Bos en Natuur

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Deel C: payrollkrachten

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao Bos en Natuur is een raam-cao en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • algemeen deel
 • ondernemingsdeel De Landschappen 
 • ondernemingsdeel Natuurmonumenten 
 • ondernemingsdeel Bosbouw


Ondernemingsdeel De Landschappen
De standaard arbeidsduur is 37 uur per week.

Bij keuze voor een arbeidsduur van 40 uur per week krijgt de werknemer 156 adv-uren (19,5 dagen) extra per jaar.

Bron: artikel 3.1 en 3.4 (Landschappen)
 

Ondernemingsdeel Natuurmonumenten
De standaard arbeidsduur is 37 uur per week.

Bij keuze voor een arbeidsduur van 40 uur per week krijgt de werknemer 156 vad-uren (verlengde arbeidsduur 19,5 dagen) extra per jaar.

Bron: artikel 31.6 (Natuurmonumenten)
 

Ondernemingsdeel Bosbouw
De standaard arbeidsduur is 37 uur per week.

Bij keuze voor een arbeidsduur van 40 uur per week krijgt de werknemer 144 roostervrije uren (18 dagen) extra per jaar.

Bron: artikel 3.1 (Bosbouw)

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is 7,4 uur bij een arbeidsduur van 37 uur per week. Bij een arbeidsduur van 40 uur per week is de standaard werkdag 8 uur.

De standaard werkdag valt tussen 07.00 en 19.00 uur. 

Bron: 3.3, 3.5 (Landschappen), 1.6 (Natuurmonumenten), 3.2 en 3.6 (Bosbouw)

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ondernemingsdeel De Landschappen
Er is sprake van overuren als de werknemer in opdracht van de opdrachtgever boven de 37 uur per week (40 uur bij adv-opbouw) werkt, berekend over een periode van 4 weken.

Overwerk wordt gecompenseerd in vrije tijd (zie tijd-voor-tijd regeling). Ook parttimers die op verzoek van de opdrachtgever meer dan de contracturen werken, hebben recht op deze compensatie.

Bron: artikel 3.6 (Landschappen)


Ondernemingsdeel Natuurmonumenten
Er is sprake van overuren als de werknemer in opdracht van de opdrachtgever boven de normale arbeidsduur per week van de werknemer werkt.

Overwerk wordt gecompenseerd in vrije tijd (zie tijd-voor-tijd regeling). Op de volgende uren heeft de werknemer recht op een extra toeslag:

Overwerk op Percentage
Werkdagen tussen 19.00 - 07.00 uur 125%
Zaterdag tussen 00.00 - 19.00 uur 125%
Zaterdag tussen 19.00 - 24.00 uur 150%
Zon- en feestdagen  150%


De toeslag is niet van toepassing als er sprake is van verschoven uren (zie regeling verschoven uren).

Bron: artikel 4 (Natuurmonumenten)


Ondernemingsdeel Bosbouw
Er is sprake van overuren als de werknemer in opdracht van de opdrachtgever boven de 37 uur per week (40 uur bij atv-opbouw) werkt, berekend over een periode van 4 weken.

Overwerk wordt gecompenseerd in vrije tijd (zie tijd-voor-tijd regeling). Ook parttimers die op verzoek van de opdrachtgever meer dan de contracturen werken, hebben recht op deze compensatie. Op de volgende dagen heeft de werknemer recht op een extra toeslag:

Overwerk op Percentage
Werkdagen 130%
Zaterdag 150%
Zon- en feestdagen 200%


Bron: artikel 3.7 en 3.8 (Bosbouw)

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ondernemingsdeel Natuurmonumenten
Er is sprake van onregelmatigheidsuren als de werknemers in roosterdienst draaien op onderstaande momenten. Deze inconveniëntenregeling geldt dus niet voor werknemers die werken op andere dagen en verschoven uren.

