Bakkersbedrijf

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week.

Bron: 'Definities'

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag is 7,6 uur.

Bron: 'Definities'

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als de werknemer in een periode van 4 weken meer dan 152 uren werkt. Voor de eerste 8 overuren ontvangt de werknemer 125% van het bruto uurloon. Boven de 8 overuren geldt een percentage van 150%. De overuren kunnen ook opgenomen worden in vrije tijd (zie tijd-voor-tijdregeling).

Als de werknemer gemiddeld minder dan 38 uur per week werkt in een rooster met wisselende diensten, dan is er sprake van overwerk als de werknemer meer uren werkt dan op zijn rooster staat en meer dan gemiddeld 38 uur per week werkt. 

Werkt de werknemer in een rooster met wisselende diensten van meer dan 38 uur per week gemiddeld, dan is er sprake van overwerk als hij in een periode van 4 weken meer dan 152 uren werkt.

Bron: artikel 19

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabellen staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Toeslagtabel voor personeel logistiek, productie en technische dienst voor het werken op bepaalde uren voor ambachtelijke bakkerijen met charge-ovens:

  Ma - vr Za Zo* Feestdag**
00.00 - 06.00 uur 134% 134% 150%/200% 150%/200%
06.00 - 12.00 uur     150%/200% 150%/200%
12.00 - 18.00 uur   134% 150%/200% 150%/200%
18.00 - 24.00 uur 134% 200% 150%/200% 150%/200%

 

Toeslagtabel voor personeel logistiek, productie en technische dienst voor het werken op bepaalde uren voor ambachtelijke bakkerijen met continue-ovens (maximaal 400 KW):

  Ma - vr Za Zo* Feestdag**
00.00 - 06.00 uur 134% 134% 150%/200% 150%/200%
06.00 - 12.00 uur   134% 150%/200% 150%/200%
12.00 - 18.00 uur   134% 150%/200% 150%/200%
18.00 - 24.00 uur 134% 200% 150%/200% 150%/200%

 

Toeslagtabel voor personeel logistiek, productie en technische dienst voor het werken op bepaalde uren industriële bakkerijen:

  Ma - vr Za Zo Feestdag**
00.00 - 04.00 uur 137% 137% 200% 150%/200%
04.00 - 06.00 uur 134% 134% 200% 150%/200%
06.00 - 12.00 uur   134% 200% 150%/200%
12.00 - 18.00 uur   134% 200% 150%/200%
18.00 - 24.00 uur 134% 200% 200% 150%/200%

 

Toeslagtabel voor verkoopmedewerkers en bedrijfsfiliaalleider in ambachtelijke en industriële bakkerijen:

  Ma - vr Za Zo Feestdag**
00.00 - 19.00 uur     150% 150%/200%
19.00 - 24.00 uur 135%***   150% 150%/200%


*De werknemer in de ambachtelijke bakkerij ontvangt voor de eerste 4 uur op zondag een toeslag van 150%. Voor de overige uren op zondag geldt het percentage van 200%.
**Op Koningsdag en Bevrijdingsdag in een jubileumjaar geldt een toeslag van 150%. Op de andere feestdagen een toeslag van 200%.
***Geldt alleen voor werknemers met een arbeidsduur van 10 uur per week of meer.

Voor personeel logistiek, productie en technische dienst geldt een toeslag van 150% na 18.00 uur op de avond voor 1e paasdag, 1e kerstdag, 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag.

De werknemer met de functie 'Bezorger' ontvangt op zaterdag een toeslag van 115%.

De opdrachtgever kan ervoor kiezen om het toeslagdeel van de uren op zondag om te zetten in vrije tijd.

Als er voor een gewerkt uur meerdere toeslagen gelden, dan ontvangt de werknemer alleen de toeslag met het hoogste percentage.

Bron: artikel 12-17

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer logistiek, productie of technische dienst heeft recht op een koel- en vriescellentoeslag als hij in koel- en vriescellen werkt waarin de temperatuur maximaal 7 graden Celsius is.

