Gehandicaptenzorg

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deze cao maakt gebruik van een functie-indeling op basis van het systeem FWG Gehandicaptenzorg. Op basis van het systeem FWG Gehandicaptenzorg wordt de werknemer in één van de functiegroepen 5 t/m 80 ingeschaald.

Bron: artikel 4:1

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel C: payrollkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 36 uur per week. Voor assistent-geneeskundigen in opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten is de standaard arbeidsduur 38 uur per week

Bron: artikel 6:1

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen standaard werkdag.

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Onder overwerk wordt verstaan: arbeid die incidenteel wordt verricht boven de vastgestelde werktijden. Een verschoven dienst is geen overwerk.

De opdrachtgever kiest of de overuren uitbetaald worden of dat door de werknemer vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling) genomen wordt. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een toeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Moment Tijdstip Percentage
Ma t/m vr - eerste vijf uur 06.00 - 22.00 uur 125%
Ma t/m vr - uren boven de vijf 06.00 - 22.00 uur 150%
Ma t/m vr 22.00 - 06.00 uur 150%
Zaterdag 00.00 - 18.00 uur 175%
Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 200%
Zondag 00.00 - 24.00 uur 200%
Feestdag 00.00 - 24.00 uur 200%


Bron: artikel 7
 

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer die is ingeschaald in functiegroep 65 of lager heeft recht op toeslag zodra hij werkt op onregelmatigheidsuren. De werknemer kan kiezen voor uitbetaling van de verrichte onregelmatigheidsuren of het nemen van vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling). In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een toeslag ontvangen op hun bruto uurloon. 

Moment Tijdstip Percentage
Ma t/m vr 00.00 - 06.00 uur 144%
Ma t/m vr 06.00 - 07.00 uur 122%
Ma t/m vr 20.00 - 22.00 uur 122%
Ma t/m vr 22.00 - 24.00 uur 144%
Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 149%
Zaterdag 06.00 - 07.00 uur 122%
Zaterdag 12.00 - 22.00 uur 138%
Zaterdag 22.00 - 24.00 uur 149%
Zondag 00.00 - 24.00 uur 160%
Feestdag 00.00 - 24.00 uur 160%
24 & 31 dec 18.00 - 24.00 uur 160%


Bron: artikel 7:10 en 7:11

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren

 

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deze cao maakt gebruik van een functie-indeling op basis van het systeem FWG Gehandicaptenzorg. Op basis van het systeem FWG Gehandicaptenzorg wordt de werknemer in één van de functiegroepen 5 t/m 80 ingeschaald.

Bron: artikel 4:1

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Reguliere werknemers - voor werknemers die worden ingeschaald volgens het functiewaarderingssysteem
 • Leerlingen - voor werknemers waarmee een leer-arbeidsovereenkomst is afgesloten en die een opleiding volgen op kwalificatieniveau 2,3,4 of 5.

Bron: artikel 4:1, 5:8, 5:9 en 5:10

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Alle werknemers hebben na elk jaar werkervaring recht op een trede verhoging.

Bron: artikel 4:8.

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
01-06-2021 Loonsverhoging 3,15% Bron: preambule
Bekijk alle wijzigingen

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
  Indien de opdrachtgever hiervoor geen regeling kent, heeft de werknemer tenminste recht op € 0,08 per kilometer tot maximaal 30 kilometer enkele reis.

  Bron: artikel 9:1
 • Reis- en verblijfskostenvergoeding bij dienstreizen
  Indien de opdrachtgever geen regeling kent dan heeft de werknemer tenminste recht op het volgende:
  • Reiskosten
   Vervoersmiddel Vergoeding
   Eigen vervoersmiddel (auto) € 0,29 per kilometer
   Eigen vervoersmiddel (geen auto) Fiscus vastgestelde forfaitaire kilometertarieven
   Openbaar vervoer Kosten voor tarief van de laagste klasse
  • Verblijfskosten
   De noodzakelijk gemaakte verblijfskosten worden volledig vergoed.

   Bron: artikel 9:2
 • Verhuiskostenvergoeding
  Indien de opdrachtgever hiervoor geen regeling kent, heeft de werknemer die verplicht wordt te verhuizen recht op het volgende:
  • Vergoeding voor het transporteren door een erkende verhuisbedrijf van bagage en inboedel
  • Vergoeding voor de herinrichting van het huis van maximaal 12% van het jaarloon + vakantietoeslag met een maximum van bruto € 9076.