Dag tijd Percentage
Ma - vr 19.00 - 07.00 uur 125%
Zaterdag 00.00 - 19.00 uur 125%
Zaterdag 19.00 - 24.00 uur 150%
Zon- en feestdag 00.00 - 24.00 uur 150%


Bron: artikel 5.3 (Natuurmonumenten)

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ondernemingsdeel Natuurmonumenten en Bosbouw
Verschoven uren zijn uren die de werknemer buiten het dagrooster en/of in het weekend werkt. Bij meerdere functies is het normaal dat er gewerkt wordt tijdens verschoven uren en dagen.

Bron: artikel 1.8 (Natuurmonumenten) en 3.6 (Bosbouw)

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ondernemingsdeel Bosbouw
De werknemer heeft recht op een reisurenvergoeding voor de heen- en terugreis naar het werk, met uitzondering van de eerste 60 minuten per dag. De vergoeding bedraagt 100% van het voor hem geldende uurloon.

Voor werknemers die in opdracht van de opdrachtgever met een bedrijfsbusje ten minste 3 personen vervoeren (inclusief chauffeur), geldt dat de reistijd tot de werktijd wordt gerekend.

Bron: artikel 11.3 (Bosbouw)

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

Ondernemingsdeel De Landschappen, Natuurmonumenten en Bosbouw

 • Bbl-leerlingen - loontabel voor bbl-leerlingen. De loontabel bedraagt het wettelijk minimum (jeugd)loon plus 20%. 
 • Participatiewet - loontabel voor werknemers die via de participatiewet aan het werk zijn. De loontabel bedraagt het wettelijk minimum (jeugd)loon plus 20%. 

Bron: artikel 5.2 (Landschappen), 3.1 (Natuurmonumenten) en 4.3 (Bosbouw)
 

Ondernemingsdeel De Landschappen

 • Standaard loontabel - loontabel voor werknemers in ondernemingsdeel De Landschappen.
 • Aanloopschaal - loontabel voor werknemers in ondernemingsdeel De Landschappen die bij aanstelling nog niet beschikken over de kennis en vaardigheden die voor de volledige functievervulling zijn vereist.

Bron: artikel 5.2 en bijlage 1 (Landschappen)
 

Ondernemingsdeel Natuurmonumenten

 • Standaard loontabel - loontabel voor werknemers in ondernemingsdeel Natuurmonumenten die bij aanstelling beschikken over de kennis en vaardigheden die zijn vereist voor de volledige functievervulling.
 • ​Aanloopschaal - loontabel voor werknemers in ondernemingsdeel Natuurmonumenten die bij aanstelling nog niet beschikken over de kennis en vaardigheden die voor de volledige functievervulling zijn vereist.

Bron: artikel 3.1, 3.3, 3.4 en 3.11 (Natuurmonumenten)
 

Ondernemingsdeel Bosbouw

 • Loontabel volwassen werknemers - loontabel voor werknemers van 21 jaar en ouder in ondernemingsdeel Bosbouw.
 • Loontabel jeugdige werknemers - loontabel voor werknemers van 17 tot en met 20 jaar in ondernemingsdeel Bosbouw.
 • Aanloopschaal - loontabel voor werknemers in ondernemingsdeel Bosbouw die in een nieuwe functie geplaatst worden.
 • Vakantiewerkers, leerlingen en mindervalide werknemers - loontabel voor vakantiewerkers, leerlingen en mindervalide werknemers in ondernemingsdeel Bosbouw. De werknemers ontvangen de eerste 3 maanden het wettelijk minimumloon en vervolgens 120% van het minimumloon.

Bron: artikel 4.4-4.6 en bijlage 2 (Bosbouw)

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ondernemingsdeel De Landschappen

 • Werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een periodieke verhoging als de werknemer minimaal een half jaar in dienst is en als voldoende beoordeeld is.
 • Werknemers in de aanloopschaal hebben op 1 januari of 1 juli recht op een verhoging naar de standaard loontabel als de werknemer minimaal een jaar in de aanloopschaal heeft gezeten en als goed beoordeeld is. Bij een mindere beoordeling mag de werknemer nog een extra jaar in de aanloopschaal ingeschaald worden. De indeling in de aanloopschaal vindt in principe plaats voor maximaal 1 jaar voor de functiegroepen 1 tot en met 6, voor maximaal 2 jaar voor de groepen 7 tot en met 12.

