Bitumineuze en Kunststof dakbedekkingsbedrijven

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In de onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week.

Bron: artikel 8

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag valt tussen 07.00 en 18.30 uur. 

Bij een buitentemperatuur van 25 graden of hoger kan er een tropenrooster ingesteld worden. 
De werkdag begint dan om 05.30 uur.

Bron: artikel 8

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overwerk wanneer de werknemer werkt buiten zijn normale arbeidstijd.

 • Voor het eerste tot en met het derde uur, bedraagt de toeslag 25%.
 • Voor overige overuren vanaf maandag 5:00 uur tot zaterdag 21:00 uur bedraagt de toeslag 50%.
 • Voor uren tussen zaterdag 21.00 uur en maandag 05.00 uur bedraagt de toeslag 100%

De werknemer kiest of de overuren uitbetaald worden of dat er vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling) genomen wordt.

Bron: artikel 10

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.
 • Feestdag
  De gewerkte uren op een feestdag worden verloond tegen 200% van het bruto uurloon.

  Bron: artikel 13
 • Nachtarbeid
  Nachtarbeid is verrichte arbeid op uren tussen 22.00 en 06.00 uur in opdracht van de werkgever.   De uren worden verloond tegen 150% van het bruto uurloon.

  Bron: artikel 12
Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Verschoven uren is verrichte arbeid op uren buiten de standaard arbeidstijden in opdracht van de opdrachtgever, zonder dat er sprake is van overwerk. Als er sprake is van nachtarbeid dan worden de uren volgens de nachtarbeidregeling beloond. De nachtarbeidsregeling is te vinden onder de onregelmatigheidsuren onder Deel A.

De verschoven uren worden uitbetaald tegen 125% van het bruto uurloon.

Bron: artikel 11

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Als de werknemer te werk wordt gesteld op een locatie die buiten zijn woonplaats is gelegen,heeft de werknemer recht op een reisurenvergoeding. De werknemer ontvangt, behalve de eerste 45 minuten per dag, het geldende garantieloon uitbetaald.

Indien de werknemer optreedt als bestuurder, heeft de werknemer recht op het garantieloon na 15 minuten.

Bron: artikel 17

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In de onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Jeugdige werknemers - loontabel voor werknemers tot en met 20 jaar met of zonder vakdiploma die geen UTA functie hebben;
 • Volwassen werknemers - loontabel voor werknemers ouder dan 20 jaar die geen UTA functie hebben;
 • Nieuwe instromers - loontabel voor werknemers zonder ervaring in de sector (maximaal 1 jaar toepasbaar);
 • Arbeidsbeperkte - loontabel voor werknemers met een arbeidsbeperking;
 • Chauffeur met CCV-B diploma - loontabel voor chauffeurs met een CCV-B diploma Beroeps- en Eigen Goederenvervoer;
 • UTA-werknemer - loontabel voor UTA-werknemers.

Bron: bijlage II

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.
 • Jeugdige werknemer
  De jeugdige werknemer heeft recht op het loon wat bij zijn leeftijd hoort. De ingangsdatum van zijn loon is op de maandag volgend op zijn verjaardag.

  Bron: bijlage II artikel 1
 • Nieuwe instromer
  De nieuwe instromer heeft na 26 en 52 weken recht op een loonsverhoging.

  Bron: bijlage II artikel 1
 • Arbeidsbeperkte
  De werknemer met een arbeidsbeperking heeft na zijn eerste dienstjaar recht op een loonsverhoging

  Bron: bijlage II artikel 1
   
Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende initiële loonsverhogingen:

Datum Percentage
1 juli 2020 3,00%


De loonsverhoging wordt toegepast tot een maximum van 110% van het garantieloon.

Bron: bijlage II artikel 4

 

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Vervoermiddelenvergoeding
  De werknemer heeft recht op een vergoeding voor reiskosten tussen zijn woning en zijn werk. De vergoeding verschilt per vervoersmiddel. In onderstaande tabel staat de vergoeding per vervoersmiddel weergegeven.
   
  ​Vervoersmiddel Vergoeding
  Fiets € 1,11 per dag
  Brom- of snorfiets € 1,40 per dag voor de eerste 25 kilometer + € 0,07 voor elke kilometer erna
  Motorfiets                € 0,28 per kilometer
  Auto
  • Werknemer die alleen reist: € 0,38 per kilometer
  • Werknemer die met 1 collega reist: € 0,39 per kilometer
  • Werknemer die met 2 collega's reist: € 0,44 per kilometer
  • Werknemer die met 3 of meer collega's reist: € 0,46 per kilometer
  Openbaar vervoer Kosten voor tarief van de laagste klasse
   

  Bron: artikel 18A
 • Werkkledingvergoeding
  Als er door de opdrachtgever geen werkkleding ter beschikking wordt gesteld heeft de werknemer recht op een vergoeding van € 1,28 per dag.

