Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties.

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.

Bron: artikel 5

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag op maandag t/m vrijdag valt tussen 06.00 en 21.00 uur. De standaard werkdag op zaterdag valt tussen 06.00 en 18.00 uur.

Bron: artikel 5

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als:

 • meer dan 40 uur per week wordt gewerkt
 • als er buiten de normale dagelijkse arbeidstijd wordt gewerkt, dit is niet van toepassing voor werknemer in de ambulante handel.

De opdrachtgever overlegd met de werknemer of de overuren uitbetaald worden of dat door de werknemer vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling) genomen wordt. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een toeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Situatie Percentage
Overwerk tussen 06.00 en 18.00 uur 125%
Overwerk tussen 21.00 en 06.00 uur 150%


Bron: artikel 7

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De opdrachtgever overlegt met de werknemer of de onregelmatigheidsuren uitbetaald worden of dat door de werknemer vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling) genomen wordt. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een toeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijdstip Percentage
Maandag t/m vrijdag 18.00 - 21.00 uur 133,33%*
Maandag t/m vrijdag 21.00 - 06.00 uur 150%*
Zaterdag 14.00 - 18.00 uur 133,33%*
Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 200%*
Zondag 00.00 - 24.00 uur 200%
Feestdag 00.00 - 24.00 uur 200%

*De toeslagen gelden alleen voor fulltimers en parttimers die 12 uur per week of meer werken.

Bron: artikel 6

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een reisurenregeling voor werknemers van ambulante handel. Reisuren zijn uren die de werknemer reist direct voorafgaand of direct aansluitend aan de dienst van de vestigingsplaats van de opdrachtgever naar de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht of visa versa.

De reis is met een door de opdrachtgever beschikbaar gestelde vervoermiddel. Dit vervoermiddel dient geschikt te zijn voor het vervoeren van personen en / of eventueel materiaal en ook zo gebruikt wordt.

Aantal km enkele reis Aantal reisuren per dag
0 t/m 30 km 0,5 reisuur
31 t/m 60 km 1 reisuur
61 t/m 100 km 1,5 reisuur
101 t/m 150 km 2 reisuren
151 t/m 200 km 2,5 reisuren
Meer dan 200 km 3 reisuren


Bron: artikel 8

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Regulier: loontabel voor jeugdige- en volwassen werknemers in detailhandel in aardappelen, groenten en fruit
 • Aanloop: loontabel voor nieuwe werknemers in de branche, zonder enige ervaring of branchekennis. Nieuwe werknemers kunnen maximaal 3 maanden in deze functiegroep. In deze periode dienen de competenties verworven te worden welke doorstroom naar functiegroep A mogelijk maakt.

Bron: artikel 16

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Volwassen werknemers hebben bij 1, 2, 3, 4, 5 en 8 functiejaren recht op een trede verhoging. De jeugdige werknemers hebben recht op het loon wat bij hun leeftijd hoort.

De werknemer in de aanloopschaal wordt na maximaal 3 maanden ingeschaald in functiegroep A.
De werknemer in functiegroep A wordt na maximaal 12 maanden ingeschaald in functiegroep B, als aan de daartoe behorende competenties voor 80% wordt voldaan.

Bron: artikel 16

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende initiële loonsverhoging:

 • 01-01-2021: een structurele loonsverhoging van 1,29% op alle lonen. 

Bron: artikel 16

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoeding:

Maaltijdvergoeding
Als een werknemer begint met werken voor 13.00 uur en doorwerkt na 18.00 uur dan heeft de werknemer recht op een maaltijdvergoeding van € 7,00. Deze vergoeding is niet van toepassing als de opdrachtgever een warme maaltijd verzorgt of de mogelijkheid geeft om de werknemer thuis te eten.

Bron: artikel 6

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

Onregelmatigheidsuren

Dag Tijdstip Opbouwen Uitbetalen
Maandag t/m vrijdag 18.00 - 21.00 uur 33,33%* 100%
Maandag t/m vrijdag 21.00 - 06.00 uur 50%* 100%
Zaterdag 14.00 - 18.00 uur 33,33%* 100%
Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 100%* 100%
Zondag 00.00 - 24.00 uur 100% 100%
Feestdag 00.00 - 24.00 uur 100% 100%

*De toeslagen gelden alleen voor fulltimers en parttimers die 12 uur per week of meer werken.

Bron: artikel 6

 

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregelingen:

 • Onregelmatigheidsuren
  Dag Tijdstip Opbouwen Uitbetalen
  Maandag t/m vrijdag 18.00 - 21.00 uur 33,33%* 100%
  Maandag t/m vrijdag 21.00 - 06.00 uur 50%* 100%
  Zaterdag 14.00 - 18.00 uur 33,33% 100%
  Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 100% 100%
  Zondag 00.00 - 24.00 uur 100% 100%
  Feestdag 00.00 - 24.00 uur 100% 100%
  *De toeslagen gelden alleen voor fulltimers en parttimers die 12 uur per week of meer werken.

  Bron: artikel 6
 • Overwerk
  Er is sprake van overuren als:
  • meer dan 40 uur per week wordt gewerkt

  • als er buiten de normale dagelijkse arbeidstijd wordt gewerkt, dit is niet van toepassing voor werknemer in de ambulante handel.

   Situatie Opbouwen Uitbetalen
   06.00 - 18.00 uur 125% 0%
   21.00 - 06.00 uur 150%

   0%


   Bron: artikel 7

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen opzegtermijn. In dit geval gelden voor de werkgever en voor de werknemer de wettelijke opzegtermijnen. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Wanneer de werknemer of de werkgever wil opzeggen, dan moet dit schriftelijk gebeuren. 

Bron: artikel 18 & artikel 7:672 BW

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 24 vakantiedagen per kalenderjaar.

Bron: artikel 10

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er gelden extra vakantiedagen voor oudere werknemers en voor werknemers die langer in dienst zijn.

 • Extra vakantiedagen op basis van leeftijd
  De werknemer die op 1 januari een leeftijd heeft bereikt zoals hieronder weergegeven heeft recht op extra vakantiedagen.
   
  Leeftijd op 1 januari Extra vakantiedagen
  45 t/m 49 jaar 1 extra vakantiedag
  50 t/m 54 jaar 2 extra vakantiedagen
  55 t/m 59 jaar 3 extra vakantiedagen
  60 jaar en ouder 4 extra vakantiedagen
 • Extra vakantiedagen op basis van dienstjaren
  Werknemers die 26 jaar of langer in dienst zijn hebben recht op 2 extra vakantiedagen per jaar.

Bron: artikel 10

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in juni uitgekeerd.

Bron: artikel 11

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 9

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Bij de 4e, 5e en 6e ziekmelding in 1 kalenderjaar mag er 1 wachtdag ingehouden worden

Bron: artikel 12

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1 t/m 52: 100%
 • Week 53 t/m 104: 70%

Bron: artikel 12

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 15 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) uitkering:

 • In december wordt een éénmalige uitkering van 1% bruto uitgekeerd over het salaris van 2020

Bron: artikel 16