Bron: artikel 5.2 en 5.3 (Landschappen)


Ondernemingsdeel Natuurmonumenten

 • Werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een periodieke verhoging als de werknemer minimaal een half jaar in dienst is en als voldoende beoordeeld is. 
  De werknemer die tijdens de beoordeling minder dan een half jaar werkzaam was, krijgt bij een voldoende beoordeling met ingang van 1 juli alsnog een periodiek toegekend.
 • Voor werknemers in de aanloopschaal gelden dezelfde regelingen, maar mogen maximaal 2 jaar in de aanloopschaal zitten.

Bron: artikel 3.3, 3.6 en 3.7 (Natuurmonumenten)


Ondernemingsdeel Bosbouw

 • Volwassen werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een periodieke verhoging als de werknemer minimaal een jaar in dienst is en als voldoende beoordeeld is.
 • Werknemers in de aanloopschaal hebben na maximaal 1 jaar recht op een verhoging naar de standaard loontabel als de werknemer als voldoende beoordeeld is.

Bron: artikel 4.5 en 5.2 (Bosbouw)

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*
Deze verhogingen zijn niet van toepassing op de uitloopperiodieken bij Ondernemingsdeel Natuurmonumenten.

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
01-06-2021 Loonsverhoging 0,40% Bron: artikel 2.1
Bekijk alle wijzigingen

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ondernemingsdeel De Landschappen

 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
  Als de werknemer moet reizen naar het werk, heeft hij recht op een vergoeding voor het woon-werkverkeer. In het geval dat de werknemer met het openbaar vervoer reist, krijgt hij de kosten voor het reizen in de 2e klasse vergoedt. Als de werknemer gebruikmaakt van eigen vervoer, heeft hij recht op € 0,19 per kilometer. Voor de eigen vervoerregeling geldt een maximale dagvergoeding van € 11,40 (60 kilometer per dag).
 • Reiskostenvergoeding werk-werkverkeer
  Als de werknemer een dienstreis moet maken in opdracht van de opdrachtgever, heeft hij recht op een vergoeding werk-werkverkeer. In het geval dat de werknemer met het openbaar vervoer reist, krijgt hij de kosten voor het reizen in de 2e klasse vergoedt. Als de werknemer gebruikmaakt van eigen vervoer, heeft hij recht op € 0,28 per kilometer. 
 • Kledingvergoeding
  Werknemers voor wie het dragen van uniform- en werkkleding verplicht is gesteld, hebben recht op een maandelijkse netto vergoeding van € 12,-. De vergoeding is een tegemoetkoming in de kosten voor reiniging en onderhoud van de kleding.
 • Telefoonvergoeding
  Als de werknemer voor zijn werkzaamheden gebruik moet maken van een telefoon, dan krijgt hij bij gebruik van een privé telefoon de zakelijke telefoonkosten vergoedt. Als de werknemer voor zijn functie bereikbaar moet zijn, dan krijgt hij een telefoon ter beschikking en worden de aanschaf-, abonnements- en gesprekskosten vergoedt.
 • EHBO-/BHV-vergoeding
  Een werknemer die in opdracht van de opdrachtgever in het bezit is van een geldig EHBO- en/of BHV-diploma, heeft recht op een vergoeding van € 5,- per maand. 
 • Bereikbaarheidsdienst
  De werknemer die structureel beschikbaar moet zijn voor een mogelijke oproep tot werken heeft recht op een bereikbaarheidsvergoeding. De vergoeding bedraagt:
  Dag Tijd Vergoeding
  Ma - vr  19.00 - 07.00 uur € 10,81 bruto per dienst
  Zaterdag 00.00 - 24.00 uur € 16,20 bruto per dienst
  Zon- en feestdag 00.00 - 24.00 uur € 21,61 bruto per dienst

Bron: artikel 10 (Landschappen)


Ondernemingsdeel Natuurmonumenten

 • Bereikbaarheidsdienst
  De werknemer die structureel beschikbaar moet zijn voor een mogelijke oproep tot werken heeft recht op een bereikbaarheidsvergoeding. De vergoeding bedraagt:
  Dag Tijd Vergoeding
  Ma - vr 19.00 - 07.00 uur € 11,03 bruto per dienst
  Zaterdag 00.00 - 24.00 uur € 16,53 bruto per dienst
  Zon- en feestdag 00.00 - 24.00 uur € 22,04 bruto per dienst

