Gemaksvoedingindustrie (verkort)

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week. Voor werknemers in vijfploegendienst is de standaard arbeidsduur gemiddeld 33,6 uur per week. 

Bron: artikel 2.6

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is 8 uur.

Bron: artikel 2.6

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer meer werkt dan de standaard arbeidsduur van 40 uur per week of als de werknemer werkt op uren die buiten het dienstrooster vallen.

Dag Tijd Percentage
Ma - vr    140%
Zaterdag 00.00 - 12.00 uur 180%
Zaterdag 12.00 - 24.00 uur 200%
Zondag   200%


De werknemer die een overwerktoeslag krijgt heeft over die uren geen recht op een onregelmatigheidstoeslag.

Een deeltijdwerker die meer werkt dan de overeengekomen dagelijkse arbeidsduur, zonder dat de standaard arbeidsduur per week wordt overschreden, krijgt hiervoor een meerwerktoeslag van 103%.

Bron: artikel 2.11 en 26

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijd Percentage
Ma - vr 00.00 - 06.00 uur 135%
Ma - vr 18.00 - 24.00 uur  133%
Zaterdag   135%*
Zondag   200%*
Feestdag   300%


De onregelmatigheidstoeslag is alleen van toepassing als de werknemer in ploegendienst werkt of als deze onregelmatige uren in het rooster van de werknemer in dagdienst zijn opgenomen.

*Voor ultraversbedrijven (die op zondag hun volledige productie aanwenden voor de productie van producten met een THT-periode van 8 dagen of korter) geldt op zaterdag tussen 06.00 - 18.00 uur een toeslag  van 130% en op zondag een toeslag van 150%

Bron: artikel 31 en bijlage C

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van ploegenuren als een werknemer (buiten de vakantieperiode om) meer dan een maand aaneengesloten in wisselende roostertijden werkt. De ploegentoeslag bedraagt:

Dag Tijd Percentage
Ma - vr 00.00 - 06.00 uur 135%
Ma - vr 18.00 - 24.00 uur 133%
Zaterdag   135%
Zondag   200%


Bron: artikel 2.13 en bijlage H

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen.

  • Uitzendkrachten - loontabel voor uitzendkrachten. Uitzendkrachten krijgen in plaats van adv-dagen een hoger uurloon.
  • Standaard - loontabel voor standaard werknemers in de Gemaksvoedingindustrie
  • Aanloopschaal - loontabel voor standaard werknemers en uitzendkrachten die nieuw zijn in de gemaksvoedingindustrie en zijn ingedeeld in schaal A, B of C. De werknemer/uitzendkracht mag maximaal 1 jaar in de aanloopschaal.
  • Doelgroep - loontabel voor werknemers uit het doelgroepregister

Bron: artikel 19 en 20

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een tredeverhoging als de werknemer het voorgaande jaar voor 1 juli in dienst was.

Voor doelgroepwerknemers vindt een periodieke verhoging plaats op basis van een beoordeling volgens een beoordelingssystematiek.

Bron: artikel 19

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Uitzendkrachten hebben in plaats van adv-dagen recht op een hoger uurloon.

Bron: artikel 2.6

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)