   Bron: artikel 9:7
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen inhoudingen.

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling: 
Overuren

Dag Tijdstip Opbouwen Uitbetalen
Ma t/m vr 06.00 - 22.00 uur 100% 25%
Ma t/m vr 22.00 - 06.00 uur 100% 50%
Za 00.00 - 18.00 uur 100% 75%
Za 18.00 - 24.00 uur 100% 100%
Zo 00.00 - 24.00 uur 100% 100%
Feestdag 00.00 - 24.00 uur 100% 100%


Bron: artikel 7:1 en 7:4

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen. Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

 

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregelingen: 

 • Overuren
  Dag Tijdstip Opbouwen Uitbetalen
  Ma t/m vr - eerste vijf uur 06.00 - 22.00 uur 100% 25%
  Ma t/m vr - uren boven de vijf 06.00 - 22.00 uur 100% 50%
  Ma t/m vr 22.00 - 06.00 uur 100% 50%
  Zaterdag 00.00 - 18.00 uur 100% 75%
  Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 100% 100%
  Zondag 00.00 - 24.00 uur 100% 100%
  Feestdag 00.00 - 24.00 uur 100% 100%

  Bron: artikel 7:1 en 7:4
 • Onregelmatigheidsuren
  Dag Tijdstip Opbouwen Uitbetalen
  Ma t/m vr 00.00 - 06.00 uur 44% 100%
  Ma t/m vr 06.00 - 07.00 uur 22% 100%
  Ma t/m vr 20.00 - 22.00 uur 22% 100%
  Ma t/m vr 22.00 - 24.00 uur 44% 100%
  Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 49% 100%
  Zaterdag 06.00 - 08.00 uur 38% 100%
  Zaterdag 12.00 - 22.00 uur 38% 100%
  Zaterdag 22.00 - 24.00 uur 44% 100%
  Zondag 00.00 - 24.00 uur 60% 100%
  Feestdag 00.00 - 24.00 uur 60% 100%
  24 en 31 dec 18.00 - 24.00 uur 60% 100%

  Bron: artikel 7:11
 • (Nacht)aanwezigheidsuren
  Voor elk uur in de (nacht)aanwezigheidsdienst krijgt de werknemer een half uur vrije tijd.

  Bron: artikel 7:19

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een onbepaalde tijd contract na 3 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 2:3

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 2:3

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting. Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand. 
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden.
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Wanneer de werknemer of de werkgever op wil zeggen, dan moet dit schriftelijk gebeuren. Het contract eindigt, na de opzegtermijn, op de eerste dag van de nieuwe kalendermaand. 

Bron: artikel 2.6

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben recht op 20 vakantiedagen per kalenderjaar.

Bron: artikel 8:1

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben recht op een Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) van 57 uur per kalenderjaar.

Bron: artikel 8A

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 4:10

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen indien er geen gebruik gemaakt wordt van het jaarurensystematiek:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Koningsdag
 • Eerste en tweede kerstdag
 • Bevrijdingsdag

Bron: artikel 1:1 en 6:4

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is geen sprake van een wachtdag bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.
 • In het eerste ziektejaar : 100%;
 • In het tweede ziektejaar : 70%

Bron: artikel 11:4

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 8:14 t/m 8:21 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een eindejaarsuitkering. Dit is 8,33% voor werknemers die op 31 december in dienst zijn.

Bron: artikel 4:6

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) bonussen:

 • Jubileum gratificatie
  De werknemer krijgt een gratificatie bij zijn dienstjubileum:
  • ​​12,5 jaar in dienst - kwart maandsalaris
  • 25 jaar in dienst - half maandsalaris
  • 40 jaar in dienst - maandsalaris
  • bereiken AOW-leeftijd - half maandsalaris

Bron: artikel 4:13

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) uitkeringen:

 • Uitkering december 2020 - de werknemer die op 1 december 2020 in dienst is, krijgt een uitkering van 1,5% over het verdiende salaris in 2020.
 • Uitkering september 2021 - de werknemer die op 1 september 2021 in dienst is, krijgt een uitkering van 1,5% over het verdiende salaris van januari 2021 tot en met september 2021.

Bron: preambule