Bron: artikel 6 (Natuurmonumenten)


Ondernemingsdeel Bosbouw

 • Reiskostenvergoeding werk-werkverkeer
  De werknemer heeft recht op een vergoeding voor het woon-werkverkeer als hij reist met een eigen vervoermiddel. De vergoeding bedraagt:
  Afstand woon-werk Vergoeding
  5 à 10 km € 2,13 per dag
  10 à 15 km € 3,18 per dag
  15 à 20 km € 3,92 per dag
  20 à 30 km € 5,23 per dag
  30 à 40 km € 7,02 per dag
 • Reiskostenvergoeding werk-werkverkeer
  De opdrachtgever kan de werknemer die een dienstreis met een eigen vervoermiddel moet maken een vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer geven. Als de werknemer gebruik moet maken van het openbaar vervoer of een auto van de zaak, dan vergoedt de opdrachtgever alle kosten. 

Bron: artikel 11.3 (Bosbouw)

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ondernemingsdeel De Landschappen

 • WIA-hiaatverzekering - Werkgever is gerechtigd de premie WIA-hiaatverzekering maandelijks in te houden op het salaris van werknemer
 • PAWW - Cao-partijen hebben zich aangesloten bij de PAWW voor de private aanvulling WW/WGA. De premie wordt via het salaris betaald door de werknemer
 • Vakbondscontributie - Werknemers die lid zijn van een vakorganisatie kunnen de werkgever vragen het bedrag van de contributie – mét een betalingsbewijs – af te trekken van het salaris vóór inhouding sociale premies en loonbelasting. Werkgever gaat akkoord met dat verzoek

Bron: artikel 9 en 10 (Landschappen)
 

Ondernemingsdeel Natuurmonumenten

 • PAWW - Cao-partijen hebben zich aangesloten bij de PAWW voor van de private aanvulling WW/WGA. De premie wordt via het salaris betaald door de werknemer
 • Vakbondscontributie - Werknemers die lid zijn van FNV of CNV kunnen Natuurmonumenten vragen het bedrag van de contributie – mét een betalingsbewijs – af te trekken van het loon vóór inhouding sociale premies en loonbelasting

Bron: artikel 1.11 (Natuurmonumenten)
 

Ondernemingsdeel Bosbouw

 • PAWW - Cao-partijen hebben zich aangesloten bij de PAWW voor de private aanvulling WW/WGA. De premie wordt via het salaris betaald door de werknemer
 • Vakbondscontributie - Werknemers die lid zijn van een vakorganisatie kunnen de werkgever vragen het bedrag van de contributie – mét een betalingsbewijs – af te trekken van het loon vóór inhouding sociale premies en loonbelasting

Bron: artikel 7.1 en 11.5 (Bosbouw)

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ondernemingsdeel De Landschappen
De werknemer kan de arbeidsduur verlengen tot 40 uur per week. Het salaris blijft daarbij gebaseerd op 37 uur. De werknemer krijgt ter compensatie 156 extra bovenwettelijke vakantie-uren per kalenderjaar (19,5 dagen).

De werknemer kan de extra dagen opnemen in geld of vrije tijd.

Bron: artikel 3.4, 6.1 en 6.3 (Landschappen)
 

Ondernemingsdeel Natuurmonumenten
Bij de werknemer met een fulltime dienstverband op basis van 40 uur worden 156 vad-uren (verlengde arbeidsduur 19,5 dagen) bijgeschreven. De werknemer werkt dan gedurende 52 weken 3 uur extra per week.

De werknemer kan de extra dagen opnemen in geld of vrije tijd.

Bron: artikel 7 (Natuurmonumenten)
 

Ondernemingsdeel Bosbouw
Een werknemer met een volledig dienstverband op basis van 40 uur bouwt 3 roostervrije uren per week op. Dit komt neer op 144 roostervrije uren (18 dagen) op jaarbasis.

De werknemer kan de extra dagen opnemen in geld of vrije tijd.

