Elektrotechnische Detailhandel

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week. Voor werknemers waarvan de werkweek van 40 uur naar 38 uur is verlaagd geldt een standaard arbeidsduur van 38 uur per week. 

Bron: artikel 4.3

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen standaard werkdag.

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer in 1 week meer werkt dan 47 uur of als de werknemer in 6 maanden gemiddeld meer dan 38 uur werkt. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke toeslagen de werknemer recht heeft.

Situatie Toeslag
Eerste twee overuren 125%
Overige overuren 150%


Bron: artikel 6.9

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als de werknemer werkt op koopavonden of in het weekend. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

 • Koopavonden
  Dag Tijdstip Percentage
  Ma - vr 18.00 - 21.00 uur
  • 120% indien na 1 april 2018 in dienst
  • 133% indien voor 1 april 2018 in dienst
  Ma - vr 21.00 - 07.00 uur 150%
 • Weekend
  Dag Tijdstip Percentage
  Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 200%
  Zondag 00.00 - 24.00 uur
  • 150% indien na 1 april 2018 in dienst
  • 200% indien voor 1 april 2018 in dienst
  Feestdag 00.00 - 24.00 uur
  • 150% indien na 1 april 2018 in dienst
  • 200% indien voor 1 april 2018 in dienst

Bron: artikel 6.10

 

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Jeugdige werknemers: loontabel voor werknemers t/m 20 jaar. De jeugdige werknemer wordt ingeschaald op basis van zijn opleiding
 • Vakvolwassen werknemers: loontabel voor werknemers van 21 jaar en ouder

Bron: artikel 6.1

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vakvolwassen werknemers hebben na elk jaar werkervaring recht op een trede verhoging. De ingangsdatum van de verhoging is de 1e dag van de betalingsperiode.

De jeugdige werknemer heeft recht op het loon wat bij zijn leeftijd hoort. De ingangsdatum van zijn verhoging is op de 1e dag van de betalingsperiode waarin de werknemer jarig is.

Bron: artikel 6.3

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*
De loonsverhogingen zijn van toepassing voor de salarisgroepen B t/m F.

Bron: artikel 6.3

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
01-04-2022 Loonsverhoging 1,50% Bron: artikel 6.3
Bekijk alle wijzigingen

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding werk-werkverkeer
  Als de werknemer voor zijn werk verder moet reizen dan de gebruikelijke afstand tussen wonen en werken heeft hij recht op een vergoeding. De vergoeding is gebaseerd op het vervoersmiddel waar de werknemer mee reist.
   
  Vervoersmiddel Vergoeding
  Eigen vervoersmiddel Een redelijke vergoeding
  Openbaar vervoer Kosten van de reis in 2e klasse

  Bron: artikel 6.11
 • Maaltijdvergoeding
  Als een werknemer na 19.00 uur moet werken en op deze dag langer dan 8 uur werkt, dan krijgt hij van de opdrachtgever een maaltijd of een vergoeding van €6,25 netto om zelf zijn eten te regelen. 

  Bron: artikel 6.12
 • Vergoeding productavonden/verkooptrainingen
  Heeft de werknemer in opdracht van de opdrachtgever meer dan 6 productavonden en/of verkooptrainingen in een kalenderjaar bijgewoond? Dan worden de overige avonden en/of trainingen gecompenseerd in vrije tijd of beschouwd als werktijd.

  De werknemer krijgt ook een reiskostenvergoeding voor de reis naar de productavonden/verkooptrainingen. Deze reiskosten worden vergoed zoals de werk-werkverkeer vergoeding wordt vergoed.

  Bron: artikel 6.13
 • Toeslag groep A
  De vakvolwassen werknemer die al 2 jaar bij de opdrachtgever werkt, krijgt een toeslag op het bruto loon  van € 22,40 per maand of € 20,90 per vier weken bij een fulltime dienstverband.

  Bron: artikel 6.7
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen inhoudingen.

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft bij een 40-urige werkweek recht op 13 adv-dagen per jaar. Deze dagen kan de werknemer opnemen in geld of vrije tijd.

Bron: artikel 4.3

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen tijd-voor-tijdregeling.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime uitzendkracht heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft bij een 40-urige werkweek recht op 13 adv-dagen per jaar. Deze dagen kan de werknemer opnemen in vrije tijd.

Bron: artikel 4.3

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen tijd-voor-tijdregeling.

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 2 jaar.

Bron: artikel 3.6

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een werknemer die een bbl-opleiding volgt, kan een beroepsvormingsovereenkomst afsluiten met een gemiddelde arbeidsduur van 38 uur of minder per week. Er kan ook een dienstverband afgesloten worden voor bepaalde tijd. Hierin kan afgesproken worden dat de werkgever en werknemer tot een jaar na het afleggen van het examen het dienstverband niet
mogen opzeggen.

Bron: artikel 8.3

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand. 
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden.
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Bron: artikel 3.7

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 25 vakantiedagen per kalenderjaar. 

Bron: artikel 5.2

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een regeling voor extra verlofdagen op basis van leeftijd en als de werknemer zich een heel kalenderjaar niet ziek heeft gemeld.

 • 50 t/m 54 jaar: 1 extra vakantiedag
 • 55 t/m 59 jaar: 2 extra vakantiedagen
 • 60 jaar en ouder: 3 extra vakantiedagen
 • De werknemer die zich een heel kalenderjaar niet ziek gemeld heeft: 1 extra vakantiedag.

Bron: artikel 5.2 en 5.3

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld.

Bron: artikel 6.4

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 4.1

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Bij ziekte of ongeval mag per keer 1 wachtdag ingehouden worden. Of deze dag verrekenen met de vakantiedagen. Tijdens een wachtdag heeft een payrollkracht geen recht op ziekengeld.

Bron: artikel 7.3

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Het 1e jaar krijgt de werknemer 100% loondoorbetaling
 • Het 2e jaar krijgt de werknemer 70% loondoorbetaling

Wanneer er in het 2e jaar geen kans is op herstel en de werknemer niet beschikt over een resterend verdiencapaciteit, heeft de werknemer recht op een doorbetaling van 80%.

Bron: artikel 7.3

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 5.8 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) uitkering:

 • Februari 2021 - eenmalige uitkering van 0,8% van 12 maal het salaris over de maand januari 2021 (of 13 maal het vierwekensalaris over de periode waarin 1 januari 2021 valt).

De uitkering geldt voor werknemers die zijn ingedeeld in de salarisgroepen B tot en met F en die op 1 februari 2021 in dienst zijn en dit ook in het kalenderjaar 2020 waren. Voor werknemers die in de loop van het jaar 2020 in dienst zijn getreden geldt deze uitkering naar rato. 

Bron: artikel 6.5