Bereide Verf- en Drukinktindustrie (verkort)

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 40 uur per week.

Bron: artikel 6.2.

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is 8 uur.

Bron: artikel 6.2

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de werktijd volgens het dienstrooster wordt overschreden. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een overurentoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Dag Tijdstip Percentage
Maandag t/m vrijdag 00.00 - 24.00 uur 150%
Zaterdag 00.00 - 06.00 uur 150%
Zaterdag 06.00 - 24.00 uur 175%
Zondag 00.00 - 24.00 uur 200%
Feestdag 00.00 - 24.00 uur 300%


Van overuren is voor een deeltijdwerker eerst sprake indien de werknemer meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft en wanneer de normale arbeidsduur per dag/dienst of week van een werknemer met een voltijd-arbeidsovereenkomst wordt overschreden. Voor een deeltijdwerker in dagdienst is ook sprake van overuren als de werknemer meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft en wanneer er wordt gewerkt op uren die liggen buiten 07.00 - 19.00 uur.

Bron: artikel 8

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als er buiten de periode 07.00 - 19.00 uur op de eerste 5 werkdagen van de week wordt gewerkt. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Moment Percentage
Maandag t/m zaterdag 143%
Zondag 185%
Feestdag 272%


 Bron: artikel 8

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van ploegenuren als de werknemer in een 2- of 3-ploegendienst werkt. In onderstaande tabel is weergegeven waarop de werknemers recht hebben als ze ploegenuren werken.

Dienst Percentage
2-ploegendienst (ochtend- en middagdienst) 112%
2-ploegendienst (dag- en nachtdienst) 113,5%
3-ploegendienst 119%


Een werknemer werkzaam in ploegendienst die op verzoek van de werkgever in een extra dienst werkt waardoor de normale diensttijd volgens het dienstrooster wordt overschreden, ontvangt behalve ploegendiensttoeslag ook het percentage voor overuren.

Bron: artikel 8

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. 

  • Regulier: loontabel voor jeugdige- en volwassen werknemers
  • Aanloop: loontabel voor de schoolverlater (VMBO, HAVO, VWO, MBO-1 en MBO-2) die over onvoldoende niveau aan opleiding, kennis en ervaring beschikt
  • Werkervaring: loontabel voor langdurig werklozen (dienen tenminste een jaar werkloos te zijn) en partieel gehandicapten die in het kader van het opdoen van werkervaring op basis van een arbeidsovereenkomst van maximaal twee jaar in de bedrijfstak kunnen worden tewerkgesteld

Bron: bijlage B en C

Deel B: uitzendkrachten

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen. Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)