Bron: artikel 3.4 (Bosbouw)

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling, maar deze kan niet gehanteerd worden voor uitzendkrachten.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ondernemingsdeel De Landschappen
De werknemer kan de arbeidsduur verlengen tot 40 uur per week. Het salaris blijft daarbij gebaseerd op 37 uur. De werknemer krijgt ter compensatie 156 extra bovenwettelijke vakantie-uren per kalenderjaar (19,5 dagen).

De werknemer kan de extra dagen opnemen in vrije tijd en maximaal 96 uur mag worden uitbetaald.

Bron: artikel 3.4, 6.1 en 6.3 (Landschappen)
 

Ondernemingsdeel Natuurmonumenten
Bij de werknemer met een fulltime dienstverband op basis van 40 uur worden 156 VAD-uren (verlengde arbeidsduur 19,5 dagen) bijgeschreven. De werknemer werkt dan gedurende 52 weken 3 uur extra per week.

De werknemer kan de extra dagen opnemen in vrije tijd.

Bron: artikel 7 (Natuurmonumenten)
 

Ondernemingsdeel Bosbouw
Een werknemer met een volledig dienstverband op basis van 40 uur bouwt 3 roostervrije uren per week op. Dit komt neer op 144 roostervrije uren (18 dagen) op jaarbasis.

De werknemer kan de extra dagen opnemen in vrije tijd.

Bron: artikel 3.4 (Bosbouw)

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ondernemingsdeel De Landschappen
Wanneer de werknemer op verzoek van de opdrachtgever moet overwerken, dan worden de overwerkuren gecompenseerd in vrije tijd. Voor parttimers geldt dat de gewerkte uren boven de contracturen ook in tijd-voor-tijd worden gecompenseerd. 

Ook de uren die de werknemer binnen een bereikbaarheidsperiode werkt (nadat hij hiervoor een oproep heeft ontvangen) worden in tijd vergoed.

Bron: artikel 3.6 en 10 (Landschappen)
 

Ondernemingsdeel Natuurmonumenten
De werknemer ontvangt compensatie voor overwerk in de vorm van vrije tijd, gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd.

Als de werknemer tijdens zijn bereikbaarheidsdienst wordt opgeroepen, dan worden de gewerkte uren op de verlofkaart van de werknemer bijgeschreven.

Bron: artikel 4 en 6 (Natuurmonumenten)
 

Ondernemingsdeel Bosbouw
Wanneer de werknemer op verzoek van de opdrachtgever moet overwerken, dan worden de overwerkuren inclusief toeslag gecompenseerd in vrije tijd. De volgende toeslagen zijn van toepassing:

Dag Percentage
Ma - vr 130%
Zaterdag 150%
Zon- en feestdag 200%


Voor parttimers geldt dat de gewerkte uren boven de contracturen tot 37 uur (40 uur bij atv- opbouw) voor 100% in tijd-voor-tijd worden gecompenseerd.

Wanneer de werknemer op 5 mei in een jubileumjaar moet werken, dan krijgt hij dit op een ander moment gecompenseerd met een roostervrije dag.

Bron: artikel 3.4, 3.7 en 3.8 (Bosbouw)

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 2 (Landschappen), 1.4 (Natuurmonumenten) en 2.1 (Bosbouw)

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 2 (Landschappen), 1.4 (Natuurmonumenten) en 2.1 (Bosbouw)

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Voor seizoenskrachten geldt een onderbrekingstermijn van 3 maanden. Dit geldt voor functies die een seizoensmatig karakter hebben. Dit betekent dat ze door klimatologische of natuurlijke omstandigheden maximaal negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend. Aansluitend kunnen de functies niet door dezelfde werknemer worden uitgeoefend.