De toeslag bedraagt voor werknemers in industriële bakkerijen:

Eerste 9 uur per week Geen toeslag
10 - 20 uur per week € 7,17 per week
Meer dan 20 uur per week € 14,47 per week


De toeslag bedraagt voor werknemers in ambachtelijke bakkerijen:

Eerste 9 uur per week Geen toeslag
10 - 20 uur per week € 7,08 per week
Meer dan 20 uur per week € 14,29 per week


Bron: artikel 11

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor reisuren.

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.
Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Loontabel ambachtelijke bakkerijen voor de functiegroepen algemeen, financieel administratief, ict, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek, productie en technische dienst.
 • Loontabel ambachtelijke bakkerijen voor de functiegroep commercie.
 • Loontabel industriële bakkerijen voor de functiegroepen algemeen, financieel administratief, ict, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek, productie en technische dienst.
 • Loontabel industriële bakkerijen voor de functiegroep commercie.
 • Loontabel voor werknemers die niet in staat zijn met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen en waarvoor het UWV of gemeentelijke sociale dienst een loonwaarde heeft vastgesteld. De werknemers ontvangen minimaal het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 4 en 9

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben elk jaar op 1 januari recht op een trede verhoging als ze voor 1 oktober in dienst waren en 22 jaar of ouder zijn. Jeugdige werknemers gaan met hun leeftijd omhoog. 

Bron: artikel 1.1 en 3

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Woon-werkverkeer vergoeding
  De opdrachtgever maakt zelf afspraken met de werknemers over de vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer. 

  Bron: artikel 30
 • Bedrijfskledingvergoeding ambachtelijke bakkerijen
  De werknemers in de logistiek, productie en technische dienst hebben recht op bedrijfskleding. Als de opdrachtgever deze niet verstrekt, hebben werknemers recht op de volgende netto vergoeding:
  Tot 10 uur per week : Geen vergoeding
  10 tot 20 uur per week : € 3,08 per week
  20 uur of meer per week : € 6,15 per week

  Bron: artikel 10
 • Bedrijfskledingvergoeding industriële bakkerijen
  De werknemers in de logistiek, productie en technische dienst hebben recht op bedrijfskleding. Als de opdrachtgever deze niet verstrekt, hebben werknemers recht op de volgende netto vergoeding:
  Tot 10 uur per week : Geen vergoeding
  10 tot 20 uur per week : € 3,12 per week
  20 uur of meer per week : € 6,23 per week

  Bron: artikel 10
 • Bhv-toeslag ambachtelijke bakkerijen 
  De werknemer die door de opdrachtgever is aangesteld als bedrijfshulpverlener ontvangt een bhv-toeslag van € 4,40 per week.

  Bron: artikel 21
 • Bhv-toeslag Industriële bakkerijen 
  De werknemer die door de opdrachtgever is aangesteld als bedrijfshulpverlener ontvangt een bhv-toeslag van € 4,45 per week.

  Bron: artikel 21
 • Consignatievergoeding personeel logistiek, productie en technische dienst
  De werknemer die buiten zijn normale dienstrooster bereikbaar moet zijn voor onmiddellijk vertrek naar het bedrijf, heeft recht op een consignatievergoeding van 15% van het bruto uurloon per uur.

  Bron: artikel 18
Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende inhoudingen:

 • Vakbondscontributie
  De werknemer kan de opdrachtgever vragen de door hem te betalen vakbondscontributie fiscaal voordelig te behandelen. Met behulp van de cafetariaregeling wordt in december het bedrag van de vakbondscontributie verrekend. De cafetariaregeling is een regeling waarbij de werknemer met zijn werkgever overeenkomt dat een deel van zijn loon wordt 'uitbetaald' in de vorm van een belastingvrije vergoeding.

