte kosten.

Bron: artikel 57

Wanneer een werknemer elders wordt gehuisvest (deze kosten zijn voor de werkgever) kan hij aanspraak maken op een verblijfsvergoeding van € 6,85 per dag.

Bron: artikel 58

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhouding:

Vakbondscontributie
Leden van vakorganisaties die zijn betrokken bij deze cao kunnen hun werkgever verzoeken om de vakbondscontributie WKR-vergoeding uit te keren. Als er vrije ruimte binnen de WKR beschikbaar is. De werknemer levert hiervoor dan een evengroot deel in van zijn brutoloon.

Bron: artikel 81

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 13 adv-dagen per jaar.

Deze dagen kunnen worden opgenomen in geld of vrije tijd.

Bron: artikel 23

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling, maar deze geldt niet voor uitzendkrachten.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 13 adv-dagen per jaar.

Deze dagen kunnen worden opgenomen als vergoeding of als vrije tijd.

Vergoeding
Indien op verzoek van de werknemer en met instemming van de opdrachtgever uitbetaling van opgebouwde atv-dagen gedurende het jaar plaatsvindt, moeten de dagen minimaal per kwartaal worden uitbetaald tegen 130% van het brutoloon.

Vrije tijd
Roostervrije dagen die in het voorgaande kalenderjaar zijn opgebouwd en op 1 april van het volgende kalenderjaar niet zijn opgenomen, worden in geld afgerekend. Dit gebeurt op basis van 130% van het brutoloon.

Bron: artikel 23

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

Overuren
Voor de precieze overuren regeling zie de vraag "Welke afspraken zijn er voor overuren?"onder deel A. In de tabel hieronder staat weergegeven op welke moment aan welk percentage tijd-voor-tijd wordt opgebouwd.

Dag Tijdstip Opbouwen Uitbetalen
Ma t/m za 22.00 - 06.00 uur 150% 0%
Ma t/m vr 06.00 - 22.00 uur 130% 0%
Zaterdag 06.00 - 22.00 uur 100% 30%
Zon- en feestdag 00.00 - 24.00 uur 200% 0%

 

Bron: artikel 48

 

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 2 jaar.

Deze regeling is niet van toepassing op: 

 • werknemers jonger dan 18 jaar van wie de gemiddelde arbeidsovereenkomst ten hoogste 12 uur per week is geweest
 • werknemers die een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan voor een bbl-opleiding

Bron: artikel 11

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 11

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Voor seizoenskrachten geldt dat er sprake is van een onbepaalde tijd contract na 3 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 2 jaar. Na een onderbrekingstermijn van tenminste 3 maanden begint de ketenregeling voor seizoenskrachten opnieuw.

Deze regeling geldt voor vastgestelde functies en de arbeidsovereenkomst mag nooit meer dan 9 maanden duren. De vastgestelde functies zijn:

 • Algemeen medewerker loonwerk I,II en III
 • Medewerker gemechaniseerd loonwerk I, II en III
 • Medewerker transport I en II
 • Technisch medewerker I en II
 • Administratief medewerker I en II

Bron: artikel 12

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers die een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan voor een bbl-opleiding vallen niet onder de ketenregeling.

Bron: artikel 11

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband: 

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand. 
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Wanneer de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, geldt een wederzijdse opzegtermijn van één maand, ongeacht het aantal jaren in dienst. 

Bron: artikel 7 & artikel 11.2

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben recht op 26 vakantiedagen per kalenderjaar. Werknemers jonger dan 18 jaar hebben recht op 29 vakantiedagen.

Bron: artikel 59

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent extra verlofdagen voor werknemers ouder dan 55 jaar en werknemers met een langdurig dienstverband. De extra vakantiedagen van beide regelingen worden bij elkaar opgeteld.

 • Werknemers ouder dan 55 jaar
  De werknemer die op 1 maart een leeftijd heeft die in onderstaande tabel staat heeft recht op extra vakantiedagen.
   
  Leeftijd Extra vakantiedagen
  55 t/m 57 jaar 1 extra vakantiedag
  58 of 59 jaar 2 extra vakantiedagen
  60 of 61 jaar 3 extra vakantiedagen
  62 jaar 4 extra vakantiedagen
  63 jaar 5 extra vakantiedagen
  64 jaar 6 extra vakantiedagen
 • Langdurig dienstverband
  De werknemer die op 1 maart 10, 20 of 30 jaar in dienst is heeft recht op extra vakantiedagen.
   
  Jaren in dienst Extra vakantiedagen
  10 jaar in dienst 1 extra vakantiedag
  20 jaar in dienst 2 extra vakantiedagen
  30 jaar in dienst 3 extra vakantiedagen

Bron: artikel 59

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8,33% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 44

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag (indien doordeweeks)
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag (indien doordeweeks)
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag (indien doordeweeks)

Bron: artikel 26

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1 t/m 26: 100%
 • Week 27 t/m 52: 90%
 • Week 53 t/m 104: 75%, dit kan opgehoogd worden naar 85% als de werknemer voldoende medewerking verleent aan de re-intergratieverplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter.

Bron: artikel 70

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 62 en 69 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) bonus:

Jubileumuitkering
De werknemer die 12,5 jaar in dienst is heeft recht op een kwart bruto maandloon. De werknemer die 25 jaar in dienst is heeft recht op een heel bruto maandloon.

Bron: artikel 42
 

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.