Glastuinbouw

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In de onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel C: payrollkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week.

Bron: artikel 16

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag valt op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 19.00 uur en op zaterdag tussen 06.00 en 14.00 uur.

Bovenstaande bedrijfstijden zijn voor ploegendiensten niet van toepassing.

Bron: artikel 15

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als een werknemer die het jaarurenmodel hanteert meer werkt dan de jaarurennorm of meer werkt dan 10 uur per dag of 45 uur per week.

Voor de werknemers die niet het jaarurenmodel hanteren is er sprake van overwerk als er meer wordt gewerkt dan 38 uur per week of meer als er een langere arbeidsduur is overeengekomen.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een overurentoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Moment Jaarurenmodel Percentage
Boven de jaarurennorm (uitbetaling aan het einde van het jaar) Ja 135%*
Binnen de bedrijfstijd, maar meer dan 10 uur per dag Ja 150%
Binnen de bedrijfstijd, maar meer dan 50 uur per week waarvan max. 5 uur in het weekend, dit gedurende 8 weken Ja 150%
Binnen de bedrijfstijd maar meer dan 45 uur per week Ja 150%
Na 38 uur per week of meer als er een langere arbeidsduur is overeengekomen Nee 135%


*Het is mogelijk om de eerste 76 uur per jaar als verlof op te bouwen. In overleg kan ook besproken worden om de uren per week uit te betalen. Dan kan 130% gehanteerd worden in plaats van 135%.

Bron: artikel 19, 22 en 32

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Werknemers met een jaarurenmodel

Dag Tijdstip Percentage
Ma t/m vr 00.00 - 04.00 uur 150%
Ma t/m vr 04.00 - 06.00 uur 135%
Ma t/m vr 19.00 - 22.00 uur 135%
Ma t/m vr 22.00 - 24.00 uur 150%
Zaterdag 00.00 - 04.00 uur 150%
Zaterdag 06.00 - 14.00 uur* 135%
Zaterdag 14.00 - 24.00 uur 150%
Zondag 00.00 - 24.00 uur 200%

*Als er meer dan 5 uur gewerkt wordt.

Werknemers zonder jaarurenmodel

Situatie Percentage
Zaterdag - binnen de bedrijfstijd 135%
Ma t/m za - buiten de bedrijfstijd 150%
Zondag 200%

 

Bron: artikel 22 en 32
 

 

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van ploegenuren als de werknemer in een twee-, drie- of weekploegendienst werkt.
In onderstaande tabel staat op welk percentage de werknemer recht heeft in een ploegendienst.

Dienst Percentage
Tweeploegendienst 115%
Drieploegendienst 122%
Weekploeg - uren op zondag 150%


Bron: artikel 24

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In de onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Regulier: loontabel voor jeugdige- en volwassen werknemers glastuinbouw
 • Piekarbeid: loontabel voor piekarbeiders (werknemers die maximaal 8 weken aaneengesloten werken tijdens de piektijden)
 • Studenten/scholieren: loontabel voor studenten, scholieren en vakantiekrachten. De vakantiedagen en het vakantiegeld van de werknemers wordt aan het einde van het dienstverband uitbetaald tegen een percentage van 20%
 • Arbeidsbeperking: loontabel voor werknemers met een arbeidsbeperking

Bron: artikel 11, 12, 13 en 34

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een werknemer van 20 jaar en jonger ontvangt een verhoging op de 1e dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer jarig is.

Een werknemer van 21 jaar en ouder in de functiegroep A tot en met H krijgt per 1 januari een trede toegekend. Voorwaarde hiervan is dat de werknemer in een trede van de functiegroep ten minste 900 uur in dienst is en de hoogste trede in de betreffende functiegroep nog niet is bereikt. Is de werknemer minder dan 900 uur in dienst en is de hoogste trede nog niet bereikt, dan wordt aan de werknemer in ieder geval telkens na 2 jaar per 1 januari een trede toegekend.

Bron: artikel 34

 

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskosten woon-werk
  De werknemer ontvangt een onbelaste reiskostenvergoeding voor de afstand boven 10 kilometer van zijn woning tot de werkplaats. Als de opdrachtgever zorgt voor bedrijfsvervoer heeft de werknemer geen recht op een vergoeding.
   
  Afstand Vergoeding
  10 tot 15 kilometer € 4,89 per dag
  15 tot 20 kilometer € 6,85 per dag
  boven de 20 kilometer € 9,85 per dag

  Verhuist een werknemer vrijwillig naar een adres dat verder van de werkplek ligt, dan blijft de oorspronkelijke woon-werk vergoeding gelden.

  Bron: artikel 36
 • Verhuisvergoeding
  De werknemer die op verzoek van de werkgever verhuist, heeft recht op een eenmalige vergoeding voor de kosten van het overbrengen van de inboedel en overige verhuiskosten, voor zover de vergoeding als een onbelaste verhuiskostenvergoeding verstrekt kan worden. 

  Bron: artikel 36
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhouding:

Vakbondscontributie
De werknemer kan bij de opdrachtgever een verzoek indienen om zijn vakbondscontributie met zijn brutoloon te laten verrekenen. Het brutoloon wordt dan lager en de werknemer krijgt een kostenvergoeding gelijk aan de vakbondscontributie.

Bron: artikel 53

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen tijd-voor-tijdregeling.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen tijd-voor-tijdregeling.

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 9

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een seizoenskrachtenregeling.             

Werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg een jaarlijks terugkerend arbeidsovereenkomst omzetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hierbij gelden de volgende bepalingen:

 • De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd omvat op jaarbasis ten minste het aantal uren dat in de voorafgaande jaren gemiddeld per jaar werd gewerkt.
 • De werknemer heeft geen opkomstplicht voor de periode van het jaar waarin in de voorgaande jaren het dienstverband niet bestond.
 • De loonbetaling vindt wekelijks of maandelijks plaats en is gebaseerd op het
  gemiddeld aantal overeengekomen uren per week of per maand. 

Bron: artikel 10

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand. 
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden.
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Het contract voor onbepaalde tijd eindigt, na de opzegtermijn, aan het einde van de kalendermaand. 

Bron: artikel 8

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 25,5 vakantiedagen per kalenderjaar.

Bron: artikel 39

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor extra verlofdagen.

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 39

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen als het een reguliere werkdag van de werknemer is:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 3 en 17

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1 t/m 26: 100%
 • Week 27 t/m 52: 90%
 • Week 53 t/m 104: 75%, als de werknemer voldoende medewerking verleent aan de wettelijke reïntegratieverplichtingen, dan wordt de 75% opgehoogd naar 85%

Bron: artikel 44

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 40 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) bonussen:

Jubileumuitkering
De  werknemer ontvangt een jubileumuitkering als hij 12,5 of 25 jaar in dienst is, deze bruto uitkering is ¼ maandloon. 

Bron: artikel 38

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.