Elk ondernemingsdeel heeft bepaalde functies voor seizoenskrachten:

 • Ondernemingsdeel De Landschappen: toezichthouder Ameland, medewerker Kwelderbeheer (Groninger Landschap), toezichthouder (Limburgs Landschap) en veeverzorger (Limburgs Landschap)
 • Ondernemingsdeel Natuurmonumenten: schipper, herder en vogelwachter
 • Ondernemingsdeel Bosbouw: de functies staan in bijlage 3 (Bosbouw)

Bron: artikel 2.1 (Landschappen), 1.4 (Natuurmonumenten), 2.1 en Bijlage 3 (Bosbouw)

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een bbl-er kan een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten overeenkomen zolang de opleiding voortduurt zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Bron: artikel 2 (Landschappen), 1.4 (Natuurmonumenten) en 2.1 (Bosbouw)

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao volgt de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband: 

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Voor het onderdeel Natuurmonumenten geldt een afwijkende regeling voor de werkgever. De opzegtermijn voor de werkgever is hier altijd twee maanden. 

Wanneer de werknemer of de werkgever op wil zeggen, dan moet dit schriftelijk of digitaal gebeuren.

Bron: artikel 2.5 (Bosbouw en Landschappen) & artikel 1.5 (Natuurmonumenten)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ondernemingsdeel De Landschappen
De werknemer heeft recht op 27 vakantiedagen per jaar.

Bron: artikel 6.2 (Landschappen)
 

Ondernemingsdeel Natuurmonumenten
De werknemer heeft recht op 27 vakantiedagen per jaar.

Bron: artikel 8.1 (Natuurmonumenten)
 

Ondernemingsdeel Bosbouw
De werknemer heeft recht op het volgende aantal vakantiedagen per jaar:

Leeftijd Aantal vakantiedagen
17 jaar 30
18 t/m 54 jaar 25
55 t/m 56 jaar 27
57 t/m 59 jaar 28
60 jaar en ouder 29


Bron: artikel 6.3 (Bosbouw)

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ondernemingsdeel Natuurmonumenten
Werknemers kunnen extra verlofrechten aankopen. Dit is alleen mogelijk als er geen verlofsaldo meer over is.  De werknemers kunnen maximaal 51,8 uren per jaar aankopen.

Bron: artikel 10 (Natuurmonumenten)

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ondernemingsdeel De Landschappen
De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 5.5 (Landschappen)
 

Ondernemingsdeel Natuurmonumenten
De werknemer heeft recht op 8,25% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 1.10 (Natuurmonumenten)
 

Ondernemingsdeel Bosbouw
De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 6.1 (Bosbouw)

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 3.5 (Landschappen), 1.7 (Natuurmonumenten), 3.4 en 3.6 (Bosbouw)

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ondernemingsdeel De Landschappen
Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1 t/m 26: 100% loondoorbetaling
 • Week 27 t/m 52: 90% loondoorbetaling
 • Week 53 t/m 104: 75% en bij voldoende medewerking aan re-integratieverplichtingen wordt het 85%.

Bron: artikel 7.2 (Landschappen)
 

Ondernemingsdeel Natuurmonumenten
Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1 t/m 26: 100% loondoorbetaling
 • Week 27 t/m 52: 90% loondoorbetaling
 • Week 53 t/m 104: 75% en bij voldoende medewerking aan re-integratieverplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter wordt het 85%.

Bron: artikel 13.13 (Natuurmonumenten)
 

Ondernemingsdeel Bosbouw
Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Week 1 t/m 52: 100% loondoorbetaling
 • Week 53 t/m 104: 70% en als het Sociaal Medisch Team (SMT) vindt dat de werknemer zijn deel van het re-integratieplan goed uitvoert, wordt het 85%.

Bron: artikel 8.4 (Bosbouw)

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in onderstaande artikelen van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)'):

 • Ondernemingsdeel De Landschappen: artikel 6.4 - 6.7 (Landschappen)  
 • Ondernemingsdeel Natuurmonumenten: artikel 11.1 - 11.9 (Natuurmonumenten) 
 • Ondernemingsdeel Bosbouw: artikel 6.5 (Bosbouw)

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ondernemingsdeel De Landschappen
De cao kent de volgende (eenmalige) bonussen:

 • 25-jarig dienstjubileum: 1 bruto maandsalaris
 • 40-jarig dienstjubileum: 1 bruto maandsalaris

Het bedrag wordt netto uitgekeerd voor zover dat fiscaal is toegestaan.

Bron: artikel 5.4 (Landschappen)

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.