Betonproductenindustrie

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel C: payrollkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week.

Bron: artikel 6

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is verschillend voor de volgende groepen:

Groep Dag Tijd  
Onderhoudspersoneel in dagdienst ma - vr 06.00 - 18.00 uur
  za 06.00 - 12.00 uur
Overig personeel in dagdienst ma - vr 06.00 - 18.00 uur
Werknemers in 2-ploegendienst ma - vr 05.00 - 24.00 uur
  za 05.00 - 12.00 uur*


*Wanneer er met een dag-/ochtend- en nachtdienst wordt gewerkt, eindigt de werktijd volgens dienstrooster op zaterdag uiterlijk om 08:00 uur.

Bron: artikel 6

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer buiten het dienstrooster werkt. Voor deeltijders geldt als overuur de uren boven het deeltijdcontract en binnen het geldend dienstrooster.

De overuren worden gecompenseerd in vrije tijd en de toeslag wordt uitbetaald. Als dit tegen de bedrijfsbelangen ingaat, kan er gekozen worden om alles uit te betalen volgens de volgende percentages:

 • Zaterdag tussen 12:00 - 24:00 uur, zondag en feestdagen
200%
 • Overige dagen
150%
 • Overuren voor deeltijders
125%


Bovenstaande overurenregeling is niet van toepassing op machinisten, chauffeurs, stokers, scheepspersoneel, portiers en wakers. Hiervoor moet de opdrachtgever aparte afspraken maken met de vakverenigingen.

Wanneer de werknemer onverwachts van huis moet om te overwerken, krijgt de werknemer per oproep een extra vergoeding van 0,725% van het maandloon (0,7875% van het 4-wekenloon). Is de oproep tussen 20.00 - 06.00 uur en duurt deze korter dan een uur, dan krijgt de werknemer ook de beloning voor 1 uur overwerken. 

Bron: artikel 9.4

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Moment Percentage Opmerking
05:00 - 06:00 uur 120,1% Volgens dienstrooster tenminste een week arbeid verricht op dit tijdstip en het geen overwerk of ploegendienst betreft.
18:00 - 23:00 uur 120,1% Volgens dienstrooster tenminste een week arbeid verricht op dit tijdstip en het geen overwerk of ploegendienst betreft.

Zaterdag 

150%

Tussen 0 en 12 gewerkte uren, hierover wordt geen ploegentoeslag betaald.


Bron: artikel 9.2 en 9.3

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op onderstaande ploegentoeslag als hij werkt in een 2-ploegendienst.

Ploeg Percentage
Ochtenploeg 107,60%
Middagploeg 115,10%


Nachtdienst (00.00 - 04.00 uur)
Als er in een 2-ploegendienst afwisselend in dag-/ochtenddienst en nachtdienst wordt gewerkt, krijgt de werknemer over de uren van de nachtdienst een percentage van 125,1%. Voor de uren van de dag-/ochtenddienst geldt dan geen extra beloning.

Bron: artikel 9.2

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Reguliere werknemers - loontabel voor jeugdige- en volwassen werknemers. Voor de werknemers met een leeftijd van 16 t/m 20 jaar gelden de jeugdloonpercentages.
 • 0-lijn - jeugdige werknemers die kostwinner zijn en volgens de jeugdschalen ingedeeld dienen te worden, mogen omdat ze kostwinner zijn op de 0-lijn worden ingeschaald. Dit mag worden toegepast totdat zij daadwerkelijk, gezien hun leeftijd, voor een periodiek in aanmerking komen.
 • Arbeidsongeschikte werknemers - voor deze werknemers kan een lager schaalsalaris worden vastgesteld dan het geldende schaalsalaris (na mededeling aan de vakvereniging en na advies van de arbeidskundige van het UWV).

Bron: artikel 8 en bijlage II

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De vakvolwassen werknemer heeft elk jaar op 1 maart recht op een tredeverhoging. Tenzij de werknemer op 1 september daaraan voorafgaand nog niet vakvolwassen of in dienst was.

De jeugdige werknemer ontvangt het schaalsalaris dat met zijn leeftijd overeenkomt. Een verhoging gaat in na de maand/loonperiode waarin de werknemer jarig was.

Bron: artikel 8

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande initiële loonsverhogingen.*

*Er zijn nog geen (toekomstige) loonsverhogingen bekend als onderstaande tabel leeg is.

Datum Wijziging Bron
01-07-2021 Loonsverhoging van 5% (als de lonen in 2020 al collectief verhoogd zijn met 3% geldt er nu een loonsverhoging van 2%) Bron: bijlage II

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Reiskostenvergoeding 
  Wanneer een werknemer met een eigen vervoermiddel naar het werk moet reizen, krijgt hij een vergoeding voor de kortste weg van de woning naar de werkplek. De vergoeding bedraagt € 0,12 per km, tot maximaal 30 km enkele reis.


  Wanneer de werknemer gebruik moet maken van een openbaar vervoermiddel, dan heeft hij recht op een vergoeding van de gemaakte reiskosten (tweede klasse).

