Signbedrijven

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de uurlonen die gelden volgens de cao.

Deel C: payrollkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de uurlonen die gelden volgens de cao.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week.

Bron: artikel 16

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is 8 uur.

Bron: artikel 16

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als een werknemer meer dan 40 uur per week werkt.

Overwerk wordt omgezet in tijd-voor-tijd (zie tijd-voor-tijdregeling). Na 3 maanden wordt de opgebouwde tijd-voor-tijd uitbetaald bij de eerstvolgende verloning. Bij uitbetaling gelden de volgende percentages:

 • Voor overuren op maandag t/m vrijdag: 110%
 • Voor overuren op zaterdagen: 125%
 • Voor overuren op zon- en feestdagen: 150%

Bron: artikel 21

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als er in een dienst meer dan 1 uur wordt gewerkt tussen 00.00 en 06.00 uur. Deze uren worden uitbetaald tegen 125% van het brutoloon.

Bron: artikel 22

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.
Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabel. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

Regulier: loontabel voor werknemers signbedrijven. Voor de oproepkracht waar de werkzaamheden incidenteel van aard zijn wordt bovenop het loon de vakantiedagen en het vakantiegeld uitbetaald.

Bron: artikel 13,17 en 26

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben na elk jaar werkervaring beoordelingsgesprekken. Op basis van de uitkomst van dit gesprek wordt bepaald of de werknemer recht heeft op een trede verhoging.

De jeugdige werknemer tot en met 21 jaar in functiegroep 2 en 3 heeft recht op het loon wat bij zijn leeftijd hoort. De ingangsdatum van de verhoging is op zijn verjaardag

Bron: artikel 18 en bijlage 2

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende initiële loonsverhoging:

Datum Percentage
1 januari 2021 1,75%


Als het loon van de werknemer meer is dan het maximumloon in de loonschaal. Dan wordt alleen het maximumloon in de loonschaal verhoogd.

Als noodmaatregel vanwege het coronavirus Covid-19 worden de lonen voor functiegroep 2 tot en met 9, in tegenstelling tot hetgeen eerder is overeengekomen, per 1 januari 2021 niet met 1,75 procent verhoogd. 

Bron: artikel 19


 

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (onkosten)vergoedingen.

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen inhoudingen.

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de uurlonen die gelden volgens de cao.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling, maar deze kan niet gehanteerd worden voor uitzendkrachten.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime uitzendkracht heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de uurlonen die gelden volgens de cao.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

Overwerk
Voor alle uren boven de 40 uur per week kent de cao een tijd-voor-tijdregeling. In onderstaande tabel staat in welke situatie er hoeveel tijd-voor-tijd opgebouwd wordt.

Dag Opbouwpercentage
Ma t/m vr 100%
Zaterdag 125%
Zon- en feestdag 150%


Bron: artikel 21


 

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 2 jaar. De tussentijdse wijziging die per 14 december is aangemeld bij het SZW heeft er voor gezorgd dat de regeling aangepast is naar  bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

De werknemer in een technische functies in functiegroep 1 t/m 4 of die de aow-gerichtigde leeftijd heeft behaald heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 6 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 4 jaar.

 

Bron: artikel 13

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 13

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, de cao kent voor oproepkrachten de mogelijkheid om maximaal 48 maanden geen loon uit te betalen, indien de oproepkracht geen arbeid verricht.

Bron: artikel 13

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao maakt bij de opzegtermijnen geen onderscheid tussen de werknemer en de werkgever. De lengte van de opzegtermijnen is afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van 1 maand.
 • Is de werknemer meer dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 

Wanneer de werknemer of de werkgever wil opzeggen, dan moet dit schriftelijk gebeuren aan het einde van de maand met daarbij de reden van opzeggen. 

Bron: artikel 13.7

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben recht op 24 vakantiedagen per kalenderjaar. Voor oproepkrachten worden de vakantiedagen uitbetaald bij het loon.

Bron: artikel 25

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent extra vakantiedagen toe op basis van de leeftijd van de werknemer. De regeling is als volgt:

 • 50 t/m 54 jaar: 1 extra vakantiedag
 • 55 t/m 59 jaar: 2 extra vakantiedagen
 • 60 jaar of ouder: 3 extra vakantiedagen

Bron: artikel 28

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 25

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Een oproepkracht heeft geen recht op doorbetaling van loon tijdens bovenstaande feestdagen.

Bron: artikel 23

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf de tweede ziekmelding in een jaar mag er 1 wachtdag ingehouden worden. Tijdens een wachtdag heeft een payrollkracht geen recht op ziekengeld.

Bron:  artikel 39

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1 t/m 26: 100%
 • Week 27 t/m 52: 90% en minimaal het wettelijk minimumloon
 • Week 53 t/m 78: 80%
 • Week 79 t/m 104: 70%

Bron: artikel 39

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 29, 30 en 32 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) bonus:

Jubileumuitkering
De werknemer die 25 jaar in dienst is heeft recht op een jubileumuitkering. Er wordt dan 1 maandloon uitbetaald.

Bron: artikel 24

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.