Gemaksvoedingindustrie (verkort)

terug

Kies welke onderdelen jij in de pdf wilt opnemen en klik vervolgens op "Download PDF".
Standaard staan alle onderdelen aangevinkt.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Wat is het aantal uur in een standaard werkweek?

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week. Voor werknemers in vijfploegendienst is de standaard arbeidsduur gemiddeld 33,6 uur per week. 

Bron: artikel 2.6

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag?

De standaard werkdag is 8 uur.

Bron: artikel 2.6

Overwerk en toeslagen

Welke afspraken zijn er voor overuren?

Er is sprake van overuren als de werknemer meer werkt dan de standaard arbeidsduur van 40 uur per week of als de werknemer werkt op uren die buiten het dienstrooster vallen.

Dag Tijd Percentage
Ma - vr    140%
Zaterdag 00.00 - 12.00 uur 180%
Zaterdag 12.00 - 24.00 uur 200%
Zondag   200%


De werknemer die een overwerktoeslag krijgt heeft over die uren geen recht op een onregelmatigheidstoeslag.

Een deeltijdwerker die meer werkt dan de overeengekomen dagelijkse arbeidsduur, zonder dat de standaard arbeidsduur per week wordt overschreden, krijgt hiervoor een meerwerktoeslag van 103%.

Bron: artikel 2.11 en 26

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren?

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijd Percentage
Ma - vr 00.00 - 06.00 uur 135%
Ma - vr 18.00 - 24.00 uur  133%
Zaterdag   135%*
Zondag   200%*
Feestdag   300%


De onregelmatigheidstoeslag is alleen van toepassing als de werknemer in ploegendienst werkt of als deze onregelmatige uren in het rooster van de werknemer in dagdienst zijn opgenomen.

*Voor ultraversbedrijven (die op zondag hun volledige productie aanwenden voor de productie van producten met een THT-periode van 8 dagen of korter) geldt op zaterdag tussen 06.00 - 18.00 uur een toeslag  van 130% en op zondag een toeslag van 150%

Bron: artikel 31 en bijlage C

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren?

Er is sprake van ploegenuren als een werknemer (buiten de vakantieperiode om) meer dan een maand aaneengesloten in wisselende roostertijden werkt. De ploegentoeslag bedraagt:

Dag Tijd Percentage
Ma - vr 00.00 - 06.00 uur 135%
Ma - vr 18.00 - 24.00 uur 133%
Zaterdag   135%
Zondag   200%


Bron: artikel 2.13 en bijlage H

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren?

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor reisuren?

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Welke referentiefuncties kent de cao?

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao?

De cao kent de onderstaande loontabellen.

  • Uitzendkrachten - loontabel voor uitzendkrachten. Uitzendkrachten krijgen in plaats van adv-dagen een hoger uurloon.
  • Standaard - loontabel voor standaard werknemers in de Gemaksvoedingindustrie
  • Aanloopschaal - loontabel voor standaard werknemers en uitzendkrachten die nieuw zijn in de gemaksvoedingindustrie en zijn ingedeeld in schaal A, B of C. De werknemer/uitzendkracht mag maximaal 1 jaar in de aanloopschaal.
  • Doelgroep - loontabel voor werknemers uit het doelgroepregister

Bron: artikel 19 en 20

Wanneer is er een individuele loonsverhoging?

Werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een tredeverhoging als de werknemer het voorgaande jaar voor 1 juli in dienst was.

Voor doelgroepwerknemers vindt een periodieke verhoging plaats op basis van een beoordeling volgens een beoordelingssystematiek.

Bron: artikel 19

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen?

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Kent de cao een adv-regeling?

Uitzendkrachten hebben in plaats van adv-dagen recht op een hoger uurloon.

Bron: artikel 2.6

Fasesysteem en pensioen

Bouwt een uitzendkracht pensioen op?

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem?

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht?

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op?

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte?

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag?

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)