  Bron: artikel 28
 • WIA-verzekering
  De opdrachtgever sluit op verzoek van de werknemer een verzekering af voor het werknemersrisico van het verlies aan inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De premie komt voor rekening van de werknemer en kan worden inhouden op het loon van de werknemer. 

  Bron: artikel 42
 • WGA-premie
  De werkgever mag de helft van de gedifferentieerde WGA-premie op het nettoloon van de werknemer inhouden. Bij eigenrisicodragers is dit de helft van de WGA-lasten.

  Bron: artikel 43

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling: 

 • De opdrachtgever kan voor personeel logistiek, productie en technische dienst in de ambachtelijke bakkerijen met charge-ovens de toeslag voor de uren op zondag vervangen door het geven van een aan de toeslag gelijke hoeveelheid vrije uren. Hij kan dit ook voor een deel van de toeslag doen.

  Bron: artikel 13 en 15

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon. 

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregelingen: 

 • De opdrachtgever kan voor personeel logistiek, productie en technische dienst in de ambachtelijke bakkerijen met charge-ovens de toeslag voor de uren op zondag vervangen door het geven van een aan de toeslag gelijke hoeveelheid vrije uren. Hij kan dit ook voor een deel van de toeslag doen.

  Bron: artikel 13 en 15
 • De opdrachtgever kan in overleg met de werknemer (een deel van) de overwerkvergoeding (bruto uurloon + toeslag) uitkeren in de vorm van vrije tijd.

  Bron: artikel 19
 • Als de werknemer moet werken op een feestdag of op de avond (vanaf 18.0 uur) voorafgaand aan de feestdag, dan heeft hij recht op vervangende vrije tijd.

  Bron: artikel 39

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd na 3 bepaalde tijd contracten en/of na een looptijd van 3 jaar.

Bron: artikel 7:668a lid 1 BW

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Bron: artikel 7:668a lid 1 BW

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Voor werknemers die deelnemen aan de vakopleiding geldt dat er sprake is van een onbepaalde tijd contract na 6 bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van 6 jaar.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste 6 maanden begint de ketenregeling voor seizoenskrachten opnieuw.

Bron: artikel 25

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen opzegtermijn. In dit geval gelden voor de werkgever en voor de werknemer de wettelijke opzegtermijnen. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Het einde van de opzegtermijn valt samen met de laatste dag van de betalingsperiode.

Bron: artikel 32.3 & artikel 7:672 BW

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 25 vakantiedagen per jaar. 

Bron: artikel 37

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Als de werknemer een jaar onafgebroken in ploegendienst werkzaam is geweest, heeft hij recht op 2 extra vakantiedagen per jaar. 

Bron: artikel 37

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk 1 juni uitgekeerd.

Bron: artikel 23

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 39

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • 1e maand: 90% loondoorbetaling, maar minimaal het wettelijk minimumloon
 • 2e - 6e maand: 100% loondoorbetaling
 • 7e - 12e maand: 95% loondoorbetaling, maar minimaal het wettelijk minimumloon
 • 2e jaar: 85% loondoorbetaling

De werknemer ontvangt de 1e maand 100% loondoorbetaling als:

 • de ziekte is ontstaan als gevolg van een door Inspectie SZW vastgesteld bedrijfsongeval of
 • zij ziek is tijdens de zwangerschap / de bevalling of
 • de ziekte ontstaan is door de zwangerschap of
 • als de werknemer weer ziek is binnen 4 weken, terwijl de 1e maand met 90% loondoorbetaling al is doorlopen.

Als de werknemer na de eerste 2 jaar nog steeds arbeidsongeschikt is, ontvangt hij in het 3e en 4e ziektejaar een uitkering van 5% van het loon.

Bron: artikel 44

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 40 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (eenmalige) bonussen:

 • 25-jarig dienstjubileum: 1 maandsalaris 
 • 40-jarig dienstjubileum: 1 maandsalaris

De bonussen worden netto uitgekeerd als dit fiscaal is toegestaan.

Bron: artikel 22

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.