  Bron: artikel 18A
 • Sloopwerktoeslag
  Als een bestaande dakbedekking gesloopt moet worden of als een isolatie van celglasplaten verwerkt moet worden, heeft de werknemer recht op een vergoeding van € 0,43 per uur.

  Bron: bijlage II artikel 6
 • Premie schadevrij rijden
  Chauffers, die in dienst van de opdrachtgever een geheel kwartaal schadevrij hebben gereden, hebben recht op een premie. De hoogte van de premie is:
   
  Situatie Premie
  Eerste kwartaal schadevrij € 13,17
  Verhoging ieder aansluitend kwartaal € 2,08
  Maximum per kwartaal € 21,00 

  Als de chauffeur 12 aaneengesloten kwartalen schadevrij heeft gereden, krijgt hij een extra bonus van € 26,72. Na elke hierop volgende 4 aaneengesloten kwartalen, krijgt de chauffeur een extra bonus van € 26,72.

  Bron: bijlage II artikel 8
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Op verzoek van de werknemer mag de werkgever de vakbond-jaarcontributie eenmaal per jaar verrekenen met het loon.

Bron: artikel 40

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 20 adv-dagen per jaar.
Deze dagen kunnen worden opgenomen in geld of vrije tijd.

De UTA-werknemer heeft geen recht op adv-dagen.

Bron: artikel 8A

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een tijd-voor-tijdregeling, maar deze kan niet gehanteerd worden voor uitzendkrachten.

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 20 adv-dagen per jaar.
Deze dagen kunnen worden opgenomen in geld of vrije tijd.

De UTA-werknemer heeft geen recht op adv-dagen.

Bron: artikel 8A

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, de cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

Overwerk
Er is sprake van overwerk wanneer de werknemer werkt buiten zijn normale arbeidstijd. Voor elk overuur bouwt de werknemer 1 uur tijd-voor-tijd op en heeft hij recht op de onderstaande toeslag in geld:

 • Voor het eerste tot en met het derde uur bedraagt de toeslag 25%.
 • Voor overige overuren vanaf maandag 5:00 uur tot zaterdag 21:00 uur bedraagt de toeslag 50%.
 • Voor uren tussen zaterdag 21.00 uur en maandag 05.00 uur bedraagt de toeslag 100%

Bron: artikel 10

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een onbepaalde tijd contract na 3 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 5

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 5

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Bij opzegtermijnen wordt er in de cao onderscheid gemaakt tussen werkgever en werknemer. De lengte van de opzegtermijn van de werkgever en de werknemer, is afhankelijk van de lengte van het dienstverband. 

Voor elk jaar dat de werknemer in dienst is, komt er één week bij de opzegtermijn van de werkgever. Voor elke twee jaar dat de werknemer in dienst is, komt er één week bij de opzegtermijn van de werknemer. De minimale lengte van de opzegtermijn van de werkgever en werknemer is één week. De maximale lengte van de opzegtermijn voor de werknemer is 6 weken. De maximale opzegtermijn voor de werkgever is 13 weken.  

Voor bepaalde tijd contracten geldt geen opzegtermijn. 

Bron: artikel 5.5

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 25 vakantiedagen per kalenderjaar.

Bron: artikel 22

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben recht op extra vakantiedagen per kalenderjaar op basis van hun AOW-gerechtigde leeftijd. In onderstaande tabel zijn de verschillende situaties uitgewerkt.

Situatie Extra vakantiedagen
10 tot 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd 9 dagen per jaar
Vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd 12 dagen per jaar


Bron: artikel 22

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in mei uitgekeerd.

Bron: artikel 23

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen indien deze doordeweeks zijn:
- Nieuwjaarsdag
- Tweede paasdag
- Koningsdag
- Hemelvaartsdag
- Tweede pinksterdag
- Eerste en tweede kerstdag

Op Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag in een jubileumjaar is collectief een roostervrije dag vastgesteld.

Bron: artikel 8A en 21

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wachtdagen of verlofdagenregeling.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • Maand 1 t/m 8: 100%
 • Maand 9 t/m 16: 85%
 • Maand 17 t/m 24: 70%

Bron: artikel 28

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 24 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.