Ambulante Detailhandel

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Deel B: uitzendkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Deel C: payrollkrachten

Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week.

Bron: artikel 8.2 en 8.3

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De standaard werkdag bedraagt maximaal 10 uur.

Bron: artikel 8.3

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van overuren als er meer dan 9 uur per dag wordt gewerkt of wanneer er gemiddeld meer dan 38 uur per week wordt gewerkt. De periode waarover het gemiddelde gemeten wordt is voor flexibele inzet vier weken en voor niet flexibele inzet zes maanden. 

De opdrachtgever kiest of de overuren uitbetaald worden of dat door de werknemer vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling) genomen wordt. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een toeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Situatie Percentage
Eerste 2 overuren aansluitend op de werkdag 125%
Alle overige overuren 150%


Indien de overuren samen vallen met de onregelmatigheidsuren dan heeft de werknemer recht op beide toeslagen.

Bron: artikel 11 en 12

 

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van onregelmatigheidsuren als er op bijzondere uren gewerkt wordt. De opdrachtgever kiest of de onregelmatigheidsuren uitbetaald worden of dat door de werknemer vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling) genomen wordt. In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een toeslag ontvangen op hun bruto uurloon. 

Dag Tijdstip Percentage
Ma t/m vr 18.00 - 21.00 uur 133%
Ma t/m vr 21.00 - 07.00 uur 150%
Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 200%
Zondag 00.00 - 24.00 uur 200%
Feestdag 00.00 - 24.00 uur 200%

 

Bron: artikel 10

 

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor ploegenuren.

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao ken geen regeling voor verschoven uren.

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een inconveniëntentoeslag toeslag van 4%

Bron: artikel inconveniëntentoeslag

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een werknemer heeft recht op uitbetaling van reisuren, als de werknemer van de vestingplaats naar het werk rijdt met een voertuig dat beschikbaar is gesteld door de opdrachtgever. Reisuren worden betaald tegen het normaal geldende bruto uurloon. In onderstaande tabel staat aangegeven op hoeveel reisuren de werknemer recht heeft. 

Afstand enkele reis Reisuren per dag
0 - 30 kilometer 0,5 uur
31 - 60 kilometer 1 uur
61 - 100 kilometer 1,5 uur
101 - 150 kilometer 2 uur
151 - 200 kilometer 2,5 uur
200+ kilometer 3 uur

Bron: artikel 8

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlage vind je de referentiefuncties per functiefamilie.

Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de onderstaande loontabellen. Bijbehorende bruto uurlonen staan voor uitzendkrachten bij deel B en voor payrollkrachten bij deel C.

 • Reguliere werknemers -  loontabel voor volwassen- en jeugdige werknemers.

Bron: artikel 5

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers van 23 jaar of ouder hebben na elk dienstjaar recht op een trede verhoging.
Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op het loon wat bij hun leeftijd hoort.

Beide verhogingen gaan in op de eerste dag van de betalingsperiode waarin de werknemer recht heeft op de verhoging.

Werknemers die in functiegroep 1 worden ingeschaald worden na uiterlijk 12 maanden in een hogere functiegroep geplaatst.

Bron: artikel 5 en 6

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er zijn nog geen toekomstige initiële loonsverhogingen bekend.

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

Maaltijdvergoeding
De werknemer heeft recht op een maaltijd vergoeding van maximaal € 7,00 als hij zelf zijn maaltijd moet regelen, voor of op 13.00 uur begonnen is en doorwerkt na 19.00 uur. Het recht op de vergoeding vervalt als op kosten van de opdrachtgever een maaltijd wordt geregeld. 

Bron: artikel 8

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen inhoudingen.

Deel B: uitzendkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregelingen:

 • Onregelmatigheidsuren
  Dag Tijdstip Opbouwen Uitbetalen
  Ma t/m vr 18.00 - 21.00 uur 33,33% 100%
  Ma t/m vr 21.00 - 07.00 uur 50% 100%
  Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 100% 100%
  Zondag 00.00 -  24.00 uur 100% 100%
  Feestdag 00.00 -  24.00 uur 100% 100%

  Bron: artikel 10
 • Overuren
  Situatie Opbouwen Uitbetalen
  Eerste twee overuren aansluitend op de werkdag 25% 100%
  Alle overige overuren 50% 100%

  Bron: artikel 12

​Indien de overuren samen vallen met de onregelmatigheidsuren heeft de werknemer recht op beide toeslagen.

 

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt. Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen.

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Loontabellen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat zijn de uurlonen volgens de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande bijlagen vind je de bruto uurlonen die gelden volgens de cao.

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen adv-regeling.

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregelingen:

 • Onregelmatigheidsuren
  Dag Tijdstip Opbouwen Uitbetalen
  Ma t/m vr 18.00 - 21.00 uur 33,33% 100%
  Ma t/m vr 21.00 - 07.00 uur 50% 100%
  Zaterdag 18.00 - 24.00 uur 100% 100%
  Zondag 00.00 - 24.00 uur 100% 100%
  Feestdag 00.00 - 24.00 uur 100% 100%

Bron: artikel 10

 • Overuren
  Situatie Opbouwen Uitbetalen
  Eerste twee overuren aansluitend op de werkdag 125% 0%
  Alle overige overuren 150% 0%

Bron: artikel 12

​Indien de overuren samen vallen met de onregelmatigheidsuren heeft de werknemer recht op beide toeslagen.

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een onbepaalde tijd contract na drie bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van drie jaar.

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van tenminste zes maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers en stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen opzegtermijn. In dit geval gelden voor de werkgever en voor de werknemer de wettelijke opzegtermijnen. Als de werknemer wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van één maand. Als de werkgever wil opzeggen, dan is de lengte van de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband:

 • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst, dan geldt een termijn van één maand.
 • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst, dan geldt een termijn van twee maanden. 
 • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van drie maanden.
 • Is de werknemer langer dan 15 jaar in dienst, dan geldt een termijn van vier maanden.

Bron: artikel 7:672 BW

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Werknemers hebben recht op 24 vakantiedagen per kalenderjaar. 

Bron: artikel 5

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer kan op basis van leeftijd of dienstjaren recht hebben op extra vakantiedagen. In onderstaande tabel staan de situaties beschreven. De situatie die de meeste extra dagen oplevert geldt voor de werknemer.

Situatie Extra dagen
50 jaar 1 extra dag
55 jaar 2 extra dagen
60 jaar 3 extra dagen
25 jaar in dienst 2 extra dagen
40 jaar in dienst 4 extra dagen

 

Bron: artikel 15

 

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in juni uitgekeerd.

Bron: artikel 18

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Hemelvaart
 • Tweede pinksterdag
 • Koningsdag
 • Eerste en tweede kerstdag
 • Bevrijdingsdag (indien dit in een jubileumjaar is)

Bron: artikel 19

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van 1 wachtdag per ziekmelding, met een maximum van 3 wachtdagen per jaar. Dit houdt in dat de payrollkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld

Bron: artikel 13

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, bij ziekte heeft een werknemer recht op loondoorbetaling:

 • In het eerste ziektejaar : 100%;
 • In het tweede ziektejaar : 70%

Bron: artikel 13

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 20 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.