Dibevo NPMB-VMN

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel C: payrollkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week.

Pianostemmers en pianotechnici hebben een afwijkende standaard arbeidsduur van 37 uur per week.

Bron: artikel 8 en bijlage 5A

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen standaard werkdag.

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als er per dag meer dan 9 uur wordt gewerkt of over een periode van 6 maanden gemiddeld meer dan 38 uur per week. Als de opdrachtgever dit niet hanteert is er sprake van overuren als er per dag meer dan 9 uur wordt gewerkt of over een periode van 4 weken gemiddeld meer dan 38 uur per week.

De overuren kunnen uitbetaald worden of de werknemer kan vrijaf nemen (zie tijd-voor-tijdregeling). Voor de eerste 2 overuren geldt een toeslag van 125% en voor de andere overuren 150%.

Voor pianostemmers en pianotechnici is er een extra regeling voor als de werknemer moet werken op een dag, waarop hij volgens de in de onderneming geldende regeling vrij zou zijn geweest krijgt hij de eerste 2 uren die de werknemer werkt 135%. Voor de overige uren ontvangt hij 150%.

Bron: artikel 11, 12 en bijlage 5

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een toeslag voor onregelmatigheidsuren:

De onregelmatigheidsuren kunnen uitbetaald worden of de werknemer kan vrijaf nemen (zie tijd-voor-tijdregeling). In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een toeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijdstip Percentage
Ma t/m vr 21.00 - 07.00 uur 150%
Zaterdag 21.00 - 24.00 uur 200%
Zon- en feestdag 00.00 - 24.00 uur 150%


Bron: artikel 10

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

 

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Regulier: loontabel voor werknemers Dibevo NPMB-VMN die volgens Bijlage 1B uit de cao zijn ingeschaald.
 • Pianostemmers en pianotechnici: loontabel voor pianostemmers en pianotechnici. In de loontabel wordt onderscheid gemaakt tussen ongeschoolden en geschoolden.

Bron: bijlage 1B, bijlage 5A en bijlage 5B

 

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben vanaf 21 jaar na elk jaar werkervaring recht op een trede verhoging. De ingangsdatum van de verhoging is op de 1e dag van de betalingsperiode.

De jeugdige werknemer heeft recht op het loon wat bij zijn leeftijd hoort. De ingangsdatum van de verhoging is op zijn verjaardag.

De werknemer in functiegroep 1 gaat na uiterlijk 12 maanden in dienst naar functiegroep 2.

Bron: artikel 6 en bijlage 1B

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende initiële loonsverhogingen:

Moment Verhoging
1 januari 2021 Het percentage wordt eind 2020 bekend gemaakt


Bron: artikel 6

 

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Maaltijdvergoeding
  De werknemer die zijn werkdag begint vóór of op 13.00 uur en doorwerkt na 19.00 uur, ontvangt een redelijke maaltijd. Als de maaltijd niet door de opdrachtgever of op de kosten van de opdrachtgever geregeld wordt, heeft de werknemer recht een een maaltijdvergoeding van maximaal € 7,28.

  Bron: artikel 8
 • Buitenvergoeding voor pianostemmers en pianotechnici
  Werknemers die een volledige dag buiten het bedrijfspand werkzaam zijn geweest, ontvangen een vergoeding van € 3,86 netto per dag.

  Bron: bijlage 5A
 • Gereedschapsvergoeding voor pianostemmers en pianotechnici
  Wanneer een werknemer gereedschap en kleding moet aanschaffen, ontvangt de werknemer een vergoeding van € 72,60 netto per jaar. Voor een leerling werknemer gelden de volgende bedragen:
   
  Leerjaar Vergoeding
  1e leerjaar € 131,60 netto per jaar
  2e leerjaar € 109,82 netto per jaar
  3e leerjaar € 82,59 netto per jaar

  Bron: bijlage 5A
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhouding:

Vakbondscontributie
De werknemer kan bij de opdrachtgever een verzoek doen om de vakbondscontributie via een fiscaal vriendelijk regeling te laten verwerken.

Bron: artikel 31

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:
 

Onregelmatigheidsuren

Dag Tijdstip Opbouwen Uitbetalen
Ma t/m vr 21.00 - 07.00 uur 50% 100%
Zaterdag 21.00 - 24.00 uur 100% 100%
Zon- en feestdag 00.00 - 24.00 uur 50% 100%


Bron: artikel 10

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij 1 wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, de cao kent de volgende tijd-voor-tijdregelingen:

 • Onregelmatigheidsuren
  Dag Tijdstip Opbouwen Uitbetalen
  Maandag t/m vrijdag 21.00 - 07.00 uur 50% 100%
  Zaterdag 21.00 - 24.00 uur 100% 100%
  Zon- en feestdag 00.00 - 24.00 uur 50% 100%

  Bron: artikel 10
 • Overuren
  Er is sprake van overuren als er per dag meer dan 9 uur wordt gewerkt, of als over een periode van 6 maanden gemiddeld meer dan 38 uur per week wordt gewerkt. Als de opdrachtgever niet deze regeling hanteert is er sprake van overuren als er per dag meer dan 9 uur wordt gewerkt, of  als over een periode van 4 weken gemiddeld meer dan 38 uur per week wordt gewerkt.

  Voor de eerste twee overuren geldt een opbouwpercentage van 125%. Voor de andere overuren 150%.

  Bron: artikel 12

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen opzegtermijn. In dit geval gelden voor de werkgever en voor de werknemer de wettelijke opzegtermijnen. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband. 

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Bron: Artikel 7:672 BW

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben recht op 24 vakantiedagen per kalenderjaar. 

Bron: artikel 15

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er gelden extra vakantiedagen voor oudere werknemers en voor werknemers die lang in dienst zijn. De regeling die de meeste extra vakantiedagen oplevert is van toepassing. Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt hebben geen recht op extra vakantiedagen.

Extra vakantiedagen op basis van leeftijd

 • Werknemers van 50 t/m 54 jaar: 1 extra vakantiedag
 • Werknemers vanaf 55 jaar: 2 extra vakantiedagen
 • Werknemers vanaf 60 jaar: 3 extra vakantiedagen
 • Werknemers vanaf 65 jaar: 4 extra vakantiedagen

Extra vakantiedagen op basis van dienstjaren

 • Werknemers met 25 dienstjaren: 2 extra vakantiedagen
 • Werknemers met 40 dienstjaren: 4 extra vakantiedagen
 • Werknemers met 50 dienstjaren: 5 extra vakantiedagen

Bron: artikel 15

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in juni uitgekeerd.

Bron: artikel 18

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 19

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Bij ziekte of ongeval mag per keer 1 wachtdag ingehouden worden met een maximum van 3 wachtdagen per jaar.

Bron: artikel 13

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • 1e jaar: 100% van zijn loon
 • 2e jaar: 70% van zijn loon

Bron: artikel 13

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 20 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.