  Bron: bijlage II artikel 2

 • Werkschoenenvergoeding
  Wanneer de opdrachtgever geen werkschoenen ter beschikking stelt (bijv. laarzen of klompen), ontvangt de werknemer voor het gebruik van eigen werkschoenen een vergoeding van € 0,14 per dag.

  Bron: bijlage II artikel 2

 • Diplomatoeslag BHV'ers
  Een gediplomeerde bedrijfshulpverlener (BHV'er) ontvangt een vergoeding van € 50,- bruto per jaar.

  Bron: bijlage II artikel 2

 • Consignatievergoeding
  De werknemer die geconsigneerd is, heeft recht op de volgende vergoeding:

  Dag Vergoeding
  Ma - vr 1% van het schaalsalaris per dag
  Za - zo 2% van het schaalsalaris per dag
  Feestdag 2,5% van het schaalsalaris per dag


  Bron: artikel 9.5

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Wanneer de werknemer de vakbondscontributie wil verrekenen met het loon, dan moet de werkgever hier aan meewerken (zolang de belastingdienst dit toestaat).

Bron: artikel 3

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 12 adv-dagen per jaar. Deze dagen kunnen worden opgenomen in geld of vrije tijd.

Bron: artikel 6

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

De overuren worden gecompenseerd in vrije tijd en de toeslag wordt uitbetaald. Als dit tegen de bedrijfsbelangen ingaat, kan er gekozen worden om alles uit te betalen en vervalt de vrije tijd.

Bron: artikel 9.4

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 12 adv-dagen per jaar. Deze dagen kan de werknemer opnemen in vrije tijd.

Bron: artikel 6

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

De overuren worden gecompenseerd in vrije tijd en de toeslag wordt uitbetaald. Als dit tegen de bedrijfsbelangen ingaat, kan er gekozen worden om alles uit te betalen en vervalt de vrije tijd.

Bron: artikel 9.4

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een onbepaalde tijd contract na 3 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 5

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 5

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Bij opzegtermijnen wordt er in de cao onderscheid gemaakt tussen werkgever en werknemer. De lengte van de opzegtermijn van de werkgever en de werknemer, is afhankelijk van de lengte van het dienstverband.

Voor elke twee jaar dat de werknemer in dienst is geweest, komt er één week opzegtermijn bij. De minimale lengte van de opzegtermijn van de werkgever en de werknemer is altijd één maand. De maximale lengte van de opzegtermijn voor de werknemer is 6 weken. De maximale opzegtermijn voor de werkgever is 13 weken.  

Voor bepaalde tijd contracten geldt geen opzegtermijn. 

Bron: artikel 5.4

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben recht op onderstaand aantal vakantiedagen per jaar:

Leeftijd Aantal vakantiedagen
19 jaar en ouder

25 dagen

18 jaar 26 dagen
17 jaar 27 dagen
16 jaar 28 dagen


Peildatum voor de leeftijd van de werknemer is 30 juni.

Bron: artikel 12

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor extra verlofdagen.

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Voor een vakvolwassen werknemer dient dit bedrag minimaal € 1.712 bruto te bedragen. Het vakantiegeld wordt uiterlijk 1 juni uitgekeerd.

Bron: artikel 13

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 11

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van een wachtdag vanaf de 4e ziekmelding binnen een halfjaar.

Bron: artikel 15

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De zieke werknemer ontvangt een doorbetaling van 100% gedurende de eerste 52 weken.
Gedurende het tweede jaar bedraagt de doorbetaling 70%. Wanneer een werknemer volledig arbeidsongeschikt is zonder kans op herstel en in de tweede 52 weken in aanmerking komt voor een vervroegde IVA-uitkering, heeft de werknemer recht op een aanvulling tot 100%.

Bron: artikel 15

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja. Een uitgebreide uitleg van deze regelingen lees je in artikel 10.

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een eindejaarsuitkering. Dit is 3,5% van het in dat jaar verdiende salaris (exclusief overwerk en vakantiegeld).

De werknemer die tijdens de uitbetaling van de eindejaarsuitkering in dienst is en tenminste 8 weken heeft gewerkt, heeft recht op de eindejaarsuitkering. Wanneer de werknemer tijdens de uitbetaling van de eindejaarsuitkering niet meer in dienst is, heeft hij alleen recht op de eindejaarsuitkering als de dienstverband meer dan een jaar heeft geduurd. 

Bron: artikel 14

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) uitkering:

 • 01-09-2021: elke werknemer heeft recht op een eenmalige uitkering ter hoogte van 1% van alle aan hem betaalde schaalsalarissen in januari 2021 tot en met juni 2021 (inclusief 8% vakantietoeslag).
 • Daarnaast heeft de werknemer die in september 2021 in dienst is bij een opdrachtgever die de schaalsalarissen in 2020 niet collectief heeft verhoogd recht op een eenmalige uitkering ter hoogte van 3% van alle in 2020 aan hem betaalde schaalsalarissen (inclusief 8% vakantietoeslag) en de extra eindejaarsuitkering van 3,5% over 2020.

Bron: bijlage II