Afbouw

terug

De belangrijkste onderwerpen uit de cao lees je op deze pagina. De informatie is gesplitst in drie delen:

Deel A
Basis arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten én payrollkrachten

Deel B 
Extra arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Deel C
Extra arbeidsvoorwaarden voor payrollkrachten

 

Het verschil tussen payroll- en uitzendkrachten staat hier uitgelegd.

Uitgelicht

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Deel B: uitzendkrachten

Deel A: basis voor uitzend- en payrollkrachten

Arbeidsduur

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wat is het aantal uur in een standaard werkweek? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De Afbouw cao maakt hierin onderscheid tussen afbouw- en natuursteenbedrijven:

 • Afbouwbedrijf: de standaard arbeidsduur is 37,5 uur per week.
 • Natuursteenbedrijf: de standaard arbeidsduur is 37 uur per week.

Bron: artikel 18.3

Wat is het aantal uur op een standaard werkdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De Afbouw cao maakt hierin onderscheid tussen afbouw- en natuursteenbedrijven:

 • Afbouwbedrijf: de standaard werkdag is 7,5 uur.
 • Natuursteenbedrijf: de standaard werkdag is 7 uur en 24 minuten.

Bron: artikel 18.3

Overwerk en toeslagen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke afspraken zijn er voor overuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De afspraken hierover zijn verschillend voor afbouw- en natuursteenbedrijven:

Er is sprake van overuren wanneer er meer wordt gewerkt dan de standaard arbeidsduur.

 • Afbouwbedrijf: na 37,5 uur per week en na 7,5 uur per dag.
 • Natuursteenbedrijf: na 37 uur per week en na 7 uur en 24 minuten per dag.

De werknemer kan kiezen voor uitbetaling van de verrichte overuren of het nemen van vrijaf (zie tijd-voor-tijdregeling). De eerste drie overuren worden verrekend tegen 125% van zijn bruto uurloon. Daarna worden de uren verrekend tegen 150% van zijn bruto uurloon.

Bron: artikel 20 en 61

Welke afspraken zijn er voor onregelmatigheidsuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

In onderstaande tabel staat aangegeven op welke momenten werknemers een onregelmatigheidstoeslag ontvangen op hun bruto uurloon.

Moment      Percentage                                
Zaterdag    150%
Zondag       200%
Feestdag    200%

Bron: artikel 18, 63 en 64

Welke afspraken zijn er voor ploegenuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een ploegentoeslag als hij werkt in een ploegendienst.
De werknemer heeft tijdens de ploegendienst recht op 115% van zijn bruto uurloon. 

Let op: deze regeling is niet van toepassing op afbouwbedrijven en UTA-werknemers van natuursteenbedrijven

Bron: artikel 64

Welke afspraken zijn er voor verschoven uren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Er is sprake van verschoven uren als de werknemer buiten het dagvenster van 06.00 - 18.00 uur werkt. Voor deze uren heeft de werknemer recht op 125% van zijn bruto uurloon.

Bron: artikel 21 en 62

Welke afspraken zijn er voor werken onder fysiek belastende omstandigheden? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor werken onder fysiek belastende omstandigheden.

Welke afspraken zijn er voor reisuren? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer zonder vaste werkplek heeft recht op een vergoeding van €10,- bruto per reisuur, op voorwaarde dat de uren buiten de normale arbeidstijd vallen. De jeugdige werknemer ontvangt een vergoeding conform de jeugdstaffelpercentages. Deze vergoeding geldt niet voor de eerste 45 minuten van de enkele reis (30 minuten voor een reis met inzittende(n)).

Per 1 mei 2020 bedragen de bruto vergoedingen € 10,30. Per 1 januari 2021 bedragen de bruto vergoedingen € 10,61.

Let op: deze regeling geldt niet voor werknemers van het natuursteenbedrijf.

Bron: artikel 69

Inschaling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke referentiefuncties kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.
Welke loontabellen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Afbouwbedrijven

 • Volwassen werknemers - loontabel voor volwassen werknemers;
 • Jeugdige werknemers - loontabel voor jeugdige werknemers (20 of 21 jaar afhankelijk van functie). Lonen zijn gebaseerd op basis van een staffel in combinatie met de volwassen lonen;
 • UTA werknemers - loontabel voor UTA-werknemers. Voor de werknemers onder de 22 jaar wordt het loon bepaald op basis van een staffel in combinatie met de volwassen lonen;
 • BBL - voor werknemers die een vakopleiding volgen;
 • Doelgroep - voor werknemers die onder de Participatiewet vallen, een Wajong- of een Wsw-indicatie hebben

Bron: artikel 35-42

Natuursteenbedrijven

 • Volwassen werknemers - loontabel voor volwassen werknemers;
 • Jeugdige werknemers - loontabel voor jeugdige werknemers t/m 20 jaar. Lonen zijn gebaseerd op basis van een staffel in combinatie met de volwassen lonen.

Bron: artikel 36A

Wanneer is er een individuele loonsverhoging? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Alle werknemers hebben na elk jaar werkervaring recht op een trede verhoging.
De jeugdige werknemer heeft ook recht op het loon wat bij zijn leeftijd hoort. De ingangsdatum van zijn nieuwe loon is op zijn verjaardag.

Bron: artikel 42-51

Wanneer zijn er (initiële) collectieve loonsverhogingen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende initiële loonsverhogingen: 

Datum: Percentage:
01-05-2020 3%
01-01-2021 3%

 

Bron: artikel 52

Vergoedingen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Welke (onkosten)vergoedingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende (onkosten)vergoedingen:

 • Kledingvergoeding

€ 1,33 netto per gewerkte dag, indien de kleding niet verstrekt wordt door de opdrachtgever (per 1 mei 2020: € 1,37 per gewerkte dag).

Bron: artikel 56

 • Gereedschapsvergoeding

€ 0,72 netto per gewerkte dag, indien het gereedschap niet verstrekt wordt door de opdrachtgever (per 1 mei 2020: € 0,74 per gewerkte dag).

Bron: artikel 57

 • Reiskostenvergoeding werk-werkverkeer afbouwbedrijven

Wanneer de opdrachtgever niet zorgt voor een vervoermiddel naar het werk voor het uitoefenen van de functie, heeft de werknemer recht op € 0,30 bruto per kilometer (per 1 mei 2020: € 0,31 per km). Indien de werknemer gebruikmaakt van een bromfiets of scooter dan heeft de werknemer recht op € 1,29 per dag voor de eerste 20 kilometer en € 0,11 voor elke volgende kilometer (per 1 mei 2020: € 1,33 per dag + € 0,11 per elke meerdere km).

Voorzien de opdrachtgever wel van een vervoermiddel, maar kiest de werknemer gebruik te maken van een eigen vervoermiddel, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van € 0,20 bruto per kilometer (per 1 mei 2020: € 0,21 per km).

Bron: artikel 66

 • Reiskostenvergoeding werk-werkverkeer natuursteenbedrijven

Wanneer de werknemer moet reizen tijdens het werk tussen de woonplaats en andere plaatsen, heeft de werknemer recht op:

Voertuig Vergoeding
Fiets € 4,77 per week of € 0,954 per dag (per 1 mei 2020: € 4,92 p.w. of €0,983 p.d.)
Bromfiets € 1,20 voor de eerste 20 km en € 0,09 voor elke volgende km (per 1 mei 2020: € 1,24 en € 0,09)
Motor € 0,27 per km (per 1 mei 2020: € 0,28 per km)
Auto € 0,13 per km per inzittende met een minimum van € 0,35 en een maximum van € 0,40 per km  (per 1 mei 2020: € 0,13 per km, minimaal € 0,36 maximaal € 0,41).


Bron: artikel 67A

 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer natuursteenbedrijven

Wanneer de werknemer gebruik moeten maken van zijn eigen auto of motor, heeft de werknemer recht op:

Aantal km Vergoeding
0 t/m 15 geen vergoeding
16 t/m 20 € 163,60 per 4 weken (per 1 mei 2020: € 168,51)
21 t/m 25 € 214,77 per 4 weken (per 1 mei 2020:  € 221,21)
26 of meer € 265,91 per 4 weken (per 1 mei 2020: € 273,89)


Deze bedragen gelden voor de werknemer met een vijfdaagse werkweek. Bij een kortere arbeidsduur per week geldt een bedrag naar rato.

Bron: artikel 67B

Welke inhoudingen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen inhoudingen.

Deel B: uitzendkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja: de Afbouw cao maakt hierin onderscheid tussen de afbouw- en natuursteenbedrijven.

 • De werknemer van een afbouwbedrijf heeft recht op 10-adv dagen per jaar.
 • De werknemer van een natuursteenbedrijf heeft recht op 6-adv dagen per jaar.

Deze adv-dagen kan de werknemer opnemen in geld of vrije tijd.

Bron: artikel 28

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

Situatie                           Opbouwen                      Uitbetalen
Eerste drie overuren  25%                                100%
Overige overuren        50%                                100%

Bij overwerk kan de werknemer ervoor kiezen om het toeslagdeel op te bouwen als vrije tijd. 

Bron: artikel 61

Fasesysteem en pensioen

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Vanaf 21 jaar bouwt een uitzendkracht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In onderstaande bijlage lees je wanneer en welk soort pensioen een uitzendkracht opbouwt.

Bron: artikel 32 (ABU cao)

Een uitzendkracht doorloopt het fasensysteem. Hoe werkt dit fasensysteem? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De eerste 78 gewerkte weken zit een uitzendkracht in fase A. In deze fase mag de werknemer een onbepaald aantal tijdelijke contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken komt de uitzendkracht in fase B. Deze fase duurt 4 jaar, waarin de werknemer 6 contracten mag krijgen. 

Na fase B krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dit noemen we fase C.

Bron: artikel 10 (ABU cao)

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoe hoog is het vakantiegeldpercentage voor een uitzendkracht? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Een uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiegeld.

Bron: artikel 18 (ABU cao)

Hoeveel vakantiedagen bouwt de uitzendkracht op? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 2/3 uur vakantie. Dit komt neer op 25 vakantiedagen per jaar.

Een parttime werknemer heeft recht op een evenredig deel van het totaal aantal vakantiedagen.

Bron: artikel 26 (ABU cao)

Ziekte en verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel loon krijgt de uitzendkracht doorbetaald bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het ziekengeld bij een lopende arbeidsovereenkomst is in het eerste jaar 90%, maar minimaal het wettelijk minimumloon.

In het tweede jaar is het ziekengeld 80% en wordt het niet aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Is er sprake van een wachtdag? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt heeft hij één wachtdag. Dit houdt in dat de uitzendkracht op de eerste ziektedag nog geen recht heeft op ziekengeld.

Bron: artikel 25 (ABU cao)

Deel C: payrollkrachten

Arbeidsduurverkorting en tijd-voor-tijdregeling

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een adv-regeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, hiervoor maakt de Afbouw cao onderscheid tussen afbouw- en natuursteenbedrijven.

 • De werknemer van een afbouwbedrijf heeft recht op 10 adv dagen per jaar.
 • De werknemer van een natuursteenbedrijf heeft recht op 6 adv dagen per jaar.

Deze dagen kan de werknemer opnemen in vrije tijd.

Bron: artikel 28

Kent de cao een tijd-voor-tijdregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, de cao kent de volgende tijd-voor-tijdregeling:

Situatie                           Opbouwen                      
Eerste drie overuren  125%                             
Overige overuren        150%                             

Bij overwerk kan de werknemer ervoor kiezen om het overuur en toeslagdeel op te bouwen als vrije tijd. 

Bron: artikel 61

Contracten

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Wanneer heeft de werknemer recht op een onbepaalde tijd contract? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op een onbepaalde tijd contract na drie bepaalde tijd contracten en/of een looptijd van drie jaar. 

Bron: bijlage 2

Wanneer is er sprake van een onderbreking van de ketenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Na een onderbrekingstermijn van ten minste zes maanden begint de ketenregeling opnieuw. 

Bron: bijlage 2

Kent de cao een contractregeling voor seizoenskrachten? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor seizoenskrachten.

Kent de cao een contractregeling voor bbl-ers of stagiairs? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen contractregeling voor bbl-ers of stagiairs.

Kent de cao een regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV)? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen regeling voor uitsluiting loondoorbetalingsverplichting.

Alleen wanneer er sprake is van bestendig gebruik bij de opdrachtgever, mag de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in de eerste zes maanden van het contract toegepast worden.

Kent de cao een opzegtermijn? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een opzegtermijn voor de werkgever en voor de werknemer. Als de werknemer wil opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van een maand. De werknemer moet dit wel schriftelijk doen. 

Als de werkgever wil opzeggen, dan geldt ook een opzegtermijn van een maand. De werknemer ontvangt een aangetekende brief van de werkgever als een aanvraag bij het UWV is gedaan. Vanaf het moment van aanvragen begint de opzegtermijn te lopen. 

Het contract eindigt in beide gevallen op de laatste dag van de betalingsperiode. 

Bron: artikel 16.2

Vakantiedagen en vakantiegeld

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Hoeveel vakantiedagen kent de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.
 • Werknemers onder 18 jaar hebben recht op 29 vakantiedagen per kalenderjaar. 
 • Werknemers van 18 jaar en ouder hebben recht op 25 vakantiedagen per kalenderjaar.

Bron: artikel 23

Kent de cao een regeling voor extra verlofdagen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent een overgangsregeling voor de volgende senioren in de Afbouw cao:

 • senioren die op 31-12-2015 in dienst waren bij een afbouwbedrijf of;
 • senioren die op 31-12-2016 in dienst waren bij een natuursteenbedrijf.

Onderstaande extra verlofdagen worden uitbetaald tegen 90% van het loon.

Afbouwbedrijf

 • De werknemer die 55 of 56 was op 31-12-2015 heeft recht op 12 extra verlofdagen.
 • De werknemer die 57 jaar of ouder was op 31-12-2015 heeft recht op 15 extra verlofdagen

Natuursteenbedrijf

 • De werknemer die 53 was op 31-12-2016 heeft recht op 1 extra verlofdag. 
 • De werknemer die 54 was op 31-12-2016 heeft recht op 2 extra verlofdagen
 • De werknemer die 55 jaar of ouder was op 31-12-2016 heeft recht op 13 extra verlofdagen

Bron: artikel 24 en 25

Hoe hoog is het vakantiegeld in de cao? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op 8% vakantietoeslag. Dit wordt uiterlijk in juni uitgekeerd.

Bron: artikel 29

Kent de cao een feestdagenregeling? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een jubileumjaar 
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Bron: artikel 27

Ziekte- en (zorg)verlof

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een wacht- of verlofdagregeling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen wacht- of verlofdagregeling bij ziekte.

Kent de cao een regeling voor loondoorbetaling bij ziekte? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Het eerste en tweede ziektejaar wordt de werknemer doorbetaald op 85% van het bruto uurloon.

Artikel 60

Kent de cao een regeling voor kortdurend zorgverlof, calamiteiten of bijzonder verlof? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

Ja, deze verlofregelingen zijn terug te vinden in artikel 28 t/m 32 van de cao (zie rechtsboven de pagina 'Bron (SZW)').

 

Bonussen en eindejaarsuitkering

Klik hier om de link naar dit onderdeel te kopiëren.
Kent de cao een eindejaarsuitkering? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen eindejaarsuitkering.

Kent de cao (eenmalige) bonussen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) bonussen.

Kent de cao (eenmalige) uitkeringen? Klik hier om de link naar deze vraag te kopiëren.

De cao kent geen (eenmalige